Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:34:45
Systrar | Äktenskap

- al-Fawzân: Den lämpliga hustrun
- Wudhu mellan de två samlagen
- Hemmet – ett kvinnofängelse?
- Det man bör säga innan man har samlag
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- How to deal with Women in view of the Salaf
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- Att mannen placerar sin hand på fruns huvud och gör dua för henne
- Saalih al-`Uthaymeen: Do Not Stay Away From Your Wife For More Than Six Months Without Her Permission
- Några av de viktigaste etiketterna inför ett bröllop
- The Etiquettes of Marriage and Wedding
- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin man
- Vad är domen för att leva med en make som har innovationer?