Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-08-17 | 08:12:22
Bevarandet av den muslimska kvinnan är ett bevarande av islamVi måste bevara våra kvinnor bland fruarna, döttrarna och släktingarna. Vi måste samarbeta för att skydda dem och låta bli att lyssna på denna propaganda. De otrogna försöker utrota islam på alla möjliga sätt. Det största förstörande sättet är att förstöra kvinnan. Ty kvinnan är grunden till familjen och hemmet. Om hon förstörs, förstörs hemmet och familjen. Döttrarna kommer att förstöras efter att ha tagit efter sina förstörda mödrar och släktingar. Vi måste alltså slå vakt om våra kvinnor.

Även om de otrogna har lyckats förnedra vissa islamiska länder, kommer de aldrig – med Allâhs vilja och rörelse – att lyckas göra samma sak med detta land som är de två ärade och heliga moskéernas land som Uppenbarelsen sändes ned till och i vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes. Här finns män som tar hans om hennes heder, även om vissa lurade män och kvinnor tar lätt på frågan. Detta land har män som slår vakt om sin heder och sina kvinnliga anhörigas heder.  Ni tillhör dem – om Allâh vill – och som kommer att ta initiativet till det.

Vi måste frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och leva upp till detta väldiga ansvar. Om vi gör det, skyddar vi våra hem, barn, familjer och samhällen. Hon är alltså grunden. Således fokuserar sig fienden på henne. De är fokuserade på kvinnan. De har henne i ett specifikt fokus som ni känner till; i böcker, blad, tidsskrifter, tidningar, median, internet och alla andra fält. De vill att detta land skall bli som de andra länderna så att karaktärerna försvinner och hedern går förlorad. Då blir det lätt för de otrogna att utrota islam från grunden. Poeten sade:

Samfunden finns så länge karaktärerna finns
När deras karaktärer försvinner, försvinner även de


Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/5405
Referens: Muslimah.se

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback