Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 16:38:31
Vad är Islam? | Vilka är de 5 pelarna
1. Shahadahn - Trosbekännelsen
- Trosbekännelsens Villkor
- Hur blir man Muslim?2. Salah - Bönen
- 5 Obligatoriska böner
- Bönens Utförande3. Zakat - Allmosa
- Omfattande beskrivning av Zakâh
- Är en plikt som har sin grund i Koranen och i Sunnah4. Ramadhân - Fastan
- Ramadhân Special- allt du behöver veta
- Salafs oro över en underkänd Ramadhân
- Fastan i månaden Ramadhan
- Etiquettes of ‘Eid al-Adha
- Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân
- Rekommenderade handlingar i Ramadhân
- Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?
- Visheten bakom en påskyndad Iftâr
- Hur skall Qur'ânen läsas under Ramadhân?
- Skall man påminna personen som äter och dricker utav glömska?
- De 10 sista Dagarna i Ramadhân
- Villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)
- När ´Îd-bönen infaller en fredag
- Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?
- Påminnelse: Eid Al-Fitr 20105. Hajj - Vallfärden

- Hadj och 'Umrah 2010. Special
- Förklaring av boken (Mp3): "Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar"
- Bok: Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar
- Hur utför man Hajj?
- Hajjcoach.com