Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-08-21 | 06:37:19
as-Suhaymî om filmen ”ar-Risâlah” (The Message)
Fråga: Vad är domen för att se filmen ”ar-Risâlah” (The Message) med vilken människorna kan lära sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv på ett mycket enkelt sätt?

 

Svar: Aldrig! Däri finns ingen kännedom om biografin. Det enda som finns däri är kännedom om otro och kätteri. Filmen ”ar-Risâlah” och andra liknande filmer som handlar om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) roller eller hans följeslagares roller och alla andra skådespel är förbjudna helt och hållet. Det spelar ingen roll om de kallas för ”islamiska skådespel”, ”dramafilmer”, ”kärleksfilmer”, ”romantiska filmer” och så vidare. De är alla förbjudna och de är alla lögner och de är alla lurendrejerier. Pengarna som kommer från dem är förbjudna och det är förbjudet att sälja deras kassettband.

 

Därtill är det förbjudet att titta på kanalerna ”ar-Risâlah” och ”Tuyûr-ul-Djannah” då de består av innovationer, myter, musik och brist på skam med Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

 


Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî
Referens: http://www.ibnbaz.se/528-3660109

Referens: http://darulhadith.com/manhaj/suhaymi_om_filmen_arrisalah.html


Publicerat: 2011-08-17 | 08:12:22
Bevarandet av den muslimska kvinnan är ett bevarande av islamVi måste bevara våra kvinnor bland fruarna, döttrarna och släktingarna. Vi måste samarbeta för att skydda dem och låta bli att lyssna på denna propaganda. De otrogna försöker utrota islam på alla möjliga sätt. Det största förstörande sättet är att förstöra kvinnan. Ty kvinnan är grunden till familjen och hemmet. Om hon förstörs, förstörs hemmet och familjen. Döttrarna kommer att förstöras efter att ha tagit efter sina förstörda mödrar och släktingar. Vi måste alltså slå vakt om våra kvinnor.

Även om de otrogna har lyckats förnedra vissa islamiska länder, kommer de aldrig – med Allâhs vilja och rörelse – att lyckas göra samma sak med detta land som är de två ärade och heliga moskéernas land som Uppenbarelsen sändes ned till och i vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes. Här finns män som tar hans om hennes heder, även om vissa lurade män och kvinnor tar lätt på frågan. Detta land har män som slår vakt om sin heder och sina kvinnliga anhörigas heder.  Ni tillhör dem – om Allâh vill – och som kommer att ta initiativet till det.

Vi måste frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och leva upp till detta väldiga ansvar. Om vi gör det, skyddar vi våra hem, barn, familjer och samhällen. Hon är alltså grunden. Således fokuserar sig fienden på henne. De är fokuserade på kvinnan. De har henne i ett specifikt fokus som ni känner till; i böcker, blad, tidsskrifter, tidningar, median, internet och alla andra fält. De vill att detta land skall bli som de andra länderna så att karaktärerna försvinner och hedern går förlorad. Då blir det lätt för de otrogna att utrota islam från grunden. Poeten sade:

Samfunden finns så länge karaktärerna finns
När deras karaktärer försvinner, försvinner även de


Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/5405
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-08-17 | 07:42:52
Salafs oro över en underkänd RamadhânDe rättfärdiga Salaf brukade fullborda och bemästra handlingarna. Därefter fruktade de att handlingarna skulle avvisas. Det är de: “När de ger sina gåvor, ängslas vid tanken på att de skall stå till svars inför sin Herre.” [23:60]


Det har rapporterats att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: “Oroa er mer för att handlingen inte skall accepteras än för själva handlingen. Hör ni inte Allâh (´azza wa djall) säga: ”Allâh tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.” [5:27] 


Fadhâlah bin ´Ubayd sade: “Om jag hade vetat att Allâh har accepterat ett senapsfrö från mig, skulle jag ha älskat det mer än hela världen och allt den bär på. Ty Allâh (ta´âlâ) säger: ”Allâh tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.” [5:27]

Ibn Dînâr sade:
”Oron över att handlingen inte accepteras är svårare än själva handlingen.”

´Abdul-´Azîz bin Abî Rawwâd sade: ”Jag upplevde dem sätta stor vikt på goda handlingar. Efter att de hade utfört dem, föll de i en oro; kommer de att accepteras eller inte.”

Vissa av Salaf sade: ”De brukade tillbe Allâh i sex månader om att få uppleva Ramadhân. Därefter tillbad de Allâh i sex månader om att Han skulle acceptera den av dem.”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz (rahimahullâh) gick ut på Fitr-dagen och sade under predikan: “Människor! Ni har fastat trettio dagar för Allâhs skull. I dag har ni kommit ut för att be Allâh att Han accepterar det från er.”

Vissa av Salaf brukade vara ledsna på Fitr-dagen. Det sades då till dem att det är en dag av lycka och glädje. Då sade de: “Ni har talat sanning. Men jag är en slav som har blivit beordrad av sin Herre att utföra en handling. Jag vet inte om Han kommer att acceptera den från mig eller inte.”

Wahb bin al-Ward såg hur ett folk skrattade på ´Îd-dagen. Han sade: “Om deras fasta är mottagen, så hör detta inte till de tacksammas handling. Och om den inte är det, så hör detta inte till de räddas handling.”

al-Hasan al-Basrî sade: “Allâh har låtit Ramadhân vara som en kapplöpningsbana åt Sin skapelse. På den tävlar de om att uppnå Hans välbehag med lydnad. Vissa kommer före och vinner. Andra kommer efter och förlorar.”

Det har rapporterats att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: “Om jag bara visste vems handling är accepterad så att jag kan gratulera honom och vems handling är underkänd så att jag kan trösta honom.”

Ibn Mas´ûd brukade säga: “Vem av oss är godkänd så att vi kan gratulera honom? Vem av oss är underkänd så att vi kan trösta honom? Du som är godkänd! Gratulerar! Du som är underkänd! Må Allâh hjälpa dig med din olycka!”

Vad har man missat om man har missat Ramadhâns godhet? Vad har man uppnått om man har uppnått förlust? Vilken skillnad det finns mellan personen vars andel är accepterad handling och förlåtelse och personen vars andel är förlust och nederlag. Måhända att personen som stod upp och bad om nätterna endast fick ut sömnlöshet av det. Måhända att personen som fastade om dagarna endast fick ut hunger och törst av det.”


Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 285-286
Referens: http://darulhadith.com/fiqh/ramadan/salaf_oro_underkand_ramadhan.htm

Publicerat: 2011-08-03 | 23:59:05
Vikten av att läsa al-Fâtihah korrekt
Fråga: När jag läser al-Fâtihah har jag bråttom och låter bli att uttala vissa bokstäver. Vad är domen för min bön?

 

Svar: Att läsa al-Fâtihah i bönen är en av bönens pelare. Bönen är ogiltig utan den. Den måste läsas helt. Uteblir en bokstav eller en betoning (Tashdîd) blir den ogiltig. Du måste vara uppmärksammad med detta och att du läser al-Fâtihah klart och tydligt. Ha inte bråttom. Uttala bokstäverna rätt och lämna inte någon bokstav.

 


Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/5405
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/vikten_lasa_alfatihah_korrekt.html