Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-06-02 | 22:56:16
Råd till nya muslimer



Fråga: Vad är dina råd till den som blir muslim. Tror på; Allâh som sin Herre, Islam som religion och Muhammed (sallallahu aleihi wa sallam) som profet och budbärare, efter att han/hon varit kristen och haft felaktiga trosläror?


Svar: Mina råd till den som blir muslim är:

1. Att börja med att lära sig bevisen och de klara tecken som bevisar den ädla Profeten Muhammeds (sallallahu aleihi wa sallam) profetskap och äktheten i det som uppenbarades för honom.

2. Att vara angelägen om att läsa den heliga Qur'anen, lära sig dess betydelse och vad den påbjuder och förbjuder.

3. Att lära sig arabiska språket för att kunna läsa, skriva, tala och begripa vad orden betyder för att förstå Allâhs ord och Profetens (sallallahu aleihi wa sallam) uttalande.

4. Att lära sig den islamiska trosövertygelsen som Ahlsunna och de rättfärdiga föregångarna var på och dess källa är Skriften (Qur'anen), det autentiska Sunnah och det som återberättas från följeslagarna och dem största lärda.

5. Att lära sig om dem innovationer och vilseledda sekternas snedriktade metodik som leder till avvikelse från den rätta Islam.

6. Att förstå religionen och lära sig de föreskrivna lagarna, dyrkan och lydnad samt det som är förbudet och det som är ogillat och vad den kallar till för moral och beteende som klargör denna religions slutpunkt och nåden i dess lära.

7. Att vara noggrann med praktiserandet av vad man får veta och höra av föreskrifter och de religiösa plikterna.

8. Att akta sig för synder, överträdelser och göra sånt som är otillåtet även om det skulle vara vanligt hos folket som t ex: alkohol och droger och att ta avstånd från att umgås med syndarna, de sedeslösa och de vilseledda.

9. Att vara uthållig mot prövningar som drabbar muslimen för Allâhs skull, med livets umbärande, svåra tillstånd och förtrycket från Islams fiender.

10. Att kalla till Islam med klar insikt och förklara Islams grunder och dess mål för släkten och dem man umgås med av kristna och andra i förhoppning att dem vägleds till Islam och samtidigt påminna om de goda konsekvenserna för den som underkastar sig Allâh och gör goda gärningar.


Källa: Shaykh Abdullah bin Abdulrahman al-Jibrin, Fatawa wa ahkam fi nabialah Issa alayhi asalam sid: 139-140
Relaterat: Tillvägagångssättet för att söka kunskap

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback