Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-09-29 | 23:32:25
Belöning utan bön?


Shaykh Bin Baz (rahimahullâh) frågades: Är det korrekt vad vissa lärda i Shafî´is madhab säger att kvinnan under hennes menstruation fortfarande får belöning för bönen (fast det att hon inte ber) och de grundar det på hadithen ”Om en ´abd (slav) blir sjuk eller reser så får han lika mycket belöning som om han vore frisk eller bofast…”


Shaykhen svarade ”Det stämmer. Om Allâh känner till hennes iver och kärlek till bönen och menstruationen hindrade henne från att be så faller hon in under denna hadîth.

 


Källa: Masa´il Abi Omar Asadhan lil-Imam Bin Baz rahimahullah. sid 12

Referens: Fatwa.se (Publicerat: 2009-03-23)


Publicerat: 2010-09-29 | 23:06:30
Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd


Fråga: Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?


Svar: Om en kvinna tvättar sin son eller dotter och rör könsorganet så är hon inte förpliktad att tvaga sig utan det räcker att hon enbart tvättar händerna. Detta då att röra könsorganet utan lust inte obligerar tvagning. Det är välkänt att kvinnan som tvättar hennes barn inte ens tänker på lust. Så när hon tvättar sonen eller dottern så tvättar hon endast bort orenligheten som kommit på henne och hon måste inte tvaga sig.Källa: Majmû’ Fatâwâ Shaykh Ibn ’Uthaymîn. (11/203)
Referens: http://fatwabasen.wordpress.com/2010/06/24/om-en-kvinna-tvattade-hennes-barn-nar-hon-var-i-ett-rent-tillstand-maste-hon-tvaga-sig-da/
Relaterat: Bryter blöjbyte tvagningen?

Publicerat: 2010-09-28 | 22:38:20
Sannerligen de ska få veta!
Titel: Sûrah 78. an-Naba (Nyheten)
Recitatör: Mishary Rashid


Källa: http://www.youtube.com/user/suadi88

Publicerat: 2010-09-27 | 16:12:06
TV i hemmetFråga: Vad anser Ni om att skaffa en TV?

 

Svar: Det jag rådgiver mina bröder med är att de inte skall skaffa TV överhuvudtaget, för att det har blivit så i våran tid att dess ondska överväger det goda den kommer med.


Följdfråga: Vissa som skaffar TV säger att de gör det för att kunna lyssna på nyheterna bara?

 

Följdsvar: En tänkande människa borde inte skaffa den till sitt hus, även om det bara skulle vara för att lyssna på nyheter. Om han skulle skaffa den till sitt hem för nyheternas skull bara så kommer han inte att nöja sig med att bara följa nyheterna, han kommer att titta på nyheterna och annat också.

 


Källa: Shaykh Ibn ’Uthaymîn, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (2/135)
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2010-09-26)
Relaterat: Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?
Relaterat: Vad är domen för att gå på bio?

Publicerat: 2010-09-22 | 17:30:05
Âsiyâ och hennes kamp mot FaraoAllâh (djalla dhikruh) sade:

”Och som ett exempel för de troende har Allâh framhållit Faraos hustru, som sade:
”Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet och skydda mig mot Farao och allt han har gjort och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt!””

(66:11)

Här ger Allâh ett exempel för de troende på hur deras beblandning med de otrogna inte skadar dem om de är i behov av dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

”De troende skall inte ta de otrogna snarare än sina trosbröder till bundsförvanter – den som gör så skär av banden till Allâh – såvida ni inte fruktar något från deras sida som är att frukta.”
(3:28)

Qatâdah sade:
”Farao var den mest orättvisa och otrogna människan på jorden. Men jag svär vid Allâh att hans otro inte skadade hans hustru då hon lydde sin Herre. Låt dem veta att Allâh (ta´âlâ) är en rättvis Domare som inte straffar någon för hans synder.”

Ibn Djarîr rapporterade att Sulaymân at-Taymî sade:
”Faraos hustru torterades i solen. Varje gång han gick bort från henne, gav änglarna henne skugga med sina vingar. Dessutom brukade hon se sitt hem i paradiset.”

Ibn Djarîr rapporterade att al-Qâsim bin Abî Bazzah sade:
”En gång frågade Faraos hustru: ”Vem vann?” Det sades:
”Mûsâ och Hârûn.” Då sade hon: ”Jag tror på Mûsâs och Hârûns Herre.” Farao skickade i sin tur ett bud efter henne och sade: ”Hämta det största stenblocket ni kan hitta. Om hon fortsätter att säga det hon säger, kommer jag att kasta det över henne. Tar hon däremot tillbaka det, skall hon förbli min hustru.” När hon väl hade förts fram, tittade hon upp mot himlen och såg sitt hem däri. Hon kvarblev på sin åsikt och när stenblocket föll över henne, hade hennes själ redan lämnat kroppen.”


De lärda sade att hennes ord ”Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet och skydda mig mot Farao och allt han har gjort” bevisar att hon föredrog grannskapet i stället för boningen. Det har rapporterats en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kring denna händelse.

”… och skydda mig mot Farao och allt han har gjort” betyder ”rädda mig, för jag har sannerligen avsvurit mig från hans handlingar”.

”…och skydda mig mot alla dem som ständigt begår orätt!” Den här kvinnan hette Âsiyâ bint Muzâhim – må Allâh vara nöjd med henne.


