Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-09-15 | 12:31:27
Did you know that cow's milk has a cure for every illness in it?


Yes, it's true! On the authority of 'Abdullaah ibn Mas'ood (may Allaah be pleased with him),

the Prophet (sallallaahu 'alayhe wa sallam) said:


"Drink cow's milk! For verily it
(the cow) eats from all kinds of vegetation,
and it
(the milk) is a cure for every illness." [1]


[1] It was collected by Al-Haakim (#8274). Al-Albaanee called it saheeh in Saheeh Jaami' As-Sagheer (#4059).

Källa: http://www.bakkah.net/interactive/didyouknow.htm

Publicerat: 2010-08-19 | 14:21:38
Vad är visheten bakom en påskyndad Iftâr?

 661 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allahs sändebud sade:

”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade detta för att den som påskyndar handlingen påskyndar något som Allâh har tillåtit honom efter att ha förbjudit det. Att något förbjudet blir tillåtet är en väldig gåva från Allâh (´azza wa djall) och den som skyndar till Allâhs gåvor är berömvärd. Allâh tycker om att se spår av Sina gåvor på tjänarna.

 

För det andra innebär det att man skiljer sig från de kristna och judarna som brukade skjuta upp på Iftâr. Det råder inga tvivel om att det är bra att skilja sig från judarna och de kristna.

 

Från detta får vi reda på att det inte är korrekt att göra det vissa tillgjorda människor gör när de väntar ett par extra minuter för säkerhets skull efter att solen har gått ned. Det är inte tillåtet. Denne har endast berövat sig själv och andra på det goda.Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/109)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/visheten_bakom_paskyndad_iftar.html

Publicerat: 2010-08-06 | 16:28:01
Imâm ash-Shâfi´îs medicinska råd


ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Fyra saker stärker kroppen: att äta kött, lukta på parfym, bada ofta utan att ha haft samlag och att ha på sig linolja[1].

 

Fyra saker försvagar kroppen: att ha samlag ofta, bekymra sig mycket, dricka mycket vatten på tom mage och att äta surt ofta.

 

Fyra saker stärker synen: att sitta vid Ka´bah, sätta Kuhl på ögonen innan läggdags, titta på grön färg och att rena sittningar.

 

Fyra saker försvagar synen: att titta på orenheter, korsfästa människor, kvinnans könsorgan och att sitta med ryggen vänd mot Ka´bah.

 

Fyra saker stärker samlag: att äta fågelkött, …, nötter och gurka.

 

Fyra saker stärker intellektet: att undvika överflödigt tal, att använda Siwâk, sitta med rättfärdiga människor och att sitta med de lärda.”

 

 


[1] En blåblommig växt varav olja och textilfibrer utvinns. Se Nordstedts ordbok.


Författare: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)
Källa: al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/13-14)

Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/shafis_medicinska_rad.html


Publicerat: 2010-06-27 | 15:10:45
Blås inte på varm mat eller dryck!


Ibn ´Abbas sa: "Profeten - salla Allahu ´alayhi wa sallam - förbjöd att man andas och blåser i bägaren." (Abu Dawud (3722) - autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim)

al-´Adhimabadi sa: "Detta gäller både mat och dryck. Man ska inte blåsa i dem för att ta bort något orent eller för att få dem att svalna då det tar bort dess välsignelse. I stället får man ha tålamod." (´Awn-ul-Ma´bud (10/139))Källa: Abu Dawud (3722) - autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim
Källa: ´Awn-ul-Ma´bud (10/139)