Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:40:20
Allt om Bönen | Wudu & Ghusl

Abu Hurairah (radhiAllaahu'anhu) reports that Rasoolullah (sallallaahu 'alaihi wa sallam) said:

When the Muslim (or 'Believing') servant makes wudoo and washes his face then the sin of everything he looked at with his eye comes away with the water, or with the last drop of the water, and when he washes his hands then the sin of everything he stretched out his hands to comes away with the water, or with the last drop of the water. And when he washes his feet every sin which his feet walked towards comes away with the water or with the last drop of the water - so that he leaves clean (clear/pure) from sins.

[Reported by Muslim (1/148) and others].


- Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?
- Hur går Ghusl till?
- Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?
- Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?
- Wudhu mellan de två samlagen
- När skall man bada (ghusl) på fredagen?
- Badets tillvägagångssätt
- Det obligatoriska badet (ghusl) & sakerna som gör det obligatoriskt
- Bryter blöjbyte tvagningen?