Abû Dja´far ar-Râzî rapporterade att Abûl-´Âliyah sade:
”Faraos hustrus tro var som Faraos vakts hustrus tro. En dag satt hon och kammade Faraos dotter. Rätt som det var, föll kammen ned på marken. Hon sade: ”Ve den som inte tror på Allâh!” Då sade Faraos dotter: ”Har du någon annan Herre än min fader?” Hon sade: ”Min Herre, din faders Herre och alltets Herre är Allâh.” Till följd därav gav dottern henne en örfil, slog henne och berättade för Farao vad hon hade sagt. Då skickade han ett bud efter henne och frågade henne: ”Dyrkar du någon annan Herre än mig?” Hon sade: ”Ja, min Herre, din Herre och alltets Herre är Allâh. Jag dyrkar endast Honom.” Följaktligen började han tortera henne. Han band fast hennes armar och ben och kastade in henne bland ormar. Han lät henne förbli i detta tillstånd i en hel dag. Dagen därpå kom han till henne och sade: ”Skall du inte höra upp?” Hon sade: ”Min Herre, din Herre och alltets Herre är Allâh.” Han sade: ”Jag kommer att slakta din son om du inte upphör.” Hon sade: ”Gör vad du vill.” Då slaktade han hennes son samtidigt som hennes sons själ sade: ”Gläd dig, kära moder! Allâh kommer att belöna dig med det och det.” Nästa dag kom Farao igen och sade samma sak och det gjorde även hon. Då slaktade han hennes andra son vars själ sade: ”Härda, kära moder! Allâh kommer att belöna dig med det och det.” Faraos hustru hörde vad kvinnans söners själar hade sagt och då trodde även hon. Till sist dog Faraos vakts hustru. Hennes belöning och boning i paradiset uppenbarades för Faraos hustru. Detta ledde till att hennes tro och övertygelse blev allt starkare. Så småningom lät Allâh Farao få reda på hennes tro. Han sade då inför sin folksamling: ”Vad vet ni om Âsiyâ bint Muzâhim?” Som svar på frågan prisade de och öste beröm över henne. Då sade han: ”Hon dyrkar någon annan än mig.” Då sade de: ”Döda henne!” Med fastbundna armar och ben fördes hon fram sägande: ”Herre! Bygg en boning åt mig i paradiset i Din närhet.” När hon då fick syn på sin boning i paradiset, började hon skratta. Då sade Farao: ”Förundras ni inte över hennes galenskap? Hon skrattar medan vi torterar henne!” Då tog Allâh hennes själ till paradiset – må Allâh vara nöjd med henne.”Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/504-505)
Referens: http://www.darulhadith.com/sira/asiya_farao.html

Publicerat: 2010-09-19 | 00:44:47
Tawhîd for Children

 


Title: Tawhîd for Children
Speaker: Dr. Saleh As-Saleh (rahimahullaah) was from the foremost students of Shaykh Ibnul-Uthaymeen (rahimahullaah).

 

Related PDF-documents:

- Tawhîd for Children - Level 1 - Knowing Allâh

- Tawhîd for Children - Level 2

- Tawhîd för Barn - Nivå 1 - Kännedom om Allâh [Swedish]

 


Source: http://understand-islam.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=43

Publicerat: 2010-09-18 | 23:50:40
What to do when going for the final Rak'ah in Salah?


This position is called Tawarruk
(In the prayers of the three or four Rak'ah type)
Sit with your body resting on your left thigh, your left leg under your right, while keeping your right foot upright.


... In the prayers of the three or four Rak'ah type, after finishing the second Rak'ah and the first Tashahhud, stand up raising your hands (as described earlier) and say: ALLAAHU AKBAR. When you reach the straight standing position, recite the Faatiha and go for the prostrations as done earlier. If you are praying the three Rak'ah prayer of Maghrib sit with your body resting on your left thigh, your left leg under your right, while keeping your right foot upright. This position is called Tawarruk.

For the four Rak'ah prayers, stand up at the end of the third Rak'ah and bring fourth the fourth and final Rak'ah. Recite full Tashahhud in the Tawarruk position...

Källa:
http://www.understand-islam.net/salat/06.html... after completing the fourth rak'ah, he (sallallaahu 'alaihi wa sallam) would sit for the last tashahhud. He would instruct regarding it, and do in it, just as he did in the first tashahhud, except that "he would sit mutawarrikan"[249], "with his left upper thigh on the ground, and both his feet protruding from one (i.e. the right) side."[250] "He would have his left foot under his (right) thigh and shin"[251], "his right foot upright"[252] or occasionally "he would lay it along the ground."[253] "His left palm would cover his (left) knee, leaning heavily on it."[254]...


[249] Bukhaari .
[250] ibid. As for two-rak`ah prayers such as Fajr, the Sunnah is to sit muftarishan. This difference in detail is documented from Imaam Ahmad, cf. Ibn Hani's Masaa'il of Imaam Ahmad (p. 79).
[251] Abu Daawood & Baihaqi with a saheeh sanad.
[252] Muslim & Abu `Awaanah.
[253] ibid.
[254] ibid.


Bok:
The Prophets's Prayer Described
Författare: Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee
Läs Online: The Prophet's Prayer Described (english).
Källa: http://www.qss.org/articles/salah/14.html#RTFToC2
Relaterat: Allt Om Bönen | Bönens Utförande med video beskrivning.

Publicerat: 2010-09-17 | 22:05:58
Om Tawhîd och varför det är det viktigaste.


 

Titel: Om Tawhîd - monoteism - och varför det är det viktigaste.

Talare: Abdul Wadûd, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah.

