Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-11-11 | 19:00:29
Vad är Islam? | Vilka var Följeslagarna?


- Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh)
- Allâh och de troende vägrar någon annan än Abû Bakr
- Abû Bakr – den bästa människan efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh)
- ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh)
- ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh)
- Talhah bin ´Ubaydillâh (radhiya Allâhu ´anh)
- az-Zubayr bin al-A´wâm
- Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh (radhiya Allâhu ´anh)
- ´Abdur-Rahmân bin ´Awf
- Sa´d bin Abî Waqqâs
- Sa´îd bin Zayd
-
Betydelsen av att alla följeslagare är pålitliga
- I saw 'Umar bin Al-Khattab a few days before he was stabbed in Medina
- The Companions of the Prophet (Sallallahu alayhi wa sallam)