Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:30:41
Troslära | Livet efter detta- Bevis för att den är lydig mot sändebudet träder in i Paradiset
- Bevis för att den är olydig mot sändebudet hamnar i Elden
- If you live until the evening...
- Verser och ahâdith om paradiset
- Exempel på helvetets folks utseende
- Paradiset och helvetet skapades innan människan
- Dessa (dadlarna) håller mig borta från paradiset!
- Fighting For Jannah
- The Description of Paradise (Jannah)
- The Promised Day - What will be your excuse on that day?