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=200
Relaterat: The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah

Publicerat: 2010-09-17 | 14:39:30
Vad säger Islam egentligen om Demokrati?


 

Titel: Vad säger Islam egentligen om Demokrati?
Talare: Abdul Wadûd, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah.

 

Info: Denna föreläsning tar upp vad islam egentligen säger om demokrati. Ett ämne som många uttalar sig om i olika media. Men har de fakta på sin sida? En mycket lärorik och inspirerande föreläsning som raderar många missförstånd i denna fråga.

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=586

Publicerat: 2010-09-16 | 14:40:35
al-Albânî om att rösta på det minst onda, otrogna parti


Fråga: Vad är domen för att vissa amerikanska muslimer röstar på en amerikansk presidentkandidat? De sägs gå efter principen om att göra det som innebär minst ondska då en av kandidaterna är mindre dålig mot islam och muslimerna än den andre.

 

Svar: Otro är en enda religion. Allâh påminner dessa muslimer som tror att de tillämpar principen att göra det som innebär mindre ondska. Allâh (ta´âlâ) sade:


وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

”Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas eller de kristnas välvilja, om du inte följer deras väg.” (2:120)

 

Jag förvånas över dessa ungdomar som förlitar sig på denna föreställning som nämns i din fråga. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

”Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld.” (11:113)

 

Först drabbas de av elden i detta liv och sedan i nästa. Därför säger jag att det inte är tillåtet att medverka på liknande val. Denna medverkan är ett praktiskt förbund med de otrogna. Detta förbjuds i Qur'ânen då Allâh säger:

 

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

”Och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem.” (5:51)
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (691)
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/albani_om_rosta_minst_onda_otrogna.html
Relaterat: Vad säger fler lärda om att rösta?

Publicerat: 2010-09-16 | 00:03:39
BaktalerietDenna ytterliga smärtsamma händelse inträffade under Profetens återresta från expeditionen mot al-Mustaliq. Den muslimska armén tvangs göra halt vid en plats inte långt från Medina. Vid denna expedition gjorde Profetens högsinta och begåvade hustru ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – honom sällskap. Det hände sig så att ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – avlägsnade sig en bit från lägret för att uträtta sina naturliga behov. Då hon återvände blev hon varse att hon tappat sitt halssmycke någonstans. Halssmycket i sig var inte av mycket värde, men eftersom det var ett lån från en väg gav sig ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – ut för att leta efter det. Eftersom hennes beledsagare tog för givet att hon fanns i bärstolen, mager, lättviktig och mycket ung som hon då var, hade armén till hennes stora sorg och harm då hon återvände redan brutit upp med den kamel som hon red. I sin hjälplöshet satte hon sig ner och grät tills sömnen överväldigade henne. Safwan bin Mu’attal, en Utvandrare som gick som eftertrupp, kände igen henne eftersom han sett henne innan versen som påbjöd slöjan hade uppenbarats, och utan att yppa en enda stavelse till henne förde han henne på sin kamel till Medina, medan han själv gick bakom djuret. Medinas hycklare ledda av ’Abdullah bin ’Ubai bin Salul sökte få ut det mesta av denna händelse och iscensatte en ondskedull skandal riktad mot ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – som tråkigt nog också en del muslimer blev inblandade i. Vid ankomsten till Medina höll Profeten – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – rådslag med sina Följeslagare som gav uttryck för olika åsikter från skilsmässa till kvarhållande. Händelsen ledde nästan till handgemäng mellan två rivaliserade parter, al-Aws och al-Khazraj, med Profetens ingripande tystade ögonblickligen båda parter. Ovetande om de rykte som cirkulerade insjuknade ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – och var sängliggandes under en månads tid. Då hon var på bättringsvägen hörde hon om baktaleriet och skaffade tillåtelse att gå till sina föräldrar för att få tillförlitlig information. Hon brast sedan ut i gråt och under två dagar och en sömnlös natt grät hon så hejdlöst att hon kände att hennes hjärta var på väg att brista. Profeten – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – besökte henne i den situationen och efter att ha vittnat om Allâhs Enhet sa han henne: ”Om du är oskyldig kommer Allâh att frikänna dig, annars måste du be om Hans förlåtelse och nåd.” Hon slutade gråta och bad sina föräldrar tala för henne. De hade ingenting att säga så hon tog själv initiativet och sa: ”Om jag säger dig att jag är oskyldig – och Allâh vet med säkerhet att jag är oskyldig – och du inte tror mig; och om jag skulle erkänna något som Allâh vet att jag är oskyldig till, och du tror mig; då har jag ingenting att ta min tillflykt till annat än Profeten Yûsûfs (Josef) faders ord:

 

”… Tålamod, du sköna [dygd, är vad jag nu måste visa: ingen klagan och inga förbråelser]! Jag ber Allâh om styrka att bära det svåra som ni påstår [har hänt].”

(Quranen 12:18)

 

Hon vände sig sedan bort och lade sig nerför att vila. I detta avgörande ögonblick kom den uppenbarelse som frikände ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – från allt baktaleri som producerats i detta ärende. ’Aishah – må Allâh vara nöjd med henne – var naturligtvis hjärtans glad och lovprisade tacksamt Allâh, Vars Ord i detta sammanhang löd:

 

”Det var en grupp av era egna som spred det illvilliga förtalet…”

(Quranen 24:11)

 

De mest inblandade i affären, Mistah bin Athatha, Hassan bin Thabit och Hamnah bint Jahsh, piskades med åttio rapp.

 

Vad gäller den man som innehade huvudrollen, ’Abdullah bin ’Ubai, piskades han inte, antingen på grund av att prygelstraffet skulle ha ersatt de straff som förberetts för honom i det efterkommande livet och att han inte förtjänade detta, eller på grund av samma allmänhänsyn för vilket han vid ett tidigare tillfälle inte heller dödades. Dessutom blev han efter att hans verkliga avsikter otvetydigt exponerats för allmänheten måltavla för klander och förödmjukelser.[1]

 

Närmare en månad senare hade Profeten – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – och ’Umar bin al-Khattab följande samtal: ”Förstår du inte ’Umar, att om jag hade låtit döda honom (’Abdullah bin ’Ubai) hade en mängd bemärkta personer skyndat för att slåss för honom. Om jag nu tvärtom ber dem att döda honom kommer de att göra det av egen fri vilja.” ’Umar svarade: ”Vid Allâh svär jag att Profetens omdöme är så mycket sundare än mitt.”[2][1] Sahih al-Bukhari, 1/364, 2/696-698; Zâd al-Ma’ad, 2/113-115; Ibn Hisham, 2/297-207.

[2] Ibn Hisham, 2/293.

 

Källa: Den förseglade nektarn - en biografi av profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) av Dr. Safi-ur Rahman al-Mubarakpuri (sida. 334-336)


Publicerat: 2010-09-15 | 12:31:27
Did you know that cow's milk has a cure for every illness in it?


Yes, it's true! On the authority of 'Abdullaah ibn Mas'ood (may Allaah be pleased with him),

the Prophet (sallallaahu 'alayhe wa sallam) said:


"Drink cow's milk! For verily it
(the cow) eats from all kinds of vegetation,
and it
(the milk) is a cure for every illness." [1]


[1] It was collected by Al-Haakim (#8274). Al-Albaanee called it saheeh in Saheeh Jaami' As-Sagheer (#4059).

Källa: http://www.bakkah.net/interactive/didyouknow.htm

Publicerat: 2010-09-14 | 17:49:14
Faktorer som nollställer ens bön


 

Titel: Faktorer som nollställer ens bön
Bok: Ahkâm-un-Nisâ'

Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî

Talare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

 

 


Källa: Ahkâm-un-Nisâ' (del 6)

Relaterat: Bönens Utförande

Relaterat: Prostration for Forgetfulness in the Prayer [Sujoodus-Sahw]

Relaterat: Kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männen (Ahkâm-un-Nisâ')


Publicerat: 2010-09-14 | 17:42:57
Bönens pelare, villkor, plikter och rekommendationer


 

Titel: Bönens pelare, villkor, plikter och rekommendationer
Bok: Ahkâm-un-Nisâ'

Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî

Talare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

 

 


Källa: Ahkâm-un-Nisâ' (del 5)

Relaterat: Bönens Utförande

Relaterat: Kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männen (Ahkâm-un-Nisâ')


Publicerat: 2010-09-12 | 21:17:52
Daily Hadiths

 

New youtube channel

SUBSCRIBE & SHARE!

 


Subscribe, Prenumerera: http://www.youtube.com/user/DailyHadiths
Källa: http://www.youtube.com/view_play_list?p=B0D72CAC127E51D8

Publicerat: 2010-09-11 | 20:20:28
IslamsProfet.se

 

Ibn al-Athîr rapporterade att Muhammad – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – sa:

”Jag har aldrig försökt göra det som mitt folk gör utom två gånger. Varje gång ingrep Allâh och hindrade mig från att göra det och jag gjorde det aldrig igen. En gång bad jag min medherde att ta hand om mina får när vi var i Meckas övre del. Jag ville gå ner till Mecka och roa mig såsom de unga männen gjorde.


Jag gick ner till det första huset i Mecka där jag hörde musik. Jag steg in och frågade: ”Vad är det här?” Någon svarade: ”Det är en bröllopsfest.” Jag satt ner och lyssnade men föll snart i djup sömn. Jag väcktes av hettan från solen. Jag gick tillbaka till min medherde och berättade vad som hade hänt mig. Jag har aldrig försökt det igen.”Hemsida: www.islamsprofet.se


Publicerat: 2010-09-11 | 17:36:39
Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)


 

Titel: Pants Below the Ankles are not allowed for anyone, including children
Talare: al-Fawzân

 

 


Källa: http://www.youtube.com/watch?v=-d9vWSy_EMY&feature=bulletin

Relaterat: Wearing Clothes Above Ankles


Publicerat: 2010-09-11 | 00:17:21
Valet 2010: Vad säger de lärda om att rösta?

 

Den 19 September är det Val 2010.

Har du koll på vad Islam och de som besitter kunskap säger om att rösta?

al-Bukhari: Kunskap går före tal och handling.Klicka på bilden för att veta mer om vad Ulamah säger om att rösta.

Fler artiklar väntas komma, inshAllâh

 


Källa: http://www.darulhadith.com/manhaj/index.html#valet

Publicerat: 2010-09-09 | 14:53:42
Eid Al-Fitr 2010 - Taqabbal Allâhu minna wa minkum

 

Eid Al-Fitr 2010 infaller Fredag den 10 September.

(islam.nu)

 

Taqabbal Allâhu minna wa minkum - Må Allâh acceptera från oss och er

 


Relaterat: När ´Îd-bönen infaller en fredag

Relaterat: Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?

Relaterat: Vad skall man säga på ´Îd-dagen?


Publicerat: 2010-09-09 | 05:06:24
Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?


