Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:32:43
Tawhid | Avgudardyrkan- Missuppfattning: Muslimer dyrkar Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)
- Tio Saker som tar en ur Islam