Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:29:26
Troslära | Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah
- Alla påstår att de följer Sunnah. Vilka är Ahl-us-Sunnah? Hur vet man det?
- Detta varnade Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för.
- Bevis för att den är lydig mot sändebudet träder in i Paradiset
- Bevis för att den är olydig mot sändebudet hamnar i Elden
- Love for the Salaf is a sign of the Sunnah!
Det hör till Sunnah att man håller sig till al-Djamâ'ah
- Islâm är Sunnah och att Sunnah är Islâm
- Bok: Sharh-us-Sunnah [Förklaringen av Sunnah]
- Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân
- Om Sunnah Bönerna
- Vem är Muhammad (Sallallahu alayhi wa sallam)?
- Sunnahns ställning i Islam
- What is Sunnah?
- A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam)
- Do you know the Messenger?
- The Mercy of Prophet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)