Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 10:39:35
Övrigt | Audio föreläsningarMp3-Föreläsningar

 

- Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?
- Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.
- Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.
- Debatter och dialoger inom religionen
- Alla påstår att de följer Sunnah. Vilka är Ahl-us-Sunnah? Hur vet man det?
- De tio första dagarna av Dhûl-Hidjdjah och dess otroliga dygd
- Thalâthat-ul-Usûl [De Tre Grunderna] (Genomgång av boken på svenska)
- Vallfärdens och ´Umrahs ritualer baserade på Boken, Sunnah och Salafs rapporteringar
- Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs Troslära
- Saker som nollställer ens Islam
- Detta varnade Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för.
- Love for the Salaf is a sign of the Sunnah!
- Tawhîd for Children
- Om Tawhîd - monoteism - och varför det är det viktigaste.
- Vad säger Islam egentligen om Demokrati?
- Faktorer som nollställer ens bön
- Bönens pelare, villkor, plikter och rekommendationer
- De 10 sista Dagarna i Ramadhân
- Hur går Ghusl till?
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Frågor och Svar för Systrarna
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den räddade gruppen
- Shaykh Falah ibn Ismâ'îl: Den ärvda kunskapen
- How to Stay Away from Fitnah
- Shaykh Falah ibn Ismâ´îl: Den sanna vägen och kunskapens källor
- The Three Fundamental Principles
- How to deal with Women in view of the Salaf
- Wearing Clothes Above Ankles
- Människorna är av större behov av kunskap än av mat och dryck.
- Om Sunnah Bönerna
- Bevisen för att resa för att söka kunskap
- Innebörden av "Beordra det goda och förbjuda det onda"
- Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utseende och karaktär

- If you want to know how Muslim Women feel, simply ask them!
- Några av de viktigaste etiketterna inför ett bröllop
- Villkoren för den muslimska kvinnans klädsel
- Domen för att hälsa på en person

- Mannens & Kvinnans Rättigheter och Skyldigheter i Islam
- Kvinnans paradis ligger i lydnaden till sin man
- Sunnahns ställning i Islam

- Hadithen om de 73 sekterna

- Modern är den första skolan

- Kvinnan ska inte ta liknelse av mannen och mannen ska inte ta liknelse av kvinnan - var går gränsen?

- De lärdas status i Islam och deras bortgång

- Sanningen om Râfidhah a.k.a Shi'a

- The Spear of the Devil

- Are you Lazy?

- Kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männen

- Salafs troslära på ett detaljerat sätt

- Trosbekännelsens Villkor

- Vad säger egentligen Islam om musik?

- The Humility of Shaykh Al albani - التواضع الإمام الألباني

- Allâh nämner det ca 90 gånger i koranen

- Dina val och hur de påverkar dig

- Syndernas hemska konsekvenser

- Recommended deeds for the 10 Days of Dhul Hijjah 


Video-Föreläsningar

 

- al-Fawzan: Râfidhah (shî'a) are against Islâm and the muslims
- al-Fawzan: Râfidhah (Shî'ah) är inte våra bröder
- al-Fawzan: Anâshîd är ingen väg till vägledning
- Invest your time and do not waste even a single moment of it
- Ibn 'Uthaymin berättar vad som först och främst krävs vid Djihad
- Halloween - An impermissible celebration in islam

- Advice for one who has been afflicted by wasaawis after wearing hijaab

- Pants Below the Ankles are not allowed for children (boys)
- Fear Allah and know your limit, O student of knowledge!
- al-Fawzân: Om att lära sig trosläran på ett par minuter
- Without knowledge you are lost!
- The Salafi Da'wah
- Introduction To The Salafi Da'wah
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- al-Fawzân: Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- Al-Albani: Ett kall utan att skilja mellan rätt och fel är värdelöst
- What Is Meant By The Middle Course In Religious Matters?
- Beginners Step 1. Letter By Letter

- Fighting For Jannah

- The Description of Paradise (Jannah)

- al-Fawzân: Freedom of Religion

- Utförandet av bönen (Salah) i detaljerad beskrivning

- A Glimpse of the Life of Prophet Muhammad (Sallâ Allâhu 'Alayhi wa Sallam)


KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback