Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-07-14 | 13:58:26
Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?Fråga: Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?

 

Svar: Om en person är i toaletten, säger han “Bismillâh” med hjärtat och inte med tungan. Plikten i att säga “Bismillâh” innan tvagning (Wudhû’) och bad (Ghusl) är inte stark. Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade: “Det finns inget autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om att nämna Allâhs namn innan tvagning.”

 

Till följd därav anser Ibn Qudâmah, författaren till al-Mughnî, och andra lärda att det endast är rekommenderat och inte obligatoriskt.Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 212
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/00_bismillah.html

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback