Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-11-21 | 17:07:34
Då någon av er läggs ned i sin grav


Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa:


”Då någon av er läggs ned i sin grav, kommer två svarta änglar med blåa ögon fram till honom. Den ene heter al-Munkar och den andre an-Nakîr. De säger till honom: ”Vad brukade du säga om denna man?” Han kommer då att säga det han brukade säga, nämligen: ”Han är Allâhs tjänare och sändebud. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.” Då säger de: ”Vi visste att du brukade säga det.” Därefter vidgas hans grav ut till sjuttio armslängder på bredden och längden.”


(at-Tirmidhî (1077) och Ibn Hibbân (780). al-Albânî sade: ”God.” (Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (1/724))Referens: http://islamsprofet.se/

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback