Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-11-23 | 20:57:33
Att skriva förkortningen av 'Sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam'al-Albânî (rahimahullâh) sade:


"Det är okej i fall man som förkortning skriver ’s’ (sad) efter profeten
till skillnad från ’saws’ då man kan tro att det är ett ord."Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (165)

Publicerat: 2011-11-21 | 17:07:34
Då någon av er läggs ned i sin grav


Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sa:


”Då någon av er läggs ned i sin grav, kommer två svarta änglar med blåa ögon fram till honom. Den ene heter al-Munkar och den andre an-Nakîr. De säger till honom: ”Vad brukade du säga om denna man?” Han kommer då att säga det han brukade säga, nämligen: ”Han är Allâhs tjänare och sändebud. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.” Då säger de: ”Vi visste att du brukade säga det.” Därefter vidgas hans grav ut till sjuttio armslängder på bredden och längden.”


(at-Tirmidhî (1077) och Ibn Hibbân (780). al-Albânî sade: ”God.” (Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (1/724))Referens: http://islamsprofet.se/

Publicerat: 2011-11-19 | 13:23:57
Râfidhah (shî'a) are against Islâm and the muslims

 

 


Titel: Râfidhah (shî'a) are against Islâm and the muslims

 

Talare: al-Fawzân

Referens: http://youtu.be/htDQpfoGJTM


Publicerat: 2011-11-19 | 13:01:28
Salafiyyahs lära enligt Ibn ´Uthaymîn

 

Vad skall man rena sig från? Först och främst skall man rena sig från avguderi i förhållande till Allâh. Man skall dyrka Allâh uppriktigt. Man skall inte dyrka Allâh (´azza wa djall) utav ögontjäneri, gott rykte, position eller ledarskap. Det enda motivet skall vara Allâhs belöning och paradiset.

 

Man skall även rena sig i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det innebär att man inte innoverar i hans föreskrift. Det spelar ingen roll hur stor eller liten mängden är och det spelar ingen roll om den berör lära, tal eller handlingar.

 

Renligheten i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som går ut på att följa honom utan innovationer, verkställs inte helt på någon annan än Salafiyyahs väg som är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg. De tror på allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Sin skrift eller det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med utmed Salafiyyahs lära. De innoverar ingenting i dyrkan i tal såväl som i handlingar. Du ser hur de följer det som har nämnts i Sharî´ah. Så är dock inte fallet med vissa innovatörer när det kommer till Adhkâr som är innoverade i sitt slag eller tillvägagångssätt, vilket vissa ordnar som Sûfiyyah och andra gör.

 

 


Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (51 A)
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/salafiyyahs_lara_enligt_ibn_uthaymin.html