Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:33:26
Systrar | Månadsblödning- Belöning utan bön?
- Hur renar kvinnan sig efter månadsblödning?
- Bok: Worship During Menses
- Vad är kvinnan förbjuden att göra under sin menstruation?
- Kortfattat om lagar, regler och bestämmelser för Menstruation
- Det obligatoriska badet (ghusl) & sakerna som gör det obligatoriskt
- Ibn ´Uthaymîn: Om kvinnans flytningar