Fråga: Den senaste tiden har det blivit utspritt att folk delar ut dadlar innan ´Îd-bönen för att uppnå förträffligheten i det. Är detta Sunnah eller en innovation?

 

Svar: Det hör till ungdomarnas egna initiativ – må Allâh vägleda dem. Salaf handlade inte på detta vis. Vi känner inte till att Salaf brukade delade ut dadlar på böneplatsen. Vad som har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är att han åt dadlar innan han gick ut ur hemmet. Den som vill handla utmed Sunnah skall äta i sitt hem innan han går ut, inte inne i moskén.Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00613-84.ra
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/ramadan/dadelutdelning_infor_id.html

Publicerat: 2010-09-09 | 03:24:51
När ´Îd-bönen infaller en fredag

 

 

Titel: What is the ruling of the Friday prayer if it coincides with Eid?

Talare: Shaykh Ibn Baz

 Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî: Om ´Îd infaller en fredag, är det inte obligatoriskt att förrätta fredagsbönen för den som har förrättat ´Îd-bönen. Det enda undantaget är Imâmen. Det är obligatoriskt för honom att förrätta fredagsbönen om det fordrade antalet bedjande närvarar.

 

Det har sagts att Imâm Ahmad har två åsikter huruvida det är obligatoriskt för Imâmen att be fredagsbönen eller inte. De som säger att det inte är obligatoriskt är ash-Sha´bî, an-Nakha´î och al-Awzâ´î. Det sägs att detta även är ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs, Sa´îds, Ibn ´Umars, Ibn ´Abbâs och Ibn-uz-Zubayrs åsikt.

 

De flesta Fuqahâ’ säger att fredagsbönen är obligatorisk i detta fall. Deras bevis är den allmänna versen och hadîtherna som tyder på det. Båda bönerna är obligatoriska och därför ersätter de inte varandra. Ett annat exempel på det är ´Îd-bönen och Dhuhr-bönen.

 

Vår – Hanâbilah – åsikt är det Iyâs bin Abî Ramlah ash-Shâmî berättade: ”Jag var med om att Mu´âwiyah frågade Zayd bin Arqam: ”Har du varit med om på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid att ´Îd var på en fredag?” Han svarade: ”Ja.” Han sade: ”Hur gjorde han?” Han sade: ”Han förrättade ´Îd-bönen och lät fredagsbönen vara frivillig och sade: ”Den som vill be, kan be.”[1]. Rapporterad av Abû Dâwûd och Imâm Ahmad vars formulering lyder på följande sätt: ”Den som vill förrätta fredagsbönen kan göra det.”

 

Abu Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade: ”I dag infaller ´Îd en fredag. Den som vill, kan förrätta ´Îd-bönen i stället för fredagsbönen. Vi kommer däremot att förrätta fredagsbönen.”[2] Rapporterad av Ibn Mâdjah. Liknande har Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs rapporterat från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

 


[1] Imâm al-Albânî sade:
”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (1/295))

[2] Imâm al-Albânî sade:
”Autentisk.” (Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (1/392))


Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (3/242)
Fotnoter: darulhadith.com
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/ramadan/salat_eid_fitr_adha_fredag_bajram.htm
Youtube-källa: http://www.youtube.com/watch?v=a9hG-w9Fh1I&feature=recentf

Publicerat: 2010-09-09 | 00:55:08
Allâh will not look at himFudhayl Ibn Iyaad rahimahullah said, 'Whoever sits with a person of innovation, then warn against him. And whoever sits with a person of innovation has not been given wisdom. And I would love that there be between me and a person of innovation an iron fortress. And he said, 'Do not trust a innovator concerning your Deen, and do not seek his advice in your affairs, and do not sit with him since whoever sits with an innovator Allaah will cause him to become blind.' He, rahimahullaah also said, Allaah has Angels who seek out the gatherings of dhikr, so look to whose gathering you sit in, let it not be with the person of innovation, since Allaah will not look at him, and the sign of hypocrisy is that a man gets up and sits with an innovator.'Källa: Hilyatul Awliyaa' 8/103, Sharh Usoolul I'tiqaad #264 and 265.

Publicerat: 2010-09-08 | 16:13:33
Påminnelse | Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sa...- Då någon av er läggs ned i sin grav
- "När Adhân utropas springer Satan sin väg..."
- "The keys of Unseen are five which none knows but Allâh"
- Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den
- Profeten rekommenderade att man 100 gånger på kvällen säger
- Den som säger det skulle få sina synder förlåtna även om de var i samma mängd som skummet på havet
- Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger...
- Den bästa formen av dhiker och du'a är...
- Den som önskar att Allâh skall besvara honom under tider av svårigheter
- Den som äter mat och därefter säger... blir förlåten sina tidigare synder
- Guldkorn från Hadîth Mu'âdh
- The cow's milk has a cure for every illness in it
- Jag har aldrig försökt göra det som mitt folk gör utom två gånger.
- The most excellent manner of seeking forgiveness

Publicerat: 2010-09-08 | 16:09:42
The most excellent manner of seeking forgiveness

 

From Shaddaad ibn Aws from the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) that he said, "The noblest and most excellent manner of seeking forgiveness is that the servant says:

 


"O Allaah, You are my Lord. None has the right to be wrshipped except You. You created me, and I am Your slave/worshipper. And I am faithful to my covenant and my promise as far as I am able. I seek Your refuge from the evil of what I have done. I acknowledge before You all the favours that You have bestowed upon me. And I confess all my sins to You. So forgive me, since none can forgive sins except You."

