Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-09-08 | 16:13:33
Påminnelse | Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sa...- Då någon av er läggs ned i sin grav
- "När Adhân utropas springer Satan sin väg..."
- "The keys of Unseen are five which none knows but Allâh"
- Den som kallar till en god handling (vägledning) får samma belöning som den som följer den
- Profeten rekommenderade att man 100 gånger på kvällen säger
- Den som säger det skulle få sina synder förlåtna även om de var i samma mängd som skummet på havet
- Den som (då han går in i) marknadsplatsen säger...
- Den bästa formen av dhiker och du'a är...
- Den som önskar att Allâh skall besvara honom under tider av svårigheter
- Den som äter mat och därefter säger... blir förlåten sina tidigare synder
- Guldkorn från Hadîth Mu'âdh
- The cow's milk has a cure for every illness in it
- Jag har aldrig försökt göra det som mitt folk gör utom två gånger.
- The most excellent manner of seeking forgiveness

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback