Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-08-19 | 14:21:38
Vad är visheten bakom en påskyndad Iftâr?

 661 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allahs sändebud sade:

”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade detta för att den som påskyndar handlingen påskyndar något som Allâh har tillåtit honom efter att ha förbjudit det. Att något förbjudet blir tillåtet är en väldig gåva från Allâh (´azza wa djall) och den som skyndar till Allâhs gåvor är berömvärd. Allâh tycker om att se spår av Sina gåvor på tjänarna.

 

För det andra innebär det att man skiljer sig från de kristna och judarna som brukade skjuta upp på Iftâr. Det råder inga tvivel om att det är bra att skilja sig från judarna och de kristna.

 

Från detta får vi reda på att det inte är korrekt att göra det vissa tillgjorda människor gör när de väntar ett par extra minuter för säkerhets skull efter att solen har gått ned. Det är inte tillåtet. Denne har endast berövat sig själv och andra på det goda.Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/109)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/visheten_bakom_paskyndad_iftar.html

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback