Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-04-23 | 10:46:27
Övrigt | Frågor & Svar

Allah (azza wa-jall) säger i Sin bok vad som betyder:

"Fråga de som besitter kunskap om ni inte vet." [al-Anbiyâ 21:7]- Vad är domen för att se filmen ”ar-Risâlah” (The Message) med vilken människorna kan lära sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv på ett mycket enkelt sätt?
- När jag läser al-Fâtihah har jag bråttom och låter bli att uttala vissa bokstäver. Vad är domen för min bön?
- Vissa kallare och studenter säger när de talar om Shî´ah och Râfidhah att de är våra bröder. Är det tillåtet att säga så och vad är obligatoriskt i den frågan?
- Varje viktig fråga som inte har börjat med ”Bismillah” (I Allâhs namn) är (avskild från välsignelse).
- al-Fawzân: Broderade och utsmyckade ´Abâ'ât
- Är kvinnans röst ´Awrah?
- Finns det lägen då den bedjande får avsluta bönen innan imamen?
- Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyr
- Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?
- Gäller de lärdas Fatâwâ hela världens muslimer?
- När skall man väcka barnet till bönen?
- Vad är kvinnans lycka?
- Vad är domen för att gratulera det muslimska nyåret?
- Får kvinnan ha åtsittande kläder vid festligheter?
- Hur snabbt skall fingret röras i Tashahhud?
- Vad är skillnaden mellan att stå och gå och äta?
- 11-årig flicka vill täcka ansiktet mot moderns vilja
- Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- Hur kan man stärka sin Imân?
- ’Aqîdah (troslära) eller al-Hâkimiyyah (att etablera en islamisk regering)?
- Sortera ditt matavfall, att kasta det i soporna är ett missbruk av välsignelse!
- Belöning utan bön?
- Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?
- Vad anser Ni om att skaffa en TV?
- Vad säger Islam egentligen om Demokrati?
- Är det tillåtet att rösta på det minst onda, otrogna partiet?
- Did you know that cow's milk has a cure for every illness in it?
- Valet 2010: Vad säger de lärda om att rösta?
- Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?
- Får hustrun säga ”Âmîn” bakom maken?
- Vad är makruh?
- Vilka är villkoren för obligatorisk allmosa (Zakat-ul-Mal)?
- Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?
- Vad är domen för att gå på bio?
- Syndar den olärde om han skiljer sig från en imams Fatwâ?
- Skall man påminna personen som äter och dricker utav glömska?
- Prostration for recitation - a forgotten type of worship
- Hur går Ghusl till?
- Vad är visheten bakom en påskyndad Iftâr?
- Vad anser ni om Salafiyyah idag och i synnerhet i Kuwait, Egypten och Saudiarabien?
- Hur skall Qur'ânen läsas under Ramadhân?
- Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?
- Hur ber man med ödmjukt sinne?
- Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?
- Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?
- Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och Manhadj
- Vad är domen för bönen i ett rum med bilder?
- Är Salafiyyûn för hårda?
- Hur förättar man bönen på flygplanet?
- Vad är Hizbiyyah och vem är Hizbî?
- Domen för att läsa Qur'ânen utan att röra på läpparna
- Hur säger man “Bismillâh” om man är i toaletten?
- Skall den som ber bakom imamen säga ”Amîn”?
- Vad anser ni om personen vid namnet ´Amr Khâlid som anses vara en person som kallar till Islâm?
- Om en person sitter och läser Koranen, skall man hälsa på honom om man går förbi?
- Är det Sunnah att fasta i månaden Sha'ban innan Ramadhân?
- Hemmet – ett kvinnofängelse?
- Är det tillåtet för en kvinna att tala och råda en man om hon ser honom handlar felaktigt?
- Sexual talk between the husband and wife over the telephone
- Vad ska man göra när man kommer in i moskén?
- al-Albaanee: The ruling regarding oral sex
- Varför ber du inte?
- Vad är domen för att idrotta i shorts?
- Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?
- What Is Meant By The Middle Course In Religious Matters?
- Vilka är råden till den som är ny muslim?
- Tillvägagångssättet för att söka kunskap
- På vilket sätt kan en kvinna kalla till Islâm?
- How long is the legal period for which a man may be absent from his wife when he is on a journey?
- Får man sitta med alla?
Bryter blöjbyte tvagningen?
- al-Fawzân: The ruling of a woman who does not listen to the speech of her husband
- Rulling concerning the papers that contain the Name of Allâh
- Upon whom is dawah (calling to Allâh) obligatory?
- Seek Knowledge or Give Da'wah?
- Är det obligatoriskt att byta namn när man accepterat Islam?
- Vad är domen för att leva med en make som har innovationer?
- Are you Lazy?
- Hijab: A Religious Symbol?
- Ringsignal med Qur’ân eller Adhân
- Vad ska du göra i följande situationer?
- Can We Write "SAWS" in Place of "Sallallaahu 'Alayhe wa Sallam"?
- Vad är meningen med ditt liv?

- What is the role of women in Islam?
- Vet ni vad det innebär att Ramadan är här?
- Is Jesus God?
- How do we know if there is a God?
- Vad är syftet med ditt liv?
- Vem är egentligen den svaga?

- Vilka är de goda och rekommenderade handlingarna (specificerade) för den välsignade månaden Ramadhân?