Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-06-22 | 18:28:20
Allt Om Bönen | Bönens Utförande
Bok:
The Prophet's Prayer Described
Författare: Sheikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albaani
(rahimullah)
Föreläsare: Sheikh Muhammad Adly- Video: Utförandet av bönen (Salah) i detaljerad beskrivning
- Video: Hur man rör fingret i "Tashahud"
- Video: Fard (Obligatory) Issues in the Salah
- Video: The Necessary Issues in Salah (Part1)
- Video: The Necessary Issues in Salah (Part 2)
- Video: Recommended Actions of Salah (Part 1)
- Video: Recommended Actions of Salah (Part 2)

- Mp3: Om bönen
- Mp3: Om Sunnah Bönerna
- Mp3: Om Fredagsbönen och den sjukes bön
- Mp3: Bönens pelare, villkor, plikter och rekommendationer
- Mp3: Faktorer som nollställer ens bön

- Läs Online: The Prophet's Prayer Described
- Läs Online: Performance of Salah - Step by step (with Illustrations  and Audio Sections)
- Läs Online: The Humility in Prayer
- Läs Online: När ´Îd-bönen infaller en fredag
- Läs Online: Prostration for Forgetfulness in the Prayer [Sujoodus-Sahw]
- Läs Online: Bönens villkor [Shurût-us-Salâh]

- Fråga: När jag läser al-Fâtihah har jag bråttom och låter bli att uttala vissa bokstäver. Vad är domen för min bön?
- Fråga: Finns det lägen då den bedjande får avsluta bönen innan imamen?
- Fråga: Vad är domen för att förrätta bönen i handskar?
- Fråga: Kvinnans bön i Niqâb och Burq´
- Fråga: How did the Prophet (Sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) prostrat?
- Fråga: Hur snabbt skall fingret röras i Tashahhud?
- Fråga: När imamen läser högt
- Fråga: Belöning utan bön?
- Fråga: What to do when going for the final Rak'ah in Salah?
- Fråga: Får hustrun säga ”Âmîn” bakom maken?
- Fråga: Prostration for recitation?
- Fråga: Hur ber man med ödmjukt sinne?
- Fråga: Vad är domen för bönen i ett rum med bilder?
- Fråga: Hur förättar man bönen på flygplanet?
- Fråga: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
- Fråga: Hur förrättar man bönen om man inte kan läsa al-Fâtihah?
- Fråga: Vem ska leda bönen?
- Fråga: Vilken är kvinnans position när hon ska leda bönen?
- Fråga: Vad är en Sutrah?
- Fråga: Vad ska man göra när man kommer in i moskén?