Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:35:26
Bröder | Mannens karaktär

 


Etiquette of a Righteous Husband
- Maken skall inte glömma hustruns fina sidor på grund av hennes dåliga sidor
- Mp3: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 2
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 1
- Mp3: Domen för att hälsa på en person