Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 12:10:42
Allt om Bönen | Fakta om Bönen- Sutrah och dess förpliktelser
- Hur 50 st dagliga obligatoriska böner blev till 5…
- Ingen bön, ingen Islâm
- Kvinnans position när hon leder bönen
- The one who knows most of the Qur'aan should lead the prayer
- Why we offer Salah in arabic
- Hur förrättar man bönen om man inte kan läsa al-Fâtihah?