Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2014-11-14 | 19:04:00
Vad är Islam? | Några förträfliga kvinnor- Khadîdjah bint Khuwaylid
- Asmâ' bint Abî Bakr
- Sawdah bint Zam´ah
- Rayhânah bint Shim´ûn (radhiya Allâhu ´anhâ)
- Ruqayyah bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- Zaynab bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- Umm Kulthûm bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
- Fâtimah bint Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)
- De bästa kvinnorna är de arabiska kvinnorna
- Imâm Ahmads hustrur
- Âsiyâ och hennes kamp mot Farao
Trackback