Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-10-06 | 15:16:31
Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger...Allâhs sändebud (salla Allâhu ’aleyhi wa sallam) sade:

 

 

"Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger: "Lâ ilâha illa Allâh, wahdahu lâ sharîkah lah, lahul-mulk, wa lahul-hamd, yuhyî wa yumît, wa Huwa Hayyun lâ yamût, biyadihil khayr, wa Huwa ’ala kulli shay´in qadîr",


kommer Allâh att skriva upp en miljon goda handlingar för, och stryka bort en miljon dåliga handlingar,

och bygga ett hus för i paradiset”

 

 

 


At-Tirmidhi 3429. Ibn Mâdjah 2235. At-Tayâlisî i sin musnad. Ahmad 1/47. Abu Bakr Ibn Abi Shaybah i sin musnad. At-Tabarâni i ad-Du’a 2/1166/790. Al-Bukhâri i at-Târîkh al-Awsat 1/447/996 och även i at-Târîkh al-Kabîr 6/329 samt Ibn Abi Hâtim, Ibn Sunni, Abu Ya’ala och andra.

 

Imâm al-Baghawi sa: Hadithen är Hasan Gharîb. Imâm al-Albâni ansåg den vara Hasan (God). För mer info om just denna hadith och dess kedjor, vägar etc. Se al-Qawl al-Mauthûq fi- Tashîh Hadîth us-Sûq.)


KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback