Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-25 | 02:15:41
Påminnelse | De lärda säger...Imâm al-Âdjurrî (d. 360 – rahimahullâh) sade:

”De lärda är tjänarnas ljus, ländernas fyrar, samfundets pelare och vishetens källor. De orsakar Djävulens vrede. Med hjälp av dem lever de rättrognas hjärtan och på grund av dem dör de vilsnas hjärtan. Deras existens på jorden liknar stjärnornas i himlen som man vägleds av på land och hav. När de slocknar, faller man i förvirring. När de skiner, ser man klart och tydligt.”

(Akhlâq-ul-´Ulamâ', sid. 10)

- Shaykh Saalih Aal ash-Shaykh: Helping Sinners Repent or Insulting Them
- Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd: Modet – början på den förstörda kvinnan
- Bakr Abu Zayd: Det har gått så långt att om man ertappas med en kvinna
- al-Albani: Att skriva förkortningen av 'Sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam'
- al-Fawzan: Râfidhah (shî'a) are against Islâm and the muslims
- Salafiyyahs lära enligt Ibn ´Uthaymîn
- al-Albani: Det vackraste på kvinnan är hennes ögon.
- Sufyân ath-Thawrî: Ahl-ul-Hadîth Guard the Earth
- Ibn Radjab al-Hanbalî: Därför är inte Djihâd en av islams pelare
- as-Suhaymî om filmen ”ar-Risâlah” (The Message)
- al-Fawzan: Bevarandet av den muslimska kvinnan är ett bevarande av islam
- al-Fawzan: Vikten av att läsa al-Fâtihah korrekt
- al-Fawzan: Den som bryr sig om sin familj har inte TV i hemmet
- Sufyân ath-Thawrî: Han som har följande tre drag ska kalla till gott & förbjuda ont
- al-Fawzan: Râfidhah (Shî'ah) är inte våra bröder
- al-Fawzan: Anâshîd är ingen väg till vägledning
- al-Fawzan: En terrorists kännetecken
- Varje viktig fråga som inte har börjat med ”Bismillah” (I Allâhs namn) är (avskild från välsignelse).
- al-Fawzan: De stora lärda lever inte med nutiden
- Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.
- Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.
- al-Fawzân: Orsakerna bakom klyftan mellan barnen och föräldrarna
- al-Fawzân: Broderade och utsmyckade ´Abâ'ât
- Abûl-Faydh Dhûn-Nûn: Tre saker hör till Sunnahs kännetecken
- Ibn ´Abdil-Barr: Den som avsiktligt lämnar Salafs väg
- al-Fawzân: Är kvinnans röst ´Awrah?
- Ibn 'Uthaymin: Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyr
- Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî: Debatter och dialoger inom religionen
- ´Allâmah Muhammad bin´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî: Demonstrationernas och demokratins frukter
- al-Fawzan: Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î: Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs kall & al-Ikhwân al-Muslimûns kall
- Den som inte följer Sunnah följer inte heller Qur'ânen
- Muhammad Saeed Raslan: Invest your time and do not waste even a single moment of it
- al-Fawzan: Den lämpliga hustrun
- al-Fawzan: De lärdas Fatâwâ gäller hela världens muslimer
- Sufyân ath-Thawrî: Kunskap är en heder i detta liv och i nästa
- al-Ladjnah ad-Dâ'imah: Den som gör narr av den muslimska kvinnans klädsel är otrogen
- Ibn 'Uthaymin: När skall man väcka barnet till bönen?
- Ibn ´Uthaymîn om självmordsattentatet som krävde 20 judars liv
- Personligheter vilkas fundamentala fel de lärda har varnat för
- De lärdas uttalanden om jul- och nyårsfiradet
- De lärdas magnifika beröm över Shaykh Rabî´
- al-Fawzan: Vad är kvinnans lycka?
- Hizbiyyûns klena tvivel om Rabî´ al-Madkhalî
- Zayd al-Madkhalî: Den som varnar för Rabî´ al-Madkhalîs böcker har ett sjukt hjärta
- al-Ansari: Förr var kunskap i bröstet. Idag är den i bokhyllan.
- al-Fawzan: Modern som lämnar barnen på dagis och hos dagmammor
- Ibn 'Uthaymin berättar vad som först och främst krävs vid Djihad
- Fudhayl bin ´Iyâdh: Den som högaktar en person som besitter en Bid´ah har hjälpt till att riva Islâm
- Ibn 'Uthaymin: Att låta bli att följa en lärds åsikt för att den motstrider ens lust
- al-Fawzan: Kvinnans åtsittande kläder vid festligheter
- al-Albani: Barnet vill följa med till moskén
- al-Albani: Hur snabbt skall fingret röras i Tashahhud?
- Shaykh Muqbils råd till studenter (Tulâb ul-'Ilm)
- al-Fawzan: Bid'ah inom religionen är två typer
- al-Albani: Skillnaden mellan att stå och gå och äta
- al-Fawzan: Anledningar för uppkomst av innovationer (bida’) i religionen
- Ibn 'Uthaymin: Vad är Salaf, Salafiyyah och Salafi?
- Ibn Qayyim-il-Djawziyyah: Tålamod innebär att...
- al-Fawzân: Avvisning av den oliktänkande enar samfundet
- Sufyaan ath-Thowree: Whoever listens to an innovator...
