Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-10-25 | 07:27:21
Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء


وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ


”Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni må frukta. Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”Källa: al-Qur'ân 2:21-22
Förklaring: http://www.darulhadith.com/tauhid/3usul/31.html

Publicerat: 2010-09-28 | 22:38:20
Sannerligen de ska få veta!
Titel: Sûrah 78. an-Naba (Nyheten)
Recitatör: Mishary Rashid


Källa: http://www.youtube.com/user/suadi88

Publicerat: 2010-08-12 | 15:57:48
The Slaves of the Moste Beneficent (Allâh) are those who...


 

al-Qur'ân: Al-Furqaan 61-77

Reciterare: Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee (rahimhullâh)

 


Referens: http://www.youtube.com/watch?v=Z7x7XADBlRc

Publicerat: 2010-08-07 | 02:47:04
Be harsh against them... they said the word of unbelief
Allâh says: "Oh, Prophet! Strive hard against the unbelievers after the hypocrites and be harsh against them; their abode is Hell, and worst indeed is that destination. They swear by Allâh that they said nothing [bad], but really they said the word of unbelief and they disbelieved after accepting Islam, and they resolved that which they were unable to carry out, and they could not find any cause to do so, except that Allâh and His Messenger had enriched them of His Bounty. If they repent, it will be better for them, but if they turn away, Allâh will punish them with a painful torment in this world and in the Hereafter..."Källa: al-Qur'ân 9:73-74

Publicerat: 2010-07-30 | 18:35:59
The Noble Qur'ân

Ladda ner i PDF-Format: Klicka här

 

 


Relaterat: Al-Fâtihah och Djuz 'Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska

Rekommenderat: Ladda ner mp3-filer med Qur'ân recitation på arabiska därefter med översättning på engelska.


Publicerat: 2010-07-12 | 06:30:06
Al-Fâtihah och Djuz 'Amma tillsammans med översättningen av dess versers betydelser på svenska

 

 

 

Ladda ner i PDF-format: Klicka HärInfo:
al-Qur'ân med svensk översättning tillsammans med arabisk original
Innehåll: Sûrah al-Fâtihah + Sûrah 78 - 114

Förord:
Några mål som vi önskar uppnå med denna översättning:
- Att Koranversernas betydelse översätts av en översättare med svenska som modersmål som dessutom är kunnig samt vältalig i det klassiska arabiska språket, vilket Allâh (Gud Den Allsmäktige) Uppenbarade Koranen på.

- Att översättaren är kapabel att framföra de autentiska tolkningar som har sin grund i Koranen och Profeten Muhammads (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah, så som de förstods av hans anhängare och de rättfärdiga och lärda föregångare som följde deras väg.

- Att svenskan görs enkel och vardaglig så att texten blir lättläst och lättförstådd bland alla läsare, även dem som inte har det svenska språket som modersmål, men ändå blir så nära en ordagrann översättning som möjligt. Detta innebär givetvis en del ovanliga (men förståeliga) formuleringar vilket förekommer även i tidigare liknande översättningar på diverse språk som tryckts på kung Fahds Anläggning.

Punkter beträffande översättningens text:
- Hänvisningar till verser i Koranen som ej finns med i denna översätta trettiondedel förekommer och kan slås upp i andra kompletta översättningar på deras språk, tills dess att hela detta översättningsprojekt fulländats och tryckts, med Allâhs hjälp.

- De tolkningar av Koranverserna som framförts i denna översättning av Juz 'Amma är i första hand baserad på Tafsîr Ibn Kathîr, Tafsîr as-Sa'dî och at-Tafsîr al-Mujassar. De tillägg till översättningen som förekommer med text i mindre storlek under en mängd av verserna är även dessa hämtade från ovanstående verk.

- Då ett ord börjar med stor bokstav mitt i en mening innebär det att ordet i versen sammanhang har en starkare innebörd än vanligt och bär lite mer än dess allmänna betydelse, som t.ex. "Den Dagen" som här syftar på Domedagen.

- Allâh refererar ofta till Sig Själv i Koranen med pronomen i plural form, såsom: Vi och Oss. Detta kommer från arabiskan där en talare kan referera till sig själv i plural för att betona att han har hög status. Dessa pronomen har därför översatts i plural även i denna text och bör ej missförstås, ty Allâh (Gud Den Allsmäktige) är En, Den Ende Guden, som varken har någon son, fru eller medhjälpare. Han är högt över alla de brister som folk tillskriver Honom. Se Sûrah al-Ikhlâs.

- Den arabiska symbolen, som följer profeten Muhammads namn, betyder: Må Allâh välsigna honom och ge honom frid.

- Ordet "Sûrah" betyder "Kapitel", och används i början av varje kapitel tillsammans med dess namn.

- Ordet inom vanlig parantes ( ) tydliggör som vanligt ordet innan och bör ej läsas högt i uppläsning av en vers. Däremot kan detta göras med de ord som står inom hakparantes [ ] för att tydliggöra versen för läsaren samt lyssnaren, men de avbryter inte meningen om de utelämnas.


Källa: http://www.scribd.com/doc/34198299/Al-Fatihah-och-Djuz-Amma-tillsammans-med-oversattningen-av-dess-versers-betydelser-på-svenska

Publicerat: 2010-06-25 | 16:39:25
To Him belong the Most Beautiful Names
He is Allâh, than Whom there is no other god, the Knower of the unseen and visible. He is the Beneficent, the Merciful. He is Allâh, than Whom there is no other god exept Him, the Sovereing, the Holy One, the Source of Pace and Perfection, the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to Allâh! [High is He] above the partners they attribute to Him. He is Allâh the Creator, the Evolver, the Bestower of Forms [or Colors]. To Him belong the Most Beautiful Names. All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All Almighty, the All Wise.
Källa: Quranen 59:22-24

Publicerat: 2010-06-23 | 06:02:36
Only those are believers who have believed in...Only those are believers who have believed in Allâh and His Messenger, and have never since doubted, but have striven with their belongings and their lives in the Cause of Allâh: Such are the sincere ones.Källa: Quranen 49:15

Publicerat: 2010-06-22 | 14:50:26
Blanda inte sanningen med lögn!And mix not truth with falsehood, nor conceal the truth while you know itKälla: Quranen 2:42

Publicerat: 2010-06-19 | 17:23:07
Troende är enbart de som...
Troende är enbart de som bävar i sina hjärtan då de hör Allâhs namn nämnas, och som känner sig stärkta i tron då de hör Hans budskap läsas upp, och som litar helt till sin Herre.
Källa: Quranen 8:2

Publicerat: 2010-06-02 | 15:18:07
Den troende säger: Vi hör och vi lyder
När de troende kallas inför Allâh och Hans Sändebud för att Han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: "Vi har hört [kallelsen] och vi lyder"; dem skall det gå väl i händer.


Quranen 24:51

Publicerat: 2010-05-12 | 17:35:48
Allâh skall straffa dem för deras skämt!
När de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: "Vi vill bara förbättra och ställa till rätta." Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte. Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de: "Skall vi tro som dessa enfaldiga stackare?"
Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte.

(2:11-13)


Allâh skall straffa dem för deras skämt; men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga övermod,
snubblande än hit än dit i blindo.

(2:15)ALLÂHU AKBAR!

Publicerat: 2010-04-11 | 22:57:05
Qur'an Recitation: The Most Gracious - Ar-RahmanChapter 55 of the Holy Qur'an, entitled "The Most Gracious", "Ar-Rahman" in transliterated Arabic, and "الرَّحْمَنُ" in Arabic. The recitation is by Kamal Uddin.

Publicerat: 2010-03-17 | 22:15:37
The Quran 22:77


Publicerat: 2010-01-09 | 19:24:33
InshAllâh!SÄG ALDRIG under några omständigheter: "Detta skall jag göra i morgon" utan [att lägga till:] "om Allâh vill". Och skulle du glömma [men senare påminna dig] detta, vänd dig då till din Herre och säg: "Jag hoppas att min Herre skall leda mig närmare den rätta vägen än [jag nu var]!"


Källa: Quranen 18:23 -24

Publicerat: 2009-12-30 | 22:27:45
DENNA Skrift - här råder inget tvivel!Bismillahi rahmani rahim

[2:2] DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, [2:3] dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning [2:4] och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet [väntar]. [2:5] Det är de som följer Guds vägledning - dem skall det gå väl i händer. 

[2:6] MEN FÖR dem som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte - de vill inte tro. [2:7] Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem. [2:8] Det finns människor som säger: "Vi tror på Gud och på den Yttersta dagen", medan de [i själva verket] inte tror. [2:9] De försöker bedra Gud och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva - och inser det inte. [2:10] Deras hjärtan är sjuka av tvivel och Gud låter det onda förvärras, och ett plågsamt straff väntar dem för deras ständiga lögner. [2:11] Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: "Vi vill bara förbättra och ställa till rätta." [2:12] Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte. [2:13] Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de: "Skall vi tro som dessa enfaldiga stackare?" Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte. [2:14] Och när de möter dem som har antagit tron, säger de: "Vi är [också] troende"; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de: "Visst följer vi er - vi ville bara skämta med dem." [2:15] Gud skall straffa dem för deras skämt; men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo. [2:16] De har bytt bort [Guds] vägledning mot villfarelse och de har inte vunnit på sin byteshandel och är [nu] helt utan vägledning. [2:17] De kan liknas vid en [man] som tänder en eld, och då elden lyser upp [alla] som står omkring, tar Gud ifrån dem deras ljus och lämnar dem i mörker så att de ingenting kan se - [2:18] döva, stumma och blinda finner de ingen väg tillbaka.

[2:21] MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas] - [2:22] Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]. [2:23] Och om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg har uppenbarat för Vår tjänare, kom då fram med en sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen - andra än Gud - om ni talar sanning. [2:24] Om ni inte gör detta - och ni kommer inte att göra det - frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot dem som förnekar sanningen. 

Subhan Allah!

Publicerat: 2009-06-04 | 11:49:46
Vem kan leda dem rätt som Allâh har låtit gå vilse?


Svar:
De har ingen hjälpare. [30:29]
[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

[30:22] Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla.

[30:23] Och till Hans under hör sömnen, som ni får njuta om natten och [likaså] om dagen, och [den möjlighet ni då har] att söka det som Han i Sin godhet [beviljar er för er försörjning]. I detta ligger sannerligen budskap till dem som vill lyssna.

[30:24] Och bland Sina under visar Han er blixten, som inger både fruktan och hopp, och Han låter regn falla från skyn och ger på så sätt nytt liv åt den jord som varit död. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd.

[30:29] Men de orättfärdiga följer bara sina önskningar; de saknar all kunskap. Vem kan leda dem rätt som Gud har låtit gå vilse? De har ingen hjälpare.

[30:30] GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].

[30:58] VI HAR framställt alla slags liknelser för människorna i denna Koran. Men även om du visar dem ett tecken, kommer förnekarna helt säkert att säga: "Ni är bara lögnare [och bedragare]!"