Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2009-05-28 | 11:27:59
My RoadTrip | Min väg till Islam

Bismillâh

Sahadah: 6 Juli 2009

Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh till den som följer den raka vägen.
Min väg till Islam började efter ett wake up call i slutet på år 2007. På grund av en påminnelse från en anonym läsare, Barak Allâhu fîkum, har jag valt att radera min story. Den som fått ta del av den hoppas jag, inshAllâh kan ta nytta av den och frukta Allâh och Domedagen, amîn.


Messenger of Allah (صلي الله عليه وسلم) said: “My entire nation is safe, except al-Mujahirin (those who boast of their sins). Among the Mujaharah is that a man commits an (evil) act, and wakes up in the morning while Allah has kept his (sin) a secret, he says: “O so-and-so! Last night I did this and that.” He goes to sleep while Allah has kept his (sin) a secret but he wakes up in the morning and uncovers what Allah has kept a secret!” [Saheeh al-Bukhari]