Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-29 | 23:13:54
Vad är Islam? | Fakta & Historia- Lär känna Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) och islams historia
- Profetens planer på att sprida islams budskap bortom Arabien
- Âsiyâ och hennes kamp mot Farao
- Baktaleriet
- Förföljelser
- Försök att hejda Islams marsch framåt
- Aspekter av det förislamiska samhället