Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-08-02 | 00:59:39
Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?



Salaf-us-Sâlih var de tre första generationerna i Islâm. Den första generationen var Profeten Muhammad's (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) Sahâbah. Sahâbah var de som träffade Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam), trodde på honom och dog med Profetens (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) troslära. De största Sahâbah var bl a de fyra kaliferna Abu Bakr as-Siddîq, `Umar bin al-Khattâb, `Uthmân bin `Affân och `Alî bin Abî Tâlib (radhî Allâhu `anhum). övriga stora och ädla Sahâbah som är bra att känna till, är bl a `Abdullâh bin `Umar, `Abdullâh bin Mas`ûd, Sa`d bin Abî Waqqâs, bröderna Hasan och Husayn, Bilâl, `Abdullâh bin `Abbâs, Abû Mûsâ al-Ash`arî och Salmân al-Fârisî. Bland de kändaste och främsta Sahâbiyât (kvinnliga Sahâbah) var bl a profetens fruar, Khadîjah, `â'ishah, Umm Salamah och Zaynab bin Jahsh. Men också hans dotter Fâtimah, Bint-ul-Azwar, Sumayyah - den första kvinnliga martyren - och Asmâ' bint Abî Bakr (radhiyâ Allâhu `anhunna).

 

Den andra generationen av Salaf var de som träffade Sahâbah, följde dem, och dog med samma troslära som dem. Dessa kallas för Tâbi'ûn. Några av de stora Imâmerna från denna generation är Imâm Muhammad bin Sîrîn, Imâm `Atâ' bin Rabâh, Imâm Sa`îd bin Jubayr och Imâm Hasan al-Basrî (rahimahumullâh).

 

Den tredje generationen av Salaf är de som träffade Tâbi'ûn, följde dem och dog med samma troslära som dem. Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) sade om dessa tre generationer,

 

"Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem." (al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî)



Referens: http://darulhadith.com/salaf.html

Relaterat: Vem är Salafi?
Relaterat: Salafs troslära på ett detaljerat sätt

KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback