Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2012-05-15 | 21:39:18
En Djilbâbs utseende och funktion


Djilbâb är ett tjockt klädesplagg som täcker kvinnan från huvudet till fötterna. Den täcker hela hennes kropp inklusive kläder och utsmyckningar. Den kallas även för Mulâ´ah, Milhafah, Ridâ', Dithâr och Kisâ'. Det är det som kallas för ´Abâ'ah och som has av kvinnorna på den arabiska halvön.

 

En Djilbâb skall läggas ovanpå huvudet och slöjan, Khimâr, och över hela hennes kropp och utsmyckningar så att hon täcker sina fötter. För att en Djilbâb verkligen skall uppfylla sin funktion, och det är att täcka kvinnans lemmar, kläder och smycken, krävs det att följande krav uppfylls:

 

1 – Den skall vara tjock och inte genomskinlig och tunn.

 

2 – Den skall inte vara åtsittande.

 

3 – Den skall vara vid så att den inte avslöjar lemmarna.

 

4 – Den skall bara vara öppen på framsidan och öppningarna till ärmarna skall vara trånga.

 

5 – Den skall läggas ovanpå huvudet och inte på axlarna. Att lägga den på axlarna avviker från namnet Djilbâb som Allâh har förpliktigat de troende kvinnorna. Likaså avslöjar den en del av kroppens former. Därtill påminner det om männens klädsel.

 

6 – Den skall inte vara utsmyckad i sig och inte heller skall det finnas utsmyckningar på den som broderingar, dekorationer, symboler och texter.

 

7 – Den skall täcka hela kroppen från huvudet till fotsulorna. På så sätt vet vi att en Djilbâb som endast går ned till knäna inte stämmer överens med Sharî´ah.

 

Det finns en ny trend och det är att kvinnan skriver sitt namn, eller sina initialer, på sin Djilbâb på arabiska eller något annat språk, så att den som ser henne läser hennes namn. Detta är en ny nonsens som kvinnan har råkat ut för. Det är en väldig prövning som medför problem för henne. Det är förbjudet att tillverka och handla med sådana kläder.Författare: ´Allâmah Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayd
Källa: Hirâsat-ul-Fadhîlah, sid. 32
Referens: http://www.darulhadith.com/systrar/en_djilbabs_utseende_och_funktion.html

KOMMENTARER
En Åsikt från: Save your deen

jazak Allahu khayran för en underbar blogg!

Publicerat: 2012-08-25 | 09:46:05
Webbadress: http://saveyourdeen.wordpress.com
Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback