Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:33:55
Systrar | Kvinnans karaktär

 


Etiquette of a Righteous Wife
- Därför är kvinnorna helvetets majoritet och paradisets minoritet
- Är kvinnans röst ´Awrah?
- al-Fawzan: Vad är kvinnans lycka?
- ‘Abdullâh b. Al-Zubayr: Styles of Charity: Aishah and Asma
- Mp3: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 2
- Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) egenskaper och uppträdande - del 1
- Mp3: Domen för att hälsa på en person