- Ibn Taymiyyah: När imamen läser högt
- Ibn 'Uthaymin: Om man får för sig en sak och inte frågar de lärda
- Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah: Att kasta det (matavfall) i soporna är ett missbruk av välsignelse!
- Ibn 'Uthaymîn: Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd
- Ibn 'Uthaymîn: TV i hemmet
- al-Albânî: Att rösta på det minst onda, otrogna parti
- al-Fawzân: Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)
- Valet 2010: Vad säger de lärda om att rösta?
- Ibn Iyaad: Allâh will not look at him
- Ibn Rajab: Det finns inte någonting som kan rädda dig från elden utom Tawhîd
- Villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)
- Shaykh Muhammad Sa'id Raslan: Fear Allah and know your limit, O student of knowledge!
- Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah: Domen för att lyssna på audio kassetter
- Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah: Domen för att besöka biografer
- al-Andalusî: Majoriteten utgör inget bevis i sig
- al-Albânî: Den olärdes förhållande till den lärdes Fatwâ
- Ibn Bâz: Den som ser en person äta och dricka i Ramadhân utav glömska
- Ibn 'Uthaymîn: Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- al-Albânî: Många ungdomar förhastar sig med att tillskriva sig kunskap.
- al-Khudhayr: Qur'ânen läsas under Ramadhân på det befallda sättet
- Ibn 'Uthaymîn: Om att säga "Ramadhan Karim"
- al-Mâlikî: De som ber med ödmjukt sinne
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar för Systrarna
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den räddade gruppen
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den ärvda kunskapen
- Shaykh Falah ibn Ismâ´îl: Den sanna vägen och kunskapens källor
- Imâm ash-Shâfi´îs medicinska råd
- Maalik ibn Anas: Whoever does not love knowledge...
- al-Hasan: I know my religion!
- as-Sa'di: Vad som tyder på en stark beslutsamhet
- al-Ladjnah ad-Dâ'imah: Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och Manhadj
- al-Fawzân: Om att lära sig trosläran på ett par minuter
- al-Fawzân: Domen för bönen i ett rum med bilder
- al-Albanî: Är Salafiyyûn för hårda?
- al-Albanî: Hur förättar man bönen på flygplanet?
- al-Madkhalî: Vad är Hizbiyyah och vem är Hizbî?
- ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd: Varning för att forska i de otrognas tvivel
- Ibn 'Uthaymîn: Domen för att läsa Qur'ânen utan att röra på läpparna
- Ibn 'Uthaymîm: Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?
- Ibn 'Uthaymîn: Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
- 'Ubayd al-Djâbirî: Den här mannen hör till Vilseledningens missionärer
- Ibn 'Uthaymîn: Om en person sitter och läser Koranen, skall man hälsa på honom om man går förbi?
- Ibn 'Uthaymîn: Hemmet – ett kvinnofängelse?
- ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz: Kvinnan som fördömer synder och orätt
- Imâm al-Lâlakâ'î (d. 418): Han har vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika och skyddat sig med en sköld.
- Ibn ´Uthaymîn: Vad är domen för att idrotta i shorts?
- al-Fawzân: Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- Ibn ul-Qayyim: En synd börjar med en idé
- al-Albani: Om männens och kvinnans byxor
- al-Albani: Ett kall utan att skilja mellan rätt och fel är värdelöst
- Saalih Al-'Uthaymeen: The Middle Course In Religious Matters?
- al-Jibrin: Råd till nya muslimer
- Ibn 'Uthaymîn: Tillvägagångssättet för att söka kunskap
- al-Fawzân: Freedom of Religion
- De lärda är tjänarnas ljus, ländernas fyrar, samfundets pelare och vishetens källor.
- Ibn Bâz: På vilket sätt kan en kvinna kalla till Islâm?
- Saalih al-`Uthaymeen: Do Not Stay Away From Your Wife For More Than Six Months Without Her Permission
- al-Luhaydân: Sitt med alla och splittra inte muslimerna!
- Ibn 'Uthaymîn: Bryter blöjbyte tvagningen?
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Ibn 'Uthaymîn: Om kvinnans flytningar
- Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): Vår troslära och förståelse är...
- al-Albani: Det bevisar att han inte är stolt över sin religion
- al-Albani: Jag har sett märkliga byxor hos de otrogna...
- al-Albani: Därför föll de för rakningen och de västerländska kläderna
- al-Fawzân: Kvinnor som klär sig i byxor framför andra kvinnor
- Ibn Taymiyyah: Man älskar det Han älskar, hatar det Han hatar
- The Humility of Shaykh Al albani - التواضع الإمام الألباني
- Ibn Radjab: Vintern är den troendes vår
- Ibn Taymiyya: Seek knowledge, because seeking it for the sake of Allah is a worship