Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-11-19 | 13:01:28
Salafiyyahs lära enligt Ibn ´Uthaymîn

 

Vad skall man rena sig från? Först och främst skall man rena sig från avguderi i förhållande till Allâh. Man skall dyrka Allâh uppriktigt. Man skall inte dyrka Allâh (´azza wa djall) utav ögontjäneri, gott rykte, position eller ledarskap. Det enda motivet skall vara Allâhs belöning och paradiset.

 

Man skall även rena sig i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det innebär att man inte innoverar i hans föreskrift. Det spelar ingen roll hur stor eller liten mängden är och det spelar ingen roll om den berör lära, tal eller handlingar.

 

Renligheten i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som går ut på att följa honom utan innovationer, verkställs inte helt på någon annan än Salafiyyahs väg som är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg. De tror på allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Sin skrift eller det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med utmed Salafiyyahs lära. De innoverar ingenting i dyrkan i tal såväl som i handlingar. Du ser hur de följer det som har nämnts i Sharî´ah. Så är dock inte fallet med vissa innovatörer när det kommer till Adhkâr som är innoverade i sitt slag eller tillvägagångssätt, vilket vissa ordnar som Sûfiyyah och andra gör.

 

 


Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (51 A)
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/salafiyyahs_lara_enligt_ibn_uthaymin.html

 


KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback