Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-05-24 | 02:34:00
Övrigt | Lär dig Arabiska- Beginners Step 1. Letter By Letter
- Tips på bra sidor där man kan lära sig arabiska, inshAllâh
- Ett enkelt sätt att lära sig de arabiska alfabetet