 

 

The Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) said, "Whoever says it in the day, with firm conviction in it, and dies in that day before evening - then he is from the people of Paradise. Whoever says it in the night, with firm conviction in it, and he dies before the Morning - then he is from the people of Paradise."

 

 


Källa: The Most Excellent Manner of Seeking Forgiveness sid. 11-12

Publicerat: 2010-09-07 | 23:53:49
Får hustrun säga ”Âmîn” bakom maken?Fråga: Får kvinnan säga ”Âmîn” högt om hon förrättar bönen bakom sin make eller sina söner om det inte finns någon främmande man i bönen?

 

Svar: Ingen skada är skedd om det inte finns män där som prövas av hennes röst. Ingen skada är skedd om det bara finns kvinnor, hennes söner eller hennes make närvarande.Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/12060
Referens: http://muslimah.se/index.php?option=com_content&view=article&id=626:far-hustrun-saega-amin-bakom-maken&catid=46:boenen&Itemid=54
Relaterat: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
Relaterat: Bönens Utförande

Publicerat: 2010-09-06 | 15:07:46
Vad är makruh?
Fråga: Vad är makruh?Svar: Allt lov och pris tillkommer Allâh ensam och må Hans frid och välsignelser vara över Hans Sändebud, Sändebudets familj och följeslagare. Makruh är det som man belönas för om man låter bli det, och inte straffas för om man gör det .Källa: Fatawa Ladjnat-ud-Dâ´ima vol. 5 Sid 8
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2009-02-07)

Publicerat: 2010-09-05 | 04:02:51
Det finns inte någonting som kan rädda dig från elden utom Tawhîd
Ibn Rajab:
Sträva idag i att implementera Tawhîd, eftersom det inte finns någonting som
kommer att föra dig till Allâh förutom Tawhîd. Var även angelägen om att uppfylla dess rättigheter,
eftersom det inte finns någonting som kan rädda dig från elden utom Tawhîd.Källa: Kalimat ul-Ikhlâs 54

Publicerat: 2010-09-04 | 16:04:58
Vad var Profeten Yosufs kall?Den ädle, son till den ädle, son till den ädle, om vilken Allah sänt ner en lång Surah om hans ädla liv för oss, och dess skeden, från barndomen till hans död, och hur hans förhållanden förändrades, och de svårigheter som han bemötte, och hur han bemötte allt med styrka av profetskap och hans tålamod, uthållighet, klokhet och mildhet.

Yosuf, (alayhis-salâm), såg faraonernas korruption i deras palats (i Egypten) och deras förtryck, och han  kände till folkets troslära bland vilka han levde. Han kände till korruptionen i deras troslära och deras avgudadyrkan. De tog idoler och boskap som gudar att dyrka vid sidan av Allâh. Historien om denna ädla Profet  (’alayhi salâm), är lång, och från den kommer vi att undersöka historien om hans vistelse i fängelse och hans Da'wah vid denna tidpunkt.

Allah, den Högste, säger:

”OCH [DET hände att] två unga män kastades i fängelse tillsammans med Yosuf. En av dem sade: "Jag har [i en dröm] sett mig själv pressa vin." Och den andre sade: "Och jag har [i drömmen] sett mig själv bära bröd på huvudet och fåglarna åt av det." [Och de vände sig till Yosuf och sade:] "Säg oss vad detta betyder! Vi förstår att du är en av dem som kan [tyda drömmar] på rätt sätt." [Yosuf] svarade: "Innan ni har fått ert [dagliga] mål mat skall jag underrätta er om innebörden av dessa [drömmar], och det [som de varslar om] skall då ännu inte ha inträffat; detta är en del av den [kunskap] som min Herre har skänkt mig. Jag har tagit avstånd från dem som inte tror på Allâh och som förnekar livet efter detta, och jag bekänner den tro som var mina förfäders, Ibraaheems, Ishaaqs och Ya'qoobs tro: det är otänkbart för oss att sätta något, vad det än kan vara, vid Allâhs sida. Denna [tro] är Allâhs nådiga gåva till oss och till alla människor, men de flesta människor är inte tacksamma. Kamrater i fångenskapen! Vad är rimligare - [att tro på] gudomligheter av många olika slag eller [att tro på] den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Allâh har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Allâh; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].”
(Surah Yosuf 12:36-40)

Denna ädla Profet (’aleyhis-salâm) bodde i deras palats och var därför väl medveten om korruptionen inom administrationen och deras ledare. Han upplevde vid första hand deras onda planer, deras förtryck, deras orättvisa förföljelser och fängslanden av dem. Dessutom levde han bland en nation av avgudadyrkare som tillbad avgudar, boskap och stjärnor. Så var skulle korrigeringen börja? Vad var utgångspunkten?

Började han sin dawah, medan han var orättfärdigt fängslad tillsammans med andra som var förtryckta som honom, genom att hetsa upp dem och egga upp dem mot de tyranniska ledarna? Detta skulle utan tvekan vara en politisk reaktion, och möjligheten var öppen för honom. Eller började han sin dawah (sitt kall) från den start punkten som hans ädla förfäder, och i spetsen för dem Ibrahîm, den utvalde och Allâhs älskade vän, och Imâmen av kallarna till Tawhîd, vilket var utgångspunkten för alla Allâhs sändebud? Det råder ingen tvekan om att det enda sättet till korrigering och förbättrande (Islâh) i varje tid och plats är vägen (kallet) för att rätta till Aqîdah och Tawhîd och att all dyrkarn skall göras rent och uppriktigt endast för Allâh.

Därför började Yosuf från detta utgångsläge efter hans ädla fäder, stolt över deras ’Aqîdah och hånade och exponerade dårskapen av avgudadyrkarna och deras handling i att idoler, boskap och stjärnor som herrar att bli dyrkade vid Allâhs sidas. Så efter att ha klargjort detta, och öppet kallat till Tawhîd och förkastandet av Shirk, betonade han sin kall och hans argument genom att säga:

”Ingen dömer utom Allâh”
(Yosuf 12:40)


Sedan förklarade han denna auktoritet och rätt till dömande (Hâkimiyyah) med Tawhîd av Allah, och att Han ensam skall dyrkas:

”Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron”
(Yosuf 12:40)

Och han sade angående Tawhîd: ”Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” (ibid)

Även Yosuf, (’aleyhis-salâm) uppnådde den högsta positionen i denna stat[1] samtidigt som han kallade till Tawhîd och fastställde tydliga bevis för hans kall och Profetskap. Allah, den Högste, säger i förklaringen av detta:

”Och kungen sade: "För honom till mig! Jag vill knyta honom till min person." Och när [Yosuf kommit och] sagt [vad han hade att säga] sade [kungen]: "[Från och med] denna dag står du oss nära; du skall ha en hög ställning och du äger vårt förtroende." [Yosuf] svarade: "Anförtro mig tillsynen över landets förrådshus; jag kommer att vara en god och kunnig förvaltare."
(Yosuf 12:54-55)


Och han (’aleyhi salâm) sade tackandes till sin Herre och Beskyddare:

[Och Yosuf bad:] "Herre! Du har gett mig makt och Du har skänkt mig en djupare förståelse av innebörden i det som sker. Himlarnas och jordens Skapare! Du är min Beskyddare i detta liv och i det kommande. Låt mig dö i underkastelse under Din vilja och låt mig förenas med de rättfärdiga!"
(Yosuf 12:101)

Allâh säger även i klargörandet av hans dawah på tungan av den troende utav Faraos hushåll:

”Yosuf kom på sin tid till er med klara vittnesbörd [om sanningen]; men ni trodde inte på det [budskap] som han framförde till er och fortsatte att tvivla, och när han dog sade ni: 'Efter honom kommer Allâh inte att sända fler sändebud.'” Så låter Allâh den gå vilse som genom misstro och tvivel förslösar sin själ.”
(Ghâfir 40:34)

Så från den kunskap som kan dras från Yosufs sîrah, (’aleyhis-salâm) vilket presenteras för oss i dessa ädla Âyât (Verser) är att Dawah (kallet) till Tawhîd är något mycket viktigt så måste finnas. Dessutom ska det heller inte finnas någon snäll behandling eller avkoppling i kampen mot Shirk (Avgudadyrkan). Det är inte tillåtet att hålla tyst om det, oavsett omständigheterna för den som kallar till Allâh: snarare är inte tillåtet för en muslim att någonsin acceptera det eller att vara mild i frågan om det (D.v.s. Shirk). Så detta visar vilken stor status Aqîdah, och dess betydelse har hos Allâh, och hos Hans Profeter och hos Hans Sändebud. Det visar också den mycket stora skillnaden och avståndet mellan den och detaljerna (Furû’) inom Islam.

Det är inte tillåtet för muslimen, särskilt inte för den som kallar (Dâ’i), att ta någon ställning som kränker hans Aqîdah eller strider mot den, eller att han är en spåman, från de som anses vara avgudadyrkare , eller att han är en väktare åt deras idoler/statyer. Om han gör något av detta så är han en av de vilseledda avgudadyrkarna. När det gäller den rättsliga aspekten, ifall den Islamiska staten är etablerad, skall den tillämpa Allâhs Shari’ah (Lag), annars:

"De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är Kâfirûn."
(Mâ’idah 5:44)

Otro (kufr) här förklaras i detalj av de lärda i Islam, utav Sahabah och andra, att det kan vara stor kufr, när personen föraktar Allâhs Shari’ah och förklarar det lagligt att döma av med annat, och det kan vara mindre kufr (dvs. det som inte tar en person ur ut Islam) när han inte förklara det lagligt att döma av andra än den, men ger efter för sina lustar och p.g.a. det dömer med annat än vad Allâh har uppenbarat.

Men om den islamiska staten inte har fastställts, då lägger Allah inte tyngre börda över en själ mer än den kan bära. Muslimen kan ta en position i en icke-muslimsk stat med villkoret att han etablerar rättvisa, och att han inte lyder dem i några frågor som innebär olydnad till Allah, och inte dömer efter annat än det som Allâh sänt ner. Detta var vad profeten Allâhs profet, Yosuf gjorde.

Han tog ställning som ställföreträdare för en otrogen kung, och han dömde inte enligt hans lagar:

”Enligt den kungliga lagen var det omöjligt för honom att hålla kvar sin broder,”
(Yosuf 12:76)

Dessutom etablerade han rättvisa mellan de olika ämnena, och kallade dem till Tawhîd. Så detta innehåller ett avgörande svar till dem som ger Aqîdaht at-Tawhîd en liten betydelse och tillmötesgår och inte tar öppet avstånd när det kommer till Shirk som har fyllt världen, och de betraktar den som kallar till Tawhîd och är fiender till Shirk med förakt och hån. De vänder upp sina näsor och är för stolta för att "sänka" sig till samma nivå som den som kallar till Tawhîd och de är mycket sluga inom politiska frågor, men ingenting är mer betungande och obehagligt för deras hörsel och deras hjärtan än att lyssna på eller säga ett ord om Tawhîd eller Shirk. Dessa typer av kallare har orsakat själva att falla i en djup avgrund, även om de tror att de har nått de högsta topparna. Kan ett folk någonsin blomstra vars hållning i fråga om kallet av Profeterna är så här, om inte de ångrar sig uppriktigt till Allâh från det dom är på?


[1] Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullâh, sade al-Hisbah (s. 7), "På samma sätt Yosuf den sanningsenlige och ärlige, var minister för farao i Egypten, (och han och hans folk var avgudadyrkare). Så Yosuf gjorde vad han än kunde utav rättvisa och gott och kallade dem så gott han kunde till en korrekt Imân (Tro). "


Källa: Ur boken Manhadj al-Anbiyah fi Dawati ila Allâh fîhi al-Hikmah wal-Aql [The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah - that is the way of wisdom and intelligence].
Författare: Shaykh Rabee' Ibn Haadee 'Umayr al-Madkhalee
Läs mer om boken: Läs min recension och sammanfattning.
Ladda ner eller Läs online: The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah.
Köp: Beställ boken.

Publicerat: 2010-09-04 | 03:48:14
The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah - that is the way of wisdom and intelligence

 Titel: Manhadj al-Anbiyah fi Dawati ila Allâh fîhi al-Hikmah wal-Aql [The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah - that is the way of wisdom and intelligence]
Författare: Shaykh Rabee' Ibn Haadee 'Umayr al-Madkhalee
Publiserad: (01-Jan-97)
Språk: English

Info: In this book Shaykh Rabee' ibn Haadee al-Madkhalee explains in detail the methodology of the Prophets in their call to Allaah. In it, he answers those questions which face every caller to the faith who wishes to follow the footsteps of the Prophets: What should his call begin with? What should he concentrate on? And what is the goal of his da'wah to Allaah?

After discussing the methodology of the Prophets in calling to Allaah, he compares it with the different methodologies employed by various contemporary da'wah groups and movements that have arisen in our time and highlights the stark contrast between these new, innovated methodologies and the pure and perfect Prophetic way.

 

This book is an important guide for all those active in the field of da'wah, giving them an insight into the methodology of da'wah which the Prophets employed and how it is a divine and precise methodology which leaves no room for personal opinions, experimentation or individual inclinations!

 

My Review: Rekommenderar den starkt! En bok vi alla borde läsa då den innehåller mycket nyttig kunskap, alhamdulillah. Speciellt om hur man går till väga när man kallar andra (gör da'wah) till Allâh. Boken tar upp och förklarar vad Profeterna kallade till när de kom med Allâhs Budskap, vad de fokuserade på och hur de gick till vägas. Vilket är något som många av oss idag har för lite kunskap om när man gör da'wah.

Läs ett kort utdrag från boken, översatt till svenska: Vad var profeten Yosufs kall?

 


Beställ boken: http://salafibookstore.com/sbs/index.cfm?scn=books&ProductID=B007&do=detail&book=
Ladda ner eller Läs Online: The Methodology of the Prophets in Calling to Allaah
Relaterat: Fler Boktips | Rekommenderade böcker

Publicerat: 2010-09-02 | 17:54:47
Villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)För att allmosan skall vara obligatorisk för en Muslim, krävs det att fem villkor uppfylls:

 

Det första: Frihet. Allmosan är inte obligatorisk för slavar, ty de besitter ingen egendom. Det de besitter ägs i själva verket av ägaren. Sålunda får ägaren stå för deras allmosa.

 

Det andra: Innehavaren av egendomen skall vara Muslim. Allmosan är inte obligatorisk för den otrogne på så sätt att man kräver att han betalar den. Allmosan är ett närmande till Allâh och lydnad, något de otrogna inte uppfyller. Dessutom kräver allmosan en avsikt, vilket inte härrör från de otrogna.

 

Däremot är de lärda oense huruvida de otrogna är ålagda allmosan på så sätt att de beordras den och straffas för den i livet efter detta med ett särskilt straff. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh): “Kalla dem till att vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud.” Därefter nämnde han bönen och sedan sade han: “Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem en allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga.” Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

 

Härmed lät han Islâm utgöra ett villkor för allmosans plikt.

 

Det tredje: Egendomen skall uppnå en bestämd mängd och summa. Gör den inte det, är det inte obligatoriskt att betala allmosa. Detta gäller oavsett om innehavaren är vuxen eller inte, vid sinnet eller inte, ty bevisen är generella.

 

Det fjärde: Egendomen skall vara orörd och inte spenderas för andra ändamål. Det är alltså inte obligatoriskt att betala allmosa på en egendom som inte är stadig.

 

Det femte: Denna egendom skall finnas i ett år baserat på ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth: “Allmosan skall inte betalas på en egendom som inte har funnits i ett år.” Rapporterad av Ibn Mâdjah och at-Tirmidhî.Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Mulakhkhas al-Fiqhî (1/223)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/villkoren_for_obligatorisk_allmosa.html
Relaterat: Betala din Zakat/Soning/Zakat-ul-fitr i tid!


"Zakat-ul-Mal" är allmosan på pengar efter ett år och efter en viss mängd.
"Zakat-ul-Fitr" är allmosan man ger till fattiga efter Ramadhan för att kompensera fastans brister och Allah vet bättre.