Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 10:53:27
Tawhid | Högtider 

- De lärdas uttalanden om jul- och nyårsfiradet
- al-Ladjnah ad-Dâ'imah: Domen för att önska de otrogna ett gott nytt år

- Ibn ´Uthaymîn om att gratulera det muslimska nyåret

- al-Fawzân om att gratulera det muslimska nyåret
- Ibn Baz: Att gratulera det muslimska nyåret
- De tio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah och dess otroliga dygd
- Halloween - An impermissible celebration in islam
- Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?
- Mothers & Fathers Day - Restricting Good Treatment of Parents
- Islamiska månader
- Rekommenderat att Fasta 'ashôrâ´ den tionde moharram
- Får en 5-åring vara med på lucia?
- Greeting The Kuffaar On Christmas