Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-08-31 | 01:48:31
De 10 sista Dagarna i Ramadhân


 

Titel: De 10 sista Dagarna i Ramadhân
Översättare: Mustafah Djibrîl

 

Info: Denna mycket inspirerande föreläsning av den ädle Imamen, as-Shaykh Ibn ´Uthaymin handlar om de 10 sista dagarna och nätterna i månaden Ramadan. Dess förträfflighet och vad vi bör göra under dem.

Översatt till Svenska. Från madjâlis shahru Ramadan.

 

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=575
Relaterat: Laylat al-qadr - Sheykh Muhammad bin ´Uthaymîn

Publicerat: 2010-08-30 | 21:35:58
Fear Allah and know your limit, O student of knowledge!

 

Titel: Fear Allah and know your limit, O student of knowledge!

Speaker: Shaykh Muhammad Sa'id Raslan

 


Källa: http://www.youtube.com/watch?v=iU4eTCXnOXU&p=EE9A3E04184F81B1&playnext=1&index=92

Publicerat: 2010-08-30 | 17:37:55
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق - [Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa] - Recitera! I din Herres Namn, Han som skapat... (Surah 96:1)

 

Tools to learn quran, inshAllâh

Må Allâh göra det lätt för oss att recitera och memorera al-Qur'ân, amîn!

 


Källa: www.youtube.com/user/LearnQuran2010
Källa: www.learnquran.blogg.se


Publicerat: 2010-08-29 | 07:35:23
Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?


Fråga: Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?

 

Svar: Om det material som finns inspelat på sådana kassetter är något som är harâm (otillåtet) såsom oförskämda låtar, musik, falska historier, förföriska ord, ont tal etc. Att lyssna på dem kommer att anses vara förbjudet. Men om det material som finns inspelat på sådana kassetter är förskrivet och tillåtet  såsom Koranen, korrekta islamiska föreläsningar , och politiska och kommersiella nyheter som inte innebär någon lurendrejeri eller fitnah (frestelser/prövningar), så kommer lyssnandet på dem att anses vara halal (tillåtet).Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah nr.9630
Referens: Fatwa.se (Publicerad: 2010-08-27)
Relaterat: Vad anser Ni om att skaffa en TV?

Publicerat: 2010-08-29 | 07:17:54
Vad är domen för att gå på bio?Fråga: Vad är domen för att gå på bio?


Svar: Att gå på bio är otillåtet, eftersom de flesta av filmerna som visas innehar förföriskt material. Förutom det så är det slöseri på tid i en aktivitet som inte inom Shariah ger någon form av nytta för varken muslimen, hans familj, eller den muslimska nationen som helhet. Det hindrar också en person från att minnas Allah och göra sin plikt, samt beblandningen av män och kvinnor och annat ifrån det som är ont.

 


Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah nr.4120
Referens: Fatwa.se (Publicerad: 2010-08-27)
Relaterat: Vad anser Ni om att skaffa en TV?
Relaterat: Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?

Publicerat: 2010-08-29 | 06:54:23
Majoriteten utgör inget bevis i sigOm en lärd motsätter sig en grupp lärda, så ligger inte beviset hos majoriteten. När Allâh (ta´âlâ) nämnde de förträffliga människorna sade han: “Men de är ett fåtal.” (38:24)

 

Dessutom sade Han (ta´âlâ): “Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.” (4:59)

 

Att en person tvistar om något fordrar en hänvisning till Qur’ânen och Sunnah. Allâh har aldrig beordrat en hänvisning till majoriteten. En avvikande åsikt är det som motsätter sig sanningen om den så skulle följas av hela mänskligheten, för att inte tala om av en person.

 

Vad som bevisar detta, är att avvikelse är klandervärt medan sanningen är berömvärd. Det klandervärda kan aldrig vara berömvärt från en synvinkel. Fråga personen som motsäger sig detta vad han anser om att två personer motsätter sig resten. Fråga honom därefter samma sak i fall tre personer motsätter sig resten. Därefter samma sak med fyra och så vidare. Om han nämner ett antal där gränsen går, har han talat utan bevis.

 

Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) motsatte sig följeslagarnas majoritet och var ensam om att vilja kriga mot avfällingarna. Han hade rätt och de hade fel. Vad som bevisar detta, är Allâhs ord och att de alla gick över till hans åsikt.Författare: Imâm Abû Muhammad bin Hazm al-Andalusî (d. 456)
Källa: an-Nubadh, sid. 77-78
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/majoriteten_utgor_inget_bevis_i_sig.html

Publicerat: 2010-08-29 | 06:39:18
Den olärdes förhållande till den lärdes FatwâFråga: Imâm ash-Shâtibî säger i sin bok ”al-Muwâfaqât” att den olärdes förhållande till den lärdes Fatwâ är som den lärdes förhållande till bevis. Vi vill att denna mening klargörs. Syndar den olärde om han skiljer sig från en imams Fatwâ på samma sätt som den lärde syndar om han skiljer sig från beviset?

Svar: Det råder det inga tvivel om. Jag säger det Imâm ash-Shâtibî säger. Om den olärde skiljer sig från den lärdes svar utan någon Sharî´ah-baserad ursäkt, följer han först och främst sin lust och för det andra motstrider han Allâhs ord:

 

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.” (16:43)

 

Finns det någon som förstår från denna vers från vår Herre (´azza wa djall) att det är upp till den olärde ifall han vill följa den lärdes svar eller inte? Eller är den korrekta förståelsen av versen att ni skall handla utmed det de lärda svarar er? Finns det någon oenighet om att denna vers skall förstås på detta vis? Nej, det finns inte.

 

Om den olärde frågar den lärde om ett svar, åläggs han att verkställa svaret. Det enda undantaget är ifall han börjar tvivla och tveka på svaret. Detta händer ofta och speciellt idag då de lärda har blivit som de olärda.Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (382)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/olardes_forhallande_till_de_lardes_fatwa.html

Publicerat: 2010-08-28 | 17:57:23
UPPDATERAD: Betala din Zakat/Soning/Zakat-ul-fitr i tid!


Islam.nu hjälper dig att betala din Zakat på pengar/Soning om du är sjuk och skall mata en fattig för de dagar du bryter fastan/Zakat-ul-Fitr som är obligatoriskt att ge innan Eid bönen. Vi kommer att skicka pengarna till pålitliga bröder som vi känner personligen och som kommer att dela ut zakat/mat till behövande i Pakistan och al-Medinah. Vi följer de regler som finns i Shariah och ger rätt sak till rätt kategori av människor inshaAllah.


OBS!!!
Du måste märka din inbetalning (skriva ett meddelande till mottagaren) så att vi vet vad du avser.

T.ex.
"Soning" "Z. al-fitr" eller "Z. på pengar"
Om du inte skriver meddelande kommer det ges som sadaqah.Priser Pakistan:

Soning av Fastan: 8 kr för att mata en fattig.
Zakat-ul-Fitr: 25kr/person.

Priser al-Madinah:
Soning av Fastan: 25 kr för att mata en fattig.
Zakat-ul-Fitr: 30kr/person.


SENAST den 3 september.
Till Nordea Konto (clearingnr: 3300), kontonr: 7601140952. Mottagare: Ahmed Kashif.
Till Swedbank Konto: (clearingsnr: 8901-1), kontonr: 41189788. Mottagare: Heykel Rajhi.
OBS!! Priserna är ungefärliga, beroende på växlingskurs osv. Blir det något över kommer det att ges som sadaqah till fattiga. Även Sadaqah är rekommendrat under Ramadan. Stöd vår (islam.nu) verksamhet.


Profeten (salla Allahu ´alayhi wa sallam) sade i betydelse:
"Den som vägleder till en god handling, får samma belöning som den som utför den..."

Sprid vidare, inshAllâh.

Må Allah acceptera från oss alla. Amîn.Källa: http://www.islam.nu/v2/view_artiklar.php?id=89

Publicerat: 2010-08-25 | 13:43:28
Den som ser en person äta och dricka i Ramadhân utav glömskaFråga: Skall man påminna personen som äter och dricker utav glömska?

 

Svar: Ja, han skall påminna honom om han ser honom äta eller dricka och säga till honom att han fastar. Ty handlingen är en klar och tydlig synd. Även om personen är förlåtet på grund av sin glömska, så är inte den närvarande det. Han måste påminna honom.

 

 


Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: http://binbaz.org.sa/mat/18697

Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/personen_som_ser_nagon_ata_dricka_utav_glomska.html


Publicerat: 2010-08-22 | 05:18:52
Prostration for recitation - a forgotten type of worshipQuestion:
During a recent night I was in a friendly session. In this session there was an excellent reciter who had a very beautiful voice and excellent recitation, which attracted the hearts to the pure spiritual heavens. We requested him to recite some ayahs from the Holy Qur'an.

Then, he recited these ayahs. And with truth We have sent it down (i.e. the Qur'ân), and with truth it has descended. And We have sent you (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) as nothing but a bearer of glad tidings (of Paradise for those who follow your Message of Islâmic Monotheism), and a warner (of Hell-fire for those who refuse to follow your Message of Islâmic Monotheism). And (it is) a Qur'ân which We have divided (into parts), in order that you might recite it to men at intervals. And We have revealed it by stages (in 23 years). Say (O Muhammad peace be upon him to them): "Believe in it (the Qur'ân) or do not believe (in it). Verily those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salâm and Salmân Al-Farisî), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration." And they say: "Glory be to our Lord! Truly, the Promise of our Lord must be fulfilled." And they fall down on their faces weeping and it increases their humility (17:106-109)

No sooner had the reciter reached this last ayah than one of the listeners got out of the session, directed himself towards the Qiblah said Allahu Akbar [Allah is the Greatest] and prostrated. After finishing his prostration he returned to the session and sat down in his place. The whole session was overwhelmed by silence. Then, the reciter resumed his recitation until he completed the Surah. Thereafter, the study in the session was resumed but the subject of studying was changed to the recitation prostration, its description in the legislative matters, its causes, its wisdom and its occurrences in the Holy Qur'an.

 


Answer:
Following are the answers to the questions raised regarding this kind of prostration. The number of the ayahs containing recitation prostration in the Holy Qur'an:

 

The Muhaddithûn and the Jurists unanimously agreed that the number of the ayahs containing recitation prostrations in the Holy Qur'an is between ten and fifteen ayahs. Some of these ayahs command the people to prostrate to Allah, some of them deny the act of those who do not prostrate themselves to Allah and some others narrate the prostration of the creatures of Allah in the heavens and on earth from among the angels and the human believers.

 

The Prophet of Allah (peace be upon him) and his Companions who were listening to him used to prostrate after finishing reciting any of these ayahs. This state of affairs continued till the end of the Prophet's life. His Companions and their followers followed the way of the Messenger of Allah (peace be upon him) after his death until the time of the Jurists who discussed the rulings of the prostration of recitation by referring to the sayings and actions of the Messenger of Allah (peace be upon him), in the same way as they discussed the rest of the juristic issues such as worship and transactions. They specified a section for it called the section of the recitation prostrations.


The legal judgement regarding the prostration for recitation:

All the scholars unanimously agreed that it is legislated and desired. Some of them made it an obligation and decided that neglecting it after knowing its legal status and the existence of the reason for it - whether by reciting or listening - is a sin like any other obligatory act in the Shari'ah. However, some of them considered it as Sunnah and that one who misses it loses the reward of doing Sunnah acts. They said that continuous negligence of the prostration for recitation is a bad point which reflects carelessness with types of worship, which have been established from the Prophet (peace be upon him).


The occurrences of ayahs of prostration in the Holy Qur'an:

The ayahs containing prostration for recitation in the Holy Qur'an are mentioned below according to the order of the Surahs in which they occur:

 

Allah [Glorified He be] said: Surely, those who are with your Lord (angels) are never too proud to perform acts of worship to Him, but they glorify His Praise and prostrate themselves before Him). (7:206)

 

He [Glorified He be] said: And unto Allâh (Alone) falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and so do their shadows in the mornings and in the afternoons. (13:15)

 

Allah [Glorified He be] said: And to Allâh prostate all that is in the heavens and all that is in the earth, of the moving (living) creatures and the angels, and they are not proud [i.e. they worship their Lord (Allâh) with humility]. They fear their Lord above them, and they do what they are commanded. (16:49,50)

 

He [Glorified He be] said: Say (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam to them): "Believe in it (the Qur'ân) or do not believe (in it). Verily those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salâm and Salmân Al-Farisî), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration." And they say: "Glory be to our Lord! Truly, the Promise of our Lord must be fulfilled." And they fall down on their faces weeping and it increases their humility. (17:107-109)

 

After He [Glorified He be] narrated the news of some of His Messengers (peace be upon them all) He said: Those were they unto whom Allâh bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nûh (Noah), and of the offspring of Ibrâhîm (Abraham) and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the ayahs of the Most Gracious (Allâh) were recited unto them, they fell down prostrate and weeping. (19:58)

 

He [Glorified He be] said: See you not that whoever is in the heavens and whoever is on the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and Ad-Dawâbb [moving (living) creatures, beasts], and many of mankind prostrate themselves to Allâh. But there are many (men) on whom the punishment is justified. And whomsoever Allâh disgraces, none can honour him. Verily! Allâh does what He wills (22:18)

 

Allah [Glorified He be] said: O you who have believed! Bow down, and prostrate yourselves, and worship your Lord and do good that you may be successful (22:77)

 

He [Glorified He be] said: And when it is said to them: "Prostrate yourselves to the Most Gracious (Allâh)! They say: "And what is the Most Gracious? Shall we fall down in prostration to that which you (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) command us?" And it increases in them only aversion) (25:60)

 

Allah [Glorified He be] said after the speech of the hoopoe about the queen of Sheba: [As Shaitân (Satan) has barred them from Allâh's Way] so they do not worship (prostrate themselves before) Allâh, Who brings to light what is hidden in the heavens and the earth, and knows what you conceal and what you reveal. Allâh, Lâ ilâha illâ Huwa (none has the right to be worshipped but He), the Lord of the Supreme Throne! (27:25,26)

 

He [Glorified He be] said: Only those believe in Our Ayât (proofs, evidences, ayahs, lessons, signs, revelations, etc.), who, when they are reminded of them, fall down prostrate, and glorify the Praises of their Lord, and they are not proud (32:15)

 

Allah [Glorified He be] said: And Dâwûd (David) guessed that We have tried him and he sought Forgiveness of his Lord, and he fell down prostrate and turned (to Allâh) in repentance (38:24)

 

Allah [Glorified He be] said: And from among His Signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate not to the sun nor to the moon, but prostrate yourself to Allâh Who created them, if you (really) worship Him. But if they are too proud (to do so), then there are those who are with your Lord (angels) glorify Him night and day, and never are they tired (41:37,38)

 

Allah [Glorified He be] said: Do you then wonder at this recitation (the Qur'ân)? And you laugh at it and weep not, Wasting your (precious) lifetime in pastime and amusements (singing, etc.). So fall you down in prostration to Allâh, and worship Him (Alone) (53:59-62)

 

He [Glorified He be] said: So I swear by the afterglow of sunset; And by the night and whatever it gathers in its darkness, And by the moon when it is at the full. You shall certainly travel from stage to stage (in this life and in the Hereafter). What is the matter with them, that they believe not? And when the Qur'ân is recited to them, they fall not prostrate (84:16-21)

 

Allah [Glorified He be] said: Nay! If he (Abû Jahl) ceases not, We will catch him by the forelock - A lying, sinful forelock! Then, let him call upon his council (of helpers). We will call out the guards of Hell (to deal with him)! Nay! (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)! Do not obey him (Abû Jahl). Fall prostrate and draw near to Allâh! (96:15-19)

 

This is the maximum number of the ayahs containing prostration for recitation. In the latest edition of the Mushaf there are special signs pointing to these places in the Holy Qur'an. These signs refer to what the scholars unanimously agreed upon of these places and also show the opposing view in this regard. i.e. the Mushaf printed in Egypt.

 

The recitation prostration is preceded and followed by two Takbirs; the first of which is said while going down and putting the head on the ground and the second one is said after rising up from prostration without making Tashahhud or Taslim. The best supplication said during the prostration for recitation and after making the usual Tasbih of the other prostrations is that which was reported from the Mother of the Believers 'A'ishah (may Allah be pleased with her) who said that the Prophet (peace be upon him) used to say during the prostration for recitation: My face prostrated to the One Who created it and established the hearing and the sight thereof by His Power and Mighty Narrated by Abu Dawud in the Chapter titled "Prayer" (1414), and by At-Tirmidhi in the Chapter "Prayer" (580), and by An-Nasa'i (2/222).

 

The prostration for recitation should be - as the general system of Islam - in the direction of prayer [the Qiblah]. The one performing this kind of prostration should be free from major ritual impurity. Some well known juristic schools stressed ablution as a precondition for making prostration for recitation. Following some narrations in this regard, some scholars do not stipulate ablution for performing the prostration for recitation. It seems that this last opinion contains great easiness, which is in accordance with the moderation of Islam. However, having ablution is better than neglecting it, as ablution is like a safety means for the believer.

 

The wisdom behind the recitation prostration:

The wisdom behind this kind of prostration is, generally, a spiritual and practical instruction, with which the believer is refreshed whenever and wherever he recites or listens to the Holy Qur'an. It is also a test of the degree of his readiness to answer the call of submission to Allah in a practical way and to submit his face to Him. By doing this, the believer will be to Allah like the soldier to his commander - and for Allah is the best example - that when such soldier is surprised by seeing his commander, he leaves everything in his hand and salutes him willingly showing obedience and submission.

 

Moreover, this prostration is in accordance with the general spirit of worship, which is given by the whole universe, the speaking and the silent, the heavenly and the terrestrial. It is also a declaration of restricting prostration to Allah Alone to the exclusion of all other false gods and kings. Allah [Glorified He be] said: See you not that whoever is in the heavens and whoever is on the earth, and the sun, and the moon, and the stars, and the mountains, and the trees, and Ad-Dawâbb [moving (living) creatures, beasts], and many of mankind prostrate themselves to Allâh. But there are many (men) on whom the punishment is justified. And whomsoever Allâh disgraces, none can honour him. Verily! Allâh does what He wills) (22:18)

 

From the wisdom of the prostration for recitation is to fulfil the requirements of knowledge and faith and to imitate the chiefs (angels) on high who are continuously prostrating themselves to Allah. Allah [Glorified He be] said: Verily those who were given knowledge before it (the Jews and the Christians like 'Abdullah bin Salâm and Salmân Al-Farisî), when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration (17:107) He also said: Surely, those who are with your Lord (angels) are never too proud to perform acts of worship to Him, but they glorify His Praise and prostrate themselves before Him) (7:206)

 

From the wisdom of the prostration for recitation is to draw the attention of the atheists to their grave mistakes and to push them to prostrate themselves before Allah. Allah [Glorified He be] said: And when it is said to them: "Prostrate yourselves to the Most Gracious (Allâh)! They say: "And what is the Most Gracious? Shall we fall down in prostration to that which you (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) command us?" And it increases in them only aversion (25:60) Last but not least, the prostration for recitation is a means of following the example of the Messenger of Allah (peace be upon him) in his strong aversion from those who belied him and commanding him to prostrate himself to Allah and thus following the way of the prophets (peace be upon them all) so as to show the unity of all the religions and the originality of the main principles thereof. Allah [Glorified He be] said: Nay! (O Muhammad sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)! Do not obey him (Abû Jahl). Fall prostrate and draw near to Allâh! (96:19) In another ayah which shows the unity of the religions Allah [Glorified He be] said: Those were they unto whom Allâh bestowed His Grace from among the Prophets, of the offspring of Adam, and of those whom We carried (in the ship) with Nûh (Noah), and of the offspring of Ibrâhîm (Abraham) and Israel, and from among those whom We guided and chose. When the ayahs of the Most Gracious (Allâh) were recited unto them, they fell down prostrate and weeping (19:58)

 

The meaning of prostration is well known:

This is the prostration for recitation and its status in the Islamic legislation. The ayahs containing prostration for recitation and the wisdom of its legality have just been mentioned above. It is now clear that the aim of prostration for recitation is not only the hidden submission to Allah with the heart, as claimed by the followers of the doctrine of Tahallul i.e. those people claim that faith is only hidden in the heart and it is not necessary to act according to the belief. Those who claim this include some sects of Sufism and the like, rather it should have physical manifestations. So, those who claim that the meaning of the prostration for recitation is hidden within the heart and that there is no need for the actual performance of prostration, violate the sanctity of a kind of worship whose legality was declared by the Messenger. This kind of worship was transmitted after the Messenger of Allah (peace be upon him) through an uninterrupted chain of transmission. This worship was consecutively transmitted with its exact description from the good ancestors to their followers who were knowledgeable of religion than many others. It is now obvious that this sort of worship is a general norm of worship of the believers in the face of the norms of other sects and groups who adopt specific principles and certain directions in order to propagate their attitudes and sanctify their beliefs.

 

It is becoming of the legislation of Allah to adopt prostration as a symbol of the most effective belief in life; the belief of pure monotheism to Allah the All-Mighty.Fatwa Number: 14
Fatwa Subject: Prostration for recitation - a forgotten type of worship
Publishing Date: Sunday 4 Muharram  1426 AH, corresponding 13 February 2005 AD.
Fatwas Source: From the Fatwas Delivered by Mahmoud Shaltut the Late Grand Shaikh of Al-Azhar
Fatwa Reference: Al-Fatawa by Shaikh Mahmoud Shaltut, Page: 106
Source: http://qurancomplex.org/qfatwa/display.asp?f=14&l=eng&ps=subFtwa

Publicerat: 2010-08-21 | 05:53:07
The Surah of Tawhid


قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِIn the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful

1. Say: "O you disbelievers! 2. I worship not that which you worship. 3. Nor will you worship that which I worship.
4. And I shall not worship that which you are worshipping. 5. Nor will you worship that which I worship.
6. To you be your religion, and to me my religion.
[al-Kafirun 109:1-6]

It's Name
It is called Surat Al-Kafirun because Allâh Almighty ordered His Prophet Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) to address the disbelievers, telling them that he will not worship the idols and statues that they worship: "Say: "O you disbelievers! I do not worship what you worship..." It is also called Surat Al-Ikhlas and Surat Al-Munabatha (the rejection) and Al-Bara'ab (the innocence) from Shirk.

The Subject Matter Of This Surah
It is a Surah about Tawhid and devlaring one's innocence from Shirk and misguidance. The idolators of Makkah invited Allâh's Messenger (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) to a truce, requesting him to worship their gods for one year in return for them worshipping his God for one year. This Surah was revealed to put a stop to the ambitions of the disbelievers, making a distinction between the people of faith and the worshippers of idols, and it rejects the base offer that was presented by the disbelievers for the present and future.

It's Relation to What is Before it
In the precious Surah, Allâh Almighty ordered us to sincerely worship Him Almighty alone, without associating any partners with Him. In this Surah, the Surah of Tawhid and innocence from Shirk, Allâh makes it clear that our worship is different, independent, and autonomous from the worship of the disbelievers, for the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) and his followers worship Allâh Almighty alone: they worship neither the statues nor the idols of the disbelievers. This point is emphasized through repetition, and is ends by clearly stating that the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) has his religion, while they have theirs.

The Virtues Of This Surah
It is established that Allâh's Messenger (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) read this Surah along with Qul Huwallâhu Ahad (Surah 112) on the following occasions:

1) In the two units of prayer made after Tawaf
2) In the two units of the Fajr (Sunnah) prayer.
3) In the two units (Sunnah) that follow the Maghrib prayer.
4) And he (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) would perform the Witr prayer by reciting, Sabbih, Qul Yaa-Ayuhal-Kaafiroon, and Qul Huwallâhu Ahad.

In What Contest Was This Surah Revealed
'Abdur-Razzaaq reported that Wahb said, "The disbelievers of Quraish said to the Messenger of Allâh (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) 'If it would please you to follow us for a year and then for us to return to your religion for a year.' And so Allâh Almighty revealed:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

"Say: O You disbelivers..."


There are other narrations as well, and though they are slightly different, they impart a similar meaning.

The Meanings Of it's Words
(قُلْ) Qul: Say (O Muhammad (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)).

(
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) Yaa-Ayuhal-Kaafiroon: The leaders of Shirk in Makkah.

(لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) Laa A'budu Maa Ta'budoon: I Worship not that which you worship - in the future.

(
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) Wa laa Antum 'Aabidoona maa A'bud: Nor will you worship that which I worship - in the future and the present. It has been said that the previous two phrases are meant to emphasize the same point. It has also been said that verses 2 and 3 point to the different objects of worship, for the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) worships Allâh alone, while the disbelievers worship statues ans idols. Meanwhile, verses 4 and 5 point to the difference in worship itself, for the worship of the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) is pure for Allâh Almighty alone - it is not corrupted by Shirk or by forfetfulness; their worship, however, is Shirk in its entirety, so the two different kinds of worship can never meet.

(لَكُمْ دِينُكُمْ) Lakum Deenukum: To you be your religion - the Sirk that you follow.

(
وَلِيَ دِينِ) Wa Liya Deen: And to me my religion - Tawhid and Islam, which I follow, and which I do not reject.

What Can Be Derived From These Verses

1) The belief in divine Preordainment and Decree is established here for both the disbeliever and the believer.
2) Allâh Almighty protected the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) from accepting the evil proposal of the disbelievers.
3) A clear distinction must be mad between the people of faith and the people of disbelief and Shirk.

Important Note
Ar-Razi said, "When people disagree with one another these days, they say the phrase, 'To you be you religion, and to me my religion.' This practice is forbidden; the Qur'ân was not revealed to be quoted in such a way; rather, it was revealed to be reflected upon and to be applied." (Tafsir Ar-Razi 22:148)Källa: Explanation of Important Lessons, page. 68-70 (PDF: s.66-68)
Köp boken: Explanation of Important Lessons (for every Muslim) by Muhammad bin 'Ali Al-Arfaj
Ladda ner: PDF-format

Publicerat: 2010-08-19 | 15:12:59
Hur går Ghusl till?
Eller klicka här för att lyssna/Ladda ner: Hur går Ghusl till_.mp3

Från boken: Ahkâm-un-Nisâ'

Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî

Talare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

 

Info: Beskrivning på hur man utför tillräcklig och fullkomlig Ghusl.

 

 


Källa: Ahkâm-un-Nisâ' (del 3)

Publicerat: 2010-08-19 | 14:21:38
Vad är visheten bakom en påskyndad Iftâr?

 661 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allahs sändebud sade:

”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade detta för att den som påskyndar handlingen påskyndar något som Allâh har tillåtit honom efter att ha förbjudit det. Att något förbjudet blir tillåtet är en väldig gåva från Allâh (´azza wa djall) och den som skyndar till Allâhs gåvor är berömvärd. Allâh tycker om att se spår av Sina gåvor på tjänarna.

 

För det andra innebär det att man skiljer sig från de kristna och judarna som brukade skjuta upp på Iftâr. Det råder inga tvivel om att det är bra att skilja sig från judarna och de kristna.

 

Från detta får vi reda på att det inte är korrekt att göra det vissa tillgjorda människor gör när de väntar ett par extra minuter för säkerhets skull efter att solen har gått ned. Det är inte tillåtet. Denne har endast berövat sig själv och andra på det goda.Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/109)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/visheten_bakom_paskyndad_iftar.html

Publicerat: 2010-08-16 | 18:11:15
Många ungdomar förhastar sig med att tillskriva sig kunskap.Fråga: Vad anser ni om Salafiyyah idag och i synnerhet i Kuwait, Egypten och Saudiarabien?

 

Svar: Dagens Salafiyyah är dessvärre tumultartad. Orsaken är att många ungdomar förhastar sig med att tillskriva sig kunskap. De vågar sig på att ge Fatâwâ och förklara saker och ting vara förbjudna och tillåtna innan de klarar av att läsa en Qur'ân-vers eller en hadîth korrekt. Därför är det korrekt att jämföra dem med ordspråket: ”Det blev ett russin innan det hann bli en omogen druva.”

 

Att många sticker fram huvudet och förhastar sig med att tillskriva sig kunskap och författar när de inte ens har gått halva vägen av kunskapen, är orsaken varför många som tillskriver sig Salafiyyah delas upp i grupper. Det enda botemedlet är att de fruktar sin Herre (´azza wa djall) och att de vet att det inte tillkommer varenda en som söker kunskap att ge Fatâwâ och förklara saker och ting vara förbjudna och tillåtna samt klassificera hadîther som autentiska och svaga. Det kan man först göra efter att ha skaffat sig en lång erfarenhet av hur man ger Fatâwâ och tar ut domar ur Qur'ânen och Sunnah. Ibn Abî Laylâ sade: ”Jag träffade sjuttio följeslagare i denna moské. När de blev frågade något, önskade de att någon annan kunde bli frågad istället.”

 

Anledningen var att de fruktade att svara fel och få andra att falla i felet. De ville inte ta på sig det ansvaret. Idag råder rena motsatsen eftersom människorna inte har uppfostrats utmed Qur'ânen och Sunnah. Denna Da´wah saknar denna frukt då den är ny idag. Idag kan du se att när personen man tror kan mest i en sittning ställs en fråga, svarar en annan person som inte har blivit frågad. Vad är det som får dem att tala? Kärlek till popularitet och egoism. De vill visa sig: ”Jag är här. Jag har kunskap.”

 

Vad tyder detta på? Det tyder på att vi inte har uppfostrats utmed Salafiyyah.Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (188)
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/salafiyuns_brist.html

Publicerat: 2010-08-14 | 17:47:49
Hur skall Qur'ânen läsas under Ramadhân?

 


Fråga: Är den bästa läsningen under Ramadhân att läsa snabbt och mycket eller långsammare med fundering?

 

Svar: Majoriteten anser det vara bättre att läsa på det befallda sättet.

 

Ash-Shâfi´î och andra lärda anser att man skall utnyttja denna tid och läsa snabbt och uttala bokstäver rätt då man belönas för varje bokstav.

 

Meningsskiljaktigheten ligger alltså i om en person bestämmer sig för att läsa en stund; skall han läsa två eller fem Adjzâ'? Två med fundering eller fem i snabb takt? Majoriteten säger att det är bättre att läsa två med fundering. ash-Shâfi´î säger att ju fler bokstäver som läses, desto fler belöningar.

 

I vilket fall som helst är det bättre att läsa på det befallda sättet.Talare: ´Allâmah ´Abdul-Karîm al-Khudhayr
Referens: http://islamcast.wordpress.com/2009/08/27
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/ramadan/lasa_koranen_ramadhan.html
Relaterat: Domen för att läsa Qur'ânen utan att röra på läpparna

Publicerat: 2010-08-13 | 22:37:58
Hur lyder domen för uttrycket "Ramadhân Karim"?

 

 

Fråga: När en person syndar under Ramadhân och blir tillrättavisad, säger han att Ramadhân är givmild (Ramadhân Karîm). Hur lyder domen för det uttrycket?

 

Svar: Det är inte korrekt att tala på detta vis. Man skall säga att Ramadhân är välsignad (Ramadhân Mubârak) och dylikt. Det är inte Ramadhân som ger och skänker så att den skall vara givmild. Det är Allâh (ta´âlâ) som ger och skänker och låter Ramadhân vara en förträfflig månad som man förrättar en av Islâms pelare under.

 

Det verkar som om denna person tror att det är tillåtet att synda under denna månad bara för att det är en ädel tid på året. Detta är i motsats till de lärdas åsikt som säger att synder är allvarligare ju bättre tid och plats är. De säger att människan är alltid ålagd att frukta Allâh (´azza wa djall) oavsett tid och plats. Detta gäller särskilt under förträffliga tider och på förträffliga platser. Allâh (´azza wa djall) sade: ”Troende, det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er, så att ni fruktar.” (2:183)

 

Syftet med fastans plikt är att frukta Allâh (´azza wa djall) vilket går ut på att utföra Hans beordringar och avstå från Hans förbud. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh är inte i behov av att någon undviker sin mat och sin dryck om han inte avstår från lögn och oförskämd handling.”

 

Fastan hör till Allâhs dyrkan som uppfostrar själen och skyddar den från synder. Det ligger nämligen inte till på det vis som denna okunniga människa har sagt att det är tillåtet att synda under denna ädla och välsignade månad.Talare: ´Allâmah Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=338908
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/ramadan/givmild_ramadhan.htm

Publicerat: 2010-08-13 | 14:21:51
Hjälp de drabbade i Pakistan!


Bismillahi-Rahmani-Raheem
Asalaamu alaikum wa rahmaullah,

Vi gör en insamling för de svårt drabbade i Pakistan av kraftiga översvämningar.
Människor har förlorat sina hem och egendomar. Det är minst ca. 1600 som har dött och ca. 12-14 miljoner människor har drabbats. Varje krona räknas och betyder mycket. Pengarna kommer att ges genom en salafi bror i Pakistan till de som verkligen har drabbats och är i behov av hjälp.

Skicka ert bidrag senast 25/8.
Till Nordea konto nr. 7601140952.
OBS! MÅSTE MARKERAS MED "översvämning"
Islamic Relief Sverige
samlar in pengar till de hårt drabbade i Pakistan. Nu kan du enkelt stödja deras arbete!

SMS:a ordet IRH P50 till numret 72970 så donerar du 50 kr.
För att donera 100 kr SMS:a ordet IRH P100 till numret 72970
För att donera 199 kr SMS:a ordet IRH P200 till numret 72970

Varje krona gör skillnad!
OBS! Glöm inte mellanslag efter ordet IRH när du skickar ditt SMS

Publicerat: 2010-08-13 | 13:50:36
Hur ber man med ödmjukt sinne?Allâh (´azza wa djall) sade:

“Det skall gå de troende väl i händer; de som ber ödmjukt sinne.” (23:1-2)

 

 

Den sjätte frågan:

Ibn-ul-Qâsim berättade att Mâlik tolkade det som: “De som hängivet ger sig in i den.”

 

Muqâtil sade: “Det är en person som inte vet vem som står till höger och vänster om honom.”

 

En kväll förrättade jag Maghrib mellan den Gröna dörren och Huttah-dörren i Jerusalem med vår Shaykh och asketen Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdir-Rahmân al-Maghribî. Efter bönen började två män som stod till höger om Abû ´Abdillâh al-Maghribî bråka. Den ene sade till den andre: “Du bad inte bra. Du bockade dig som en kråka.” Den andre sade: “Du ljuger. Jag bad bra och fint.” Då sade personen med invändningen till Abû ´Abdillâh: “Stod han inte bredvid dig? Vad tycker du om hans bön?” Abû ´Abdillâh sade: “Jag har ingen aning om honom. Jag var för upptagen med mig själv och min egen bön för att kunna veta något om andra människor och deras bön.” Mannen skämdes och de närvarande blev förtjusta i det som hade sagts.

 

Vår Shaykh Abû ´Abdillâh al-Maghribî hade talat sanning. Om han hade lagt vikt på sin bön eller sysselsatt sig själv med den och hängivet gett sig in i den, skulle han inte ha vetat vem som står till höger och vänster om honom för att inte tala om hur de förrättar bönen.Författare: Imâm Abû Bakr bin al-´Arabî al-Mâlikî (d. 543)
Källa: Ahkâm-ul-Qur’ân (3/236)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/de_som_ber_med_odmjukt_sinne.html

Publicerat: 2010-08-12 | 15:57:48
The Slaves of the Moste Beneficent (Allâh) are those who...


 

al-Qur'ân: Al-Furqaan 61-77

Reciterare: Shaykh Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee (rahimhullâh)

 


Referens: http://www.youtube.com/watch?v=Z7x7XADBlRc

Publicerat: 2010-08-12 | 15:37:46
Missade du föreläsningen med Shaykh Falah ibn Ismâ´îl den 8 aug? 

Titel: Frågor och Svar
Talare: Shaykh, Dr. Falah ibn Ismâ´îl (hafidhahullâh) från Kuwait
Översättare: en broder, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah

Info: Från den 08-08-2010.

Vår Noble Shaykh, Dr. Falah ibn Ismail, från Kuwait, besvarar på frågor.

 

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=571

Relaterat: Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.

Relaterat: Första föreläsningen (5 aug): Den sanna vägen och kunskapens källor.
Relaterat: Andra föreläsningen (6 aug): Den ärvda kunskapen
Relaterat: Tredje föreläsningen (7 aug): Den räddade gruppen

Relaterat: Frågor och Svar för Systrarna (7 aug)


Publicerat: 2010-08-10 | 21:58:44
Lär dig mer om RamadhânRamadhân-fastan börjar imorgon, onsdagen den 11:e aug.
Saudiarabien. (salafipublications.com)


Klicka på bilden för att lära dig mer, inshAllâh

Må Allâh subhana wa ta'âlâ ge dig en välsignad Ramadhân, amîn!


Publicerat: 2010-08-10 | 21:52:39
Shaykh Falâh Ismâ'îl kommer till Malmö 13-15 aug, inshAllâh

 


Källa: Darulhadith.com
Relaterat: Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.

Publicerat: 2010-08-10 | 18:55:35
Worship During Menses

 Titel: Regulations of Worship During Menses, 2nd Edition
Författare: Muhammad Mustafâ al-Jibâly
Publiserad av: Al-Kitaab & as-Sunnag Publishing
Publiserad: 2007
ISBN: 1-891229-94-X
Språk: Engelska

Uttrag från baksidan: "This book presents the correct Islâmic regulations for various menses-related issues. When these regulations are properly understood and correctly implemented, they make it easy for a woman to conduct her near-illness menstrual period in a smooth and balanced manner. We also discuss the three prohibitations that have been conventionally imposed on women during their menses: reciting Qur'ân, touching Qur'ân, and entering a masjid. We refute these prohibitations with clear evidence from the Qur'ân and Sunnah. This book, we hope, will guide many Muslim women toward a more healthy, practical, and spiritual life during menses. May Allâh grant us guidance and facilitation."

Kort sammanfattning: Bismillah, Subhan Allâh! Jag rekommenderar starkt denna bok till alla mina systrar i Islam. Den tar upp alla de ämnen som vi varje gång ställer oss och undrar över varje gång vi går igenom vår period. Och de flesta av oss vet hur denna period kan sänka vår iman totalt, speciellt om man har fått fel uppfattning eller information om vad som egentligen gäller. Många säger att det är haram att rör Qur'ânen, läsa och recitera och att vara i moskén. Subhan Allâh! Boken är uppbyggd på ett sätt som är enkelt att förstå alla bevis som läggs fram, då de först börjar med att citera vad "The Prohibiters" brukar säga och vilka bevis de använder sig av, därefter kontrar de med att citera vad "The Permitters" har för klara bevisen som klargör allt för en. Alhamdulillah. Boken tar även upp relationen med maken under denna tid, och hur man renar sig efteråt. Jag hade mer än gärna skrivit av delar av den och publicerat här för att dela den nyttiga kunskap som finns, dock är de copyright och står klart och tydligt att den inte får publiceras på annat sätt utan deras tillåtelse. InshAllâh.

Men för att sammanfatta ytterligare om dessa ämnen gällande om det är haram att röra Qur'ânen, läsa och recitera eller att vara i moskén under denna tid, så finns det inga autentiska bevis som förbjuder de.

Ibn Taymiyyah (rahimahullah) sade: "There is absolutely no authentic reports prohibiting a mentruating woman from reciting Qur'ân. Women menstruated during the time of Allâh's Messenger (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam). If reciting Qur'ân was prohibited from them like prayer, the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) would have clarified this to his Ummah, and the Mothers of the Believers, would have learned and conveyed it to the people. Since none of this was reported from the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam), it becomes impermissible to prohitit it, because it means that he did not prohibit it. When he did not prohibit it despite the occurrence of menstruation during his time, we conclude that it is not prohibited." (Al-Fatâwî 26:191).

al-Albânâ: (rahimahullah) sade: "There is no evidence prohibiting a Muslim from reciting Qur'ân while he does not have tahârah[1] (whether it is the minor or major tahârah). However, this hadîth clearly encourages a Muslim to only recite the Qur'ân while he is in full tahârah. A menstruating woman may recite Qur'ân as much as she wishes. We cannot command her, like we would a man, to perform ghusl. If a man is junub, we can tell him to perform ghusl; and if he has minor hadath[2], we can tell him to perform wudû, and that is better for him. A woman in a state of menses or postpartum does not have this choice. She may remain for a long period of time, 40 or more days, in her unclean state. Do we tell her to abort reciting Qur'ân during all this period? We have absolutely no evidence to prevent a Muslim in general, man or woman, from reciting Qur'ân without full tahârah." (Silsilat ul-Hudâ wan-Nûr no. 1).

I hadhîten rapporterad av Â'ishah (radiyallâhu 'anhâ) då hon följde med Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) för Hajj, fick hon mens strax innan de hade nått Mecka. Profeten sa till henne: "Do as other pilgrims do, but do not perform tawâf around the House or pray until you are clean (from menses)."[3]

Gällande detta säger al-Albânî (rahimahullah): "A pilgrim enters the Sanctified Masjid, as well as other masjids. A pilgrim also recites Qur'ân and does other acts of worship. The Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) permitted her to do all that other pilgrims do except for tawâf and salâh. Had he (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) wanted her not to enter the Masjid, he would have clearly stated, "Do not approach the Masjid." (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr no. 83.)

Ibn Hazm (rahimahullah) sade: "If it was not permissible for a menstruating woman to enter a masjid, the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) would have told this to Â'ishah (radiyallâhu 'anhâ): When she menstruated, he only prohibited her from performing tawâf. It is absolutely inconceivable that it would be prohibited for her to enter the Masjid, and yet the Prophet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) would not forbid her from that but merely from tawâf! This was also stated by al-Muzanî and Dâwûd." (al-Muhallâ, no. 263.)

I övrigt: Jag lånar mer än gärna ut min bok till systrar som bor i närheten av Helsingborg, inshAllâh. (Skicka mig ett mail via "KONTAKTA MIG". För alla systrar rekommenderar jag att ni köper den själv. Jag fick den via salafibookstore.com men verkar som den är tillfälligt slut? Kanske var det jag som fick den sista, Allâhu alam. Hittade en "Regulations of Worship During Menses" - $8.95 (~ 60kr) på dar-us-salam.com, dock verkar det som det är den 1:a utgåvan... då detta är den andra.


Vi Lovprisar Allâh och tackar för att Han tillätt skapandet av denna bok. Och må Allâh belöna författaren och alla andra muslimer som var inblandade och hjälpte till med denna bok. Den har varit mig mycket stor nytta, alhamdulillah.[1] A state of purity or cleanliness that permits a person to perform certain acts of worship. Tahârah has three levels: 1. Minimun level: This level is spiritual rather than physical, and is ascribed to every believer. 2. Intermediate level: This is ascribed to a believer who is clean from major but not minor hadath. 3. Highest level: This is ascribed to a believer who is clean from both major and minor hadaths.

[2] Literally means: "event". In fiqh, it describes a state of impurity that prevents a muslim from performing certain acts of worship, such as prayer. Hadath has two levels: 1. Major hadath: normally refers to both janâbah and menstruation. A Muslim with major hadath is at a minimum level of tahârah. 2. Minor hadath: the state of uncleanliness caused by going to the toilet, sleeping, passing gas, etc.


[3] Recorded by al-Bukhârî (294, 305, 1650 etc.), Muslim (1211), and others. A similar report from Jâbir is recorded by al-Bukhârî (B. 7 Ch. 6) and Muslim (1216).Publicerat: 2010-08-10 | 13:55:17
Missade du Frågor & Svar för Systrar den 7 aug?


 

Titel: Frågor och Svar för Systrarna
Talare: Shaykh, Dr. Falah ibn Ismâ´îl (hafidhahullâh) från Kuwait

 

Info: Från den 07-08-2010.

Vår Noble Shaykh, Dr. Falah ibn Ismail, från Kuwait, besvarar frågor ställda av systrarna.

 

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=570
Relaterat: Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.
Relaterat: Första föreläsningen (5 aug): Den sanna vägen och kunskapens källor.
Relaterat: Andra föreläsningen (6 aug): Den ärvda kunskapen
Relaterat: Tredje föreläsningen (7 aug): Den räddade gruppen
Relaterat: Fjärde föreläsningen (8 aug): Frågor och Svar

Publicerat: 2010-08-10 | 13:28:04
Missade du föreläsningen med Shaykh Falah ibn Ismâ´îl den 7 aug?

 

 

Titel: Den räddade gruppen
Talare:
Shaykh, Dr. Falah ibn Ismâ´îl (hafidhahullâh) från Kuwait
Översättare: en broder, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah


Info: Från den 07-08-2010.

Den tredje föreläsningen från vår Noble Shaykhs besök ägde rum i Uppsala.
Denna del beskriver den räddade gruppen. Vad är den korrekta tron och metodiken för att tillhöra dem som Allah har lovat Paradiset? Hur förhåller vi oss till denna beskrivna raka väg?Källa: http://www.islam.nu/v2/objekt_audio.php?id=26
Relaterat: Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.
Relaterat: Första föreläsningen (5 aug): Den sanna vägen och kunskapens källor.
Relaterat: Andra föreläsningen (6 aug): Den ärvda kunskapen
Relaterat: Frågor och Svar för Systrarna (7 aug)
Relaterat: Fjärde föreläsningen (8 aug): Frågor och Svar

Publicerat: 2010-08-10 | 13:11:56
Missade du föreläsningen med Shaykh Falah ibn Ismâ´îl den 6 aug?

 

 

Titel: Den ärvda kunskapen
Talare:
Shaykh, Dr. Falah ibn Ismâ´îl (hafidhahullâh) från Kuwait
Översättare: broder Yosuf as-Suedi, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah

 

Info: Från den 06-08-2010.

Den andra föreläsningen från vår Noble Shaykhs besök.
I denna del fortsätter Shaykhen att tala om hur vi ska göra för att tillhöra dem som Allâh har lovat Paradiset, de som tror på rätt sätt och sedan är stadfasta i att följa det och praktisera det.

Föreläsningen avslutas med frågor och svar.


Källa: http://www.islam.nu/v2/objekt_audio.php?id=26
Relaterat: Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.
Relaterat: Första föreläsningen (5 aug): Den sanna vägen och kunskapens källor.
Relaterat: Tredje föreläsningen (7 aug): Den räddade gruppen
Relaterat: Frågor och Svar för Systrarna (7 aug)
Relaterat: Fjärde föreläsningen (8 aug): Frågor och Svar

Publicerat: 2010-08-08 | 16:54:11
How to Stay Away from Fitnah
Titel: How to Stay Away from Fitnah
Speaker: Shaykh Fahad al-Fuhayd
Typ: Arabic translated to english

Biography of the Shaykh: He is Shaykh, Dr Fahad bin Sulaymaan bin Ibraaheem al-Fuhayd. He was born in 1391 AH. He gained a Doctorate in Aqeedah and he is the head of the College of Usool ud-Deen, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, KSA. He is also a member of the Teaching Organisation Department of Aqeedah and Contemporary Schools of Thought. His teachers are: Imaam Bin Baaz and Imaam Muhammad bin Saalih al-'Uthaymeen (rahimahumullaah)Source: http://www.salafimanhaj.com/audio.php?audio=77

Publicerat: 2010-08-07 | 16:18:38
Missade du föreläsningen med Shaykh Falah ibn Ismâ´îl den 5 aug?

 

 

Titel: Den sanna vägen och kunskapens källor.
Talare: Shaykh, Dr. Falah ibn Ismâ´îl (hafidhahullâh) från Kuwait
Översättare: broder Yosuf as-Suedi, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah

 

Info: Från den 05-08-2010.

Den första föreläsningen från vår Noble Shaykhs besök.
Denna del handlar om hur hjärtat kan öppna sig för att reflektera över Koranen, Allâhs Ord. Och de mirakel som finns däri. Och hur vi ska göra för att tillhöra dem som Allâh har lovat Paradiset, de som tror på rätt sätt och sedan är stadfasta i att följa det och praktisera det.

 

Del 2 av denna föreläsning handlar bl.a om den sanna vägen och kunskapens källor.
Hur ska vi veta vilken den rätta vägen är och vilka kunskapens källor är?

 

Del 3 av denna föreläsning avslutas med frågor och svar.


 


Källa: http://www.islam.nu/v2/objekt_audio.php?id=26
Relaterat: Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.
Relaterat: Andra föreläsningen (6 aug): Den ärvda kunskapen
Relaterat: Tredje föreläsningen (7 aug): Den räddade gruppen
Relaterat: Frågor och Svar för Systrarna (7 aug)
Relaterat: Fjärde föreläsningen (8 aug): Frågor och Svar

Publicerat: 2010-08-07 | 02:47:04
Be harsh against them... they said the word of unbelief
Allâh says: "Oh, Prophet! Strive hard against the unbelievers after the hypocrites and be harsh against them; their abode is Hell, and worst indeed is that destination. They swear by Allâh that they said nothing [bad], but really they said the word of unbelief and they disbelieved after accepting Islam, and they resolved that which they were unable to carry out, and they could not find any cause to do so, except that Allâh and His Messenger had enriched them of His Bounty. If they repent, it will be better for them, but if they turn away, Allâh will punish them with a painful torment in this world and in the Hereafter..."Källa: al-Qur'ân 9:73-74

Publicerat: 2010-08-06 | 20:59:44
Shaykh Falah ibn Ismâ´îl på besök i Sverige 5-9 aug.


Torsdag 5 aug. Tensta Träff kl 18.00 - 21.00.

Fredag 6 aug. Kista Träff kl 19.45 - 22.00.

Lördag 7 aug. Lektion för systrar kl 12:00.

Lördag 7 aug. Uppsala Moské kl 17.30 (efter ´asr) - 23:00.

Söndag 8 aug. Kista Träff 19.00 - 22.00.

Måndag 9 aug. Tensta Träff 18.00 - 21.00.Kort biografi om Shaykh Falâh Ismâ´îl.


Hans namn:

Han heter Abû Muhammed, Falâh ibn Ismâ´îl ibn Ahmed Mundakâr.

 

Han föddes:

år 1950

 

Hans studier:
Redan vid 26 års ålder reste Shaykhen till de lärda för att ägna sig åt att söka kunskap på heltid. Innan dess hade han tagit examen vid Kuwaits Universitet, och arbetade som engelska lärare. Men hans vilja att söka kunskap hos de lärda gjorde att han lämnade sitt arbete och sitt land och sökte sig till det Islamiska Universitet i Madînah år 1976. Under de femton år som följde studerade han under några av de största lärda i vår tid och han undervisades av dem i olika islamiska kunskaper såsom Aqidah (troslära), Fiqh och dess principer och grundregler, Hadith och dess principer, arabiska språket, grammatik och Tadjwîd, och han tog både Magister- och Doktorandexamen från Islamiska Universitetet i Madînah.

 

Shayken gick ut universitetet med bästa betyg och fortsatte sedan för att ta Magisterexamen. Han fick även här högsta betyg för sitt arbete med boken Shu´b-ul-îmân av Imamen al-Hâfidh al-Bayhaqî. Han fortsatte för att ta sin Doktorsexamen och fick hösta betyg för arbetet med titeln ”Sambandet mellan Sufism och Shi´ism”

 

Hans lärare:

Hans lärare är många och vi nämner några av de mer kända:

• ash-Shaykh al-´Allâmah ’Abdul Azîz bin Bâz (rahimahullâh) som han bland annat läste “Thalathatul-Usûl (de tre grunderna)” hos och “Kitâb-ut-tawhîd.

 

• Vår tids muhaddith, ash-Shaykh Muhammad Nâsir-ud-dîn al-Albâni (rahimahullâh) som han spenderade mycket tid med.

 

• ash-Shaykh al-´Allâmah, Muhammed ibn Sâlih al-´Uthaymîn (rahimahullâh).

 

• ash-Shaykh Dr. Sâlih ibn Fawzân âl-Fawzân.

 

• ash-Shaykh al-Muhaddith, Abdul Qâdir as-Sindî (rahimahullah).

 

• Shaykhen och Hijâz största muhaddith; Dr. Hammâd al-Ansârî (rahimahullâh). Shaykh Falâh tog mycket kunskap från honom och spenderade mycket tid med honom. Han läste och gick igenom Sahîh al-Bukhâri med honom, samt många andra böcker som - al-Ibânah av Ibn Battah, an-Nubuwât av Shaykh-ul-Islâm ibn Taymiyah, Kitâb-ut-tawhîd av ibn Khuzaymah, Kitâb-ut-Tawhîd av Muhammed ibn ´Abdul Wahhâb, Bulûghul-Marâm av ibn Hadjr al-´Asqalânî, samt böcker i tafsîr (förklaringen av Koranens budskap).

 

• Ash-Shaykh Dr. Muhammed Amân al-Djâmî (rahimahullâh). Shaykh Falâh tog mycket kunskap från honom. Han läste och gick igenom många böcker med honom, bl.a.:

- al-Qawâid al-Muthlâ av ibn ´Uthaymîn

- Kitâb-ut-Tawhîd av Muhammed ibn ´Abdul Wahhâb

- al-´Aqîdat-ul-Wâsitiyyah av Shaykh-ul-Islâm ibn Taymiyah

- Sharh ul-´Aqidat-it-Tahâwiyyah av ibn Abil-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh).

 

Dessutom var det Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî som var forskarhandledare för Shaykh Falâhs magisterexamen.

• ash-Shaykh al-’Allâmah, Madinahs Muhaddith, ’Abdul Muhsin bin Hamad al-’Abbâd, som var tidigare rektor på Islamiska Universitetet i Madinah, och som fortfarande undervisar i Profetens moské i Madînah. Shaykh Falâh läste Kitâb ash-Sharî’ah av al-Âjurrî och Shifâ’ul ’Âlîl av Ibnul Qayyim hos Shaykh ’Abdul Muhsin, som även var den som opponerade vid läsning av Shaykh Falâhs Magisterexamen.

 

• ash-Shaykh al-’Allâmah Rabî’ ibn Hâdî al-Madkhali, som är en av dagens största lärda i Saudiarabien och en av de främsta specialister inom kunskapen om Hadith, som bor numera i Mecka. Shaykh Falâh läste Imam Nawawîs förklaring på Sahîh Muslim och Tadrîb-ur-Râwî hos honom, samt Kitâb-ul-’Ubûdiyyah av Shaykhul-Islâm Ibn Taymiyah.

 

• ash-Shaykh al-’Allâmah ’Alî bin Nâsir al-Faqîhî. Läste bl.a. Kitâb-ut-Tawhîd och Kitâb-ul-Îmân, båda av Ibn Mandah, hos honom.

 

• ash-Shaykh al-’Allâmah ’Abdus-Samad bin Muhammad (rahimahullâh), som var en av främsta av vår tids lärda inom islamisk arvsrätt.

 

• ash-Shaykh al-’Allâmah Ubayd bin Abdillâh al-Jâbirî, en av de stora lärda i Medinah idag.

 

• ash-Shaykh Dr ’Alî ibn ’Abdur-Rahmân al-Hudhayfî, som är en de lärda i Medinah och Imam i Profetens moské.

 

• ash-Shaykh al-’Allâmah Ahmed bin Tawît at-Tanjî (rahimahullâh), en av de största lärda från Marocko, som var den högsta domaren i Tanjir i Marocko under den franska ockupationen. Shaykhen studerade bl.a. Tafsîr och kunskapen om det arabiska språket hos honom.

 

• Ash-Shaykh al-’Allâmah ’Alî bin Sinân (rahimahullâh), han var en av de lärda i Medînah, han läste boken Qatr un-Nadâ för honom.

 

• Ash-Shaykh al-Allâmah den språkkunnige Ahmad bin Ma’lûm ash-Shinqîtî (rahimahullâh) som var en av de lärda inom det arabiska språket i Medînah.

 

Shaykhens fina karaktär:

Shaykhen är välkänd bland de lärda och studenter för sin fina karaktär och goda uppförande. Han är även känd för sin starka vilja att dra nytta och ge andra nytta, för sin ödmjukhet med de unga och respekt för de gamla. Av den här anledningen har han fått en hög position och uppskattning bland de lärda och studenter och all pris tillkommer Allâh. Bland de klara och tydliga saker som tyder på hans goda karaktär är att han ständigt ler då han tilltalar studenterna i sina lektioner och när han tillsammans med dem forskar inom olika kunskapsrelaterade frågor och även då han tilltalar folk och svarar på deras frågor.

 

Shaykhens kunskap och dawah prestationer:

Shaykhen har deltagit i flera olika kunskapsseminarier och olika aktiviteter som handlar om att sprida Islam i Kuwait. Många studenter har dragit nytta från det på grund av hans starka vilja att sprida kunskap till studenterna. Han har även deltagit i da’wah och kunskapssymposium i Kuwait och på andra ställen i världen som hade stor inverkan på att sprida Islam. Shaykhen har lagt extra stor vikt på att sprida kunskap genom att undervisa Ahl us-Sunnah wal-Jamâ’ahs böcker inom troslära.

 

Bland de böcker som Shaykhen har undervisat eller fortfarande undervisar är:

Al-Usûl ath-Thalâthah, Kashf ush-Shubuhât, Al-Usûl us-Sittah, Fath ul-Majîd, Sharh ul-’Aqîdah al-Wâsitiyyah av Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh), al-Fatwâ al-Hamawiyyah, Sharh al-’Aqîdah at-Tahâwiyyah av Ibn Abil-’izz, Sharh us-Sunnah av al-Barbahârî, ash-Sharî’ah av al-Âjurrî, al-’Uddah förklaringen av al-’Umdah, al-’Arba’în an-Nawawî.

 

Shaykhens tillvägagångssätt i sin undervisning:

Shaykhen (hafidhahullâh) har ett väldigt speciellt utlärningssätt och bland det han gjort sig känd med i sina utlärningsmetoder är: Att han djupt studerar de olika frågorna som är relaterade till troslära genom att nämna salafs och Ahl us-Sunnahs uttalande i dessa frågor, han brukar även nämna det som Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) har sagt i dessa frågor.

 

Att han går tillbaka till grunden i de olika frågorna inom troslära genom att nämna de generella principerna inom salafs metodik inom troslära som har med Allâhs Namn och Egenskaper och annat att göra.

 

Att han nämner de avvikande sekternas uttalanden som filosoferna, djahmiyyah, mu’tazilah, ashâ’irah och sufisterna har inom troslära och därefter så tillbakavisar han dessa åsikter med bevis från Koranen, Sunnahn, det arabiska språket och uttalandena från salaf och Ahl us-Sunnah.

 

Shaykhen brukar ofta nämna de åsikter som hans lärare har nämnt inom troslära. Shaykhen har blivit ansvarig för olika viktiga saker som är relaterade till kunskap och da’wah. Han är bland annat lärare i Sharî’ah fakulteten i Kuwait universitet och han fortsätter att undervisa ämnen som har med den islamiska trosläran att göra och studenterna drar mycket nytta av hans undervisning. Han är med i kommittén som är ansvarig för att besluta läroplanen inom utbildningsministeriet. Han har även varit med och skrivit den religiösa läroplanen och läroplanen inom vissa ämnen inom islamisk utbildning i Kuwaits utbildningsministerium. Shaykhen fortsätter att undervisa studenter och kalla till Islam i Kuwait och utanför Kuwait och all pris tillkommer Allâh.

 

 


Källa: http://www.islam.nu/v2/view_artiklar.php?id=88

 


Publicerat: 2010-08-06 | 16:28:01
Imâm ash-Shâfi´îs medicinska råd


ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Fyra saker stärker kroppen: att äta kött, lukta på parfym, bada ofta utan att ha haft samlag och att ha på sig linolja[1].

 

Fyra saker försvagar kroppen: att ha samlag ofta, bekymra sig mycket, dricka mycket vatten på tom mage och att äta surt ofta.

 

Fyra saker stärker synen: att sitta vid Ka´bah, sätta Kuhl på ögonen innan läggdags, titta på grön färg och att rena sittningar.

 

Fyra saker försvagar synen: att titta på orenheter, korsfästa människor, kvinnans könsorgan och att sitta med ryggen vänd mot Ka´bah.

 

Fyra saker stärker samlag: att äta fågelkött, …, nötter och gurka.

 

Fyra saker stärker intellektet: att undvika överflödigt tal, att använda Siwâk, sitta med rättfärdiga människor och att sitta med de lärda.”

 

 


[1] En blåblommig växt varav olja och textilfibrer utvinns. Se Nordstedts ordbok.


Författare: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)
Källa: al-Âdâb ash-Shar´iyyah (3/13-14)

Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/shafis_medicinska_rad.html


Publicerat: 2010-08-05 | 16:39:54
Vaksamhet över ens Tawhîd


I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
Fjärde Kapitlet


När du har förstått det som jag har nämnt för dig och ditt hjärta är övertygat samt insett att avgudadyrkan med Allâh är det som Allâh talar om:

"Allâh förlåter inte att man sätter medhjälpare vid Hans sida,
men Han förlåter den Han vill vad som helst under detta."

(Sûrat-un-Nisâ': 48)

och förstått Allâhs religion som Han skickade sändebuden med, från den förste till den siste av dem, är den enda religion som Allâh godkänner från någon, och efter att ha insett vad som har hänt med de flesta människorna på grund av okunnighet gällande detta, gagnas du av två förmåner: Den första: glädje över Allâhs gåvor och barmhärtighet, precis som Han (ta'âlâ) sade:

"Säg: "Gläds över Allâhs gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än ni kan samla!""
(Sûrah Yûnus: 58)

Du kommer även gagnas av väldig fruktan. När du då vet att en person kan begå hädelse[6] med ett ord som kommer ut ur hans mun, och kanske säger han det samtidigt som han är okunnig - men han ursäktas inte på grund av okunnighet - och kanske säger han det samtidigt som han tror att det får honom närmare Allâh (ta'âlâ), precis som avgudadyrkarna trodde, särskilt om Allâh vägleder dig till det som Han berättade om Mûsâs folk - trots deras rättigheter och kunskap - när de kom till honom och sade:

"Låt oss få en gud liksom de har en gud!"
(Sûrat-ul-A'râf: 138)

kommer din fruktan och din iver till att rädda dig själv från detta och dess like öka.
[6] Kufr.

Bok: Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av tvivel] sid. 10-11
Författare: Muhammad ibn 'Abdul-Wahhâb
Översättning (och ev. fotnoter): Abû Mûsâ al-Albânî (darulhadith.com)
Relaterat: Första Kapitlet: Meningen med att sända profeterna och sändebuden
Relaterat: Andra Kapitlet: Fullständig Tawhîd fordras för att vara Muslim
Relaterat: Tredje Kapitlet: Betydelsen av "det finns ingen gud utom Allâh"
Ladda ner: PDF-format

Publicerat: 2010-08-05 | 16:08:54
Subhan Allâh! Fri är Allâh från alla brister och fel!Må Allâh vägleda dig!


Publicerat: 2010-08-04 | 14:48:37
Whoever does not love knowledge...
Maalik ibn Anas (radhi-yallaahu 'anhu) said:
"Whoever does not love knowledge, then there is no good in him;
So there should not be any acquaintence between you and him, and nor any friendship
".
Källa: al-Khateeb in al-Faqeeh wal-Mutafaqqih - Volume 1, Page 15; Mabaahith fee Ahkaam al-Fatwa - Page 12
Referens: http://www.fatwa-online.com/wordsofwisdom/knowledge/0010414_2.htm

Publicerat: 2010-08-04 | 14:19:50
I know my religion!
A man came to al-Hasan (al-Basree) and said:

"I wish to debate with you about the Religion".

 


al-Hasan replied:

"I know my Religion. If you have lost your Religion go out and look for it".

Källa: Reported by al-Aajurree in ash-Sharee`ah (p. 57), al-Laalikaa'ee in as-Sunnah (no. 215) and Ibn Battah (no. 586) and it is saheeh
Referens: http://www.fatwa-online.com/wordsofwisdom/religion/0010320_3.htm

Publicerat: 2010-08-04 | 01:42:28
If you live until the evening...On the authority of 'Abdullaah ibn 'Umar (radhi-yallaahu 'anhumaa) who said:

If you live until the evening, then do not expect to live until the following morning. And if you live until the morning, then do not expect to see the evening. Take from your health for your sickness and from your life for your death.Källa: Reported by al-Bukhaaree
Referens: http://www.fatwa-online.com/wordsofwisdom/death/0010322_5.htm

Publicerat: 2010-08-03 | 17:34:41
Vad som tyder på en stark beslutsamhetas-Sa'di: Vad som tyder på en stark beslutsamhet,
är att man inte bryr sig vad andra säger så länge man behagar sin Herre.Källa: Taysir-ul-Karim, sid. 236

Publicerat: 2010-08-03 | 01:51:42
Göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?


Fråga: Skall en person som vill konvertera till Islam göra ghusl före eller efter han har uttalat trosbekännelsen?


Svar: Han skall göra ghusl efter han uttalat trosbekännelsen.

 


Källa: Shaykh Ibn Bâz, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (1/85)
Referens: Fatwa.se

Publicerat: 2010-08-02 | 00:59:39
Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?Salaf-us-Sâlih var de tre första generationerna i Islâm. Den första generationen var Profeten Muhammad's (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) Sahâbah. Sahâbah var de som träffade Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam), trodde på honom och dog med Profetens (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) troslära. De största Sahâbah var bl a de fyra kaliferna Abu Bakr as-Siddîq, `Umar bin al-Khattâb, `Uthmân bin `Affân och `Alî bin Abî Tâlib (radhî Allâhu `anhum). övriga stora och ädla Sahâbah som är bra att känna till, är bl a `Abdullâh bin `Umar, `Abdullâh bin Mas`ûd, Sa`d bin Abî Waqqâs, bröderna Hasan och Husayn, Bilâl, `Abdullâh bin `Abbâs, Abû Mûsâ al-Ash`arî och Salmân al-Fârisî. Bland de kändaste och främsta Sahâbiyât (kvinnliga Sahâbah) var bl a profetens fruar, Khadîjah, `â'ishah, Umm Salamah och Zaynab bin Jahsh. Men också hans dotter Fâtimah, Bint-ul-Azwar, Sumayyah - den första kvinnliga martyren - och Asmâ' