Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-08-28 | 17:57:23
UPPDATERAD: Betala din Zakat/Soning/Zakat-ul-fitr i tid!


Islam.nu hjälper dig att betala din Zakat på pengar/Soning om du är sjuk och skall mata en fattig för de dagar du bryter fastan/Zakat-ul-Fitr som är obligatoriskt att ge innan Eid bönen. Vi kommer att skicka pengarna till pålitliga bröder som vi känner personligen och som kommer att dela ut zakat/mat till behövande i Pakistan och al-Medinah. Vi följer de regler som finns i Shariah och ger rätt sak till rätt kategori av människor inshaAllah.


OBS!!!
Du måste märka din inbetalning (skriva ett meddelande till mottagaren) så att vi vet vad du avser.

T.ex.
"Soning" "Z. al-fitr" eller "Z. på pengar"
Om du inte skriver meddelande kommer det ges som sadaqah.Priser Pakistan:

Soning av Fastan: 8 kr för att mata en fattig.
Zakat-ul-Fitr: 25kr/person.

Priser al-Madinah:
Soning av Fastan: 25 kr för att mata en fattig.
Zakat-ul-Fitr: 30kr/person.


SENAST den 3 september.
Till Nordea Konto (clearingnr: 3300), kontonr: 7601140952. Mottagare: Ahmed Kashif.
Till Swedbank Konto: (clearingsnr: 8901-1), kontonr: 41189788. Mottagare: Heykel Rajhi.
OBS!! Priserna är ungefärliga, beroende på växlingskurs osv. Blir det något över kommer det att ges som sadaqah till fattiga. Även Sadaqah är rekommendrat under Ramadan. Stöd vår (islam.nu) verksamhet.


Profeten (salla Allahu ´alayhi wa sallam) sade i betydelse:
"Den som vägleder till en god handling, får samma belöning som den som utför den..."

Sprid vidare, inshAllâh.

Må Allah acceptera från oss alla. Amîn.Källa: http://www.islam.nu/v2/view_artiklar.php?id=89

Publicerat: 2010-08-13 | 14:21:51
Hjälp de drabbade i Pakistan!


Bismillahi-Rahmani-Raheem
Asalaamu alaikum wa rahmaullah,

Vi gör en insamling för de svårt drabbade i Pakistan av kraftiga översvämningar.
Människor har förlorat sina hem och egendomar. Det är minst ca. 1600 som har dött och ca. 12-14 miljoner människor har drabbats. Varje krona räknas och betyder mycket. Pengarna kommer att ges genom en salafi bror i Pakistan till de som verkligen har drabbats och är i behov av hjälp.

Skicka ert bidrag senast 25/8.
Till Nordea konto nr. 7601140952.
OBS! MÅSTE MARKERAS MED "översvämning"
Islamic Relief Sverige
samlar in pengar till de hårt drabbade i Pakistan. Nu kan du enkelt stödja deras arbete!

SMS:a ordet IRH P50 till numret 72970 så donerar du 50 kr.
För att donera 100 kr SMS:a ordet IRH P100 till numret 72970
För att donera 199 kr SMS:a ordet IRH P200 till numret 72970

Varje krona gör skillnad!
OBS! Glöm inte mellanslag efter ordet IRH när du skickar ditt SMS

Publicerat: 2010-01-19 | 00:45:51
Help Haiti - Donate Now!

Islamic Relief Sverige samlar in pengar till de hårt drabbade på Haiti.
Nu kan du enkelt stödja deras arbete! 

SMS:a ordet IRH50 till numret 72970 så donerar du 50 kr.
För att donera 100 kr SMS:a ordet IRH100 till numret 72970

Varje krona gör skillnad! 
OBS! Fram till den 31.a januari är SMS-tjänsten avgiftsfri.[57:18] Och de män och de kvinnor som skänker av sitt åt de behövande och [på så sätt] ger Gud ett fullgott lån, skall få det mångdubbla tillbaka och därtill en frikostig belöning.

Publicerat: 2009-11-26 | 00:43:54
Tips inför högtiden Eid Al-Adha (Qurban Bayram)

Islamic Relief Sverige erbjuder dig möjligheten att skänka ett offerdjur till de allra fattigaste i olika länder i världen inför högtiden Eid Al-Adha (Qurban Bayram).


Group 1: Etiopien, Indien och Sri lanka - 450:-
Group 2: Kenya, Malawi, Mali, Niger, Sudan, Pakistan och Tchad - 600:-
Group 3: Bangladesh och Somalia - 800:-
Group 4: Afganistan, Bosnien, Irak, Jemen, Palestina och Tjetjenien - 950:-
Group 5: Turkiet - 1500:-


OBS! Ni kan betala er bidrag t o m fredag den 27 november kl. 23.59


Använd gärna PG: 118882-0
Skriv i meddelande: Q - ``land``


Har du frågor ring gärna 08-5888 6550


BISMILLAH

Må Allah belöna dig med jannah, ameen!

För andra alternativ se sidmenyn till höger under rubriken "Help the needy"