Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:32:03
Tawhid | Trosbekännelsen- Saker som nollställer ens Islam
- Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
- Trosbekännelsens Villkor
- Allâh, The One And Only True God
- The Belief in Allâh - What does is mean?
- Knowing Allâh by His Words