Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-08-21 | 05:53:07
The Surah of Tawhid


قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِIn the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful

1. Say: "O you disbelievers! 2. I worship not that which you worship. 3. Nor will you worship that which I worship.
4. And I shall not worship that which you are worshipping. 5. Nor will you worship that which I worship.
6. To you be your religion, and to me my religion.
[al-Kafirun 109:1-6]

It's Name
It is called Surat Al-Kafirun because Allâh Almighty ordered His Prophet Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) to address the disbelievers, telling them that he will not worship the idols and statues that they worship: "Say: "O you disbelievers! I do not worship what you worship..." It is also called Surat Al-Ikhlas and Surat Al-Munabatha (the rejection) and Al-Bara'ab (the innocence) from Shirk.

The Subject Matter Of This Surah
It is a Surah about Tawhid and devlaring one's innocence from Shirk and misguidance. The idolators of Makkah invited Allâh's Messenger (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) to a truce, requesting him to worship their gods for one year in return for them worshipping his God for one year. This Surah was revealed to put a stop to the ambitions of the disbelievers, making a distinction between the people of faith and the worshippers of idols, and it rejects the base offer that was presented by the disbelievers for the present and future.

It's Relation to What is Before it
In the precious Surah, Allâh Almighty ordered us to sincerely worship Him Almighty alone, without associating any partners with Him. In this Surah, the Surah of Tawhid and innocence from Shirk, Allâh makes it clear that our worship is different, independent, and autonomous from the worship of the disbelievers, for the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) and his followers worship Allâh Almighty alone: they worship neither the statues nor the idols of the disbelievers. This point is emphasized through repetition, and is ends by clearly stating that the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) has his religion, while they have theirs.

The Virtues Of This Surah
It is established that Allâh's Messenger (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) read this Surah along with Qul Huwallâhu Ahad (Surah 112) on the following occasions:

1) In the two units of prayer made after Tawaf
2) In the two units of the Fajr (Sunnah) prayer.
3) In the two units (Sunnah) that follow the Maghrib prayer.
4) And he (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) would perform the Witr prayer by reciting, Sabbih, Qul Yaa-Ayuhal-Kaafiroon, and Qul Huwallâhu Ahad.

In What Contest Was This Surah Revealed
'Abdur-Razzaaq reported that Wahb said, "The disbelievers of Quraish said to the Messenger of Allâh (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) 'If it would please you to follow us for a year and then for us to return to your religion for a year.' And so Allâh Almighty revealed:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

"Say: O You disbelivers..."


There are other narrations as well, and though they are slightly different, they impart a similar meaning.

The Meanings Of it's Words
(قُلْ) Qul: Say (O Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)).

(
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) Yaa-Ayuhal-Kaafiroon: The leaders of Shirk in Makkah.

(لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) Laa A'budu Maa Ta'budoon: I Worship not that which you worship - in the future.

(
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) Wa laa Antum 'Aabidoona maa A'bud: Nor will you worship that which I worship - in the future and the present. It has been said that the previous two phrases are meant to emphasize the same point. It has also been said that verses 2 and 3 point to the different objects of worship, for the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) worships Allâh alone, while the disbelievers worship statues ans idols. Meanwhile, verses 4 and 5 point to the difference in worship itself, for the worship of the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) is pure for Allâh Almighty alone - it is not corrupted by Shirk or by forfetfulness; their worship, however, is Shirk in its entirety, so the two different kinds of worship can never meet.

(لَكُمْ دِينُكُمْ) Lakum Deenukum: To you be your religion - the Sirk that you follow.

(
وَلِيَ دِينِ) Wa Liya Deen: And to me my religion - Tawhid and Islam, which I follow, and which I do not reject.

What Can Be Derived From These Verses

1) The belief in divine Preordainment and Decree is established here for both the disbeliever and the believer.
2) Allâh Almighty protected the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) from accepting the evil proposal of the disbelievers.
3) A clear distinction must be mad between the people of faith and the people of disbelief and Shirk.

Important Note
Ar-Razi said, "When people disagree with one another these days, they say the phrase, 'To you be you religion, and to me my religion.' This practice is forbidden; the Qur'ân was not revealed to be quoted in such a way; rather, it was revealed to be reflected upon and to be applied." (Tafsir Ar-Razi 22:148)Källa: Explanation of Important Lessons, page. 68-70 (PDF: s.66-68)
Köp boken: Explanation of Important Lessons (for every Muslim) by Muhammad bin 'Ali Al-Arfaj
Ladda ner: PDF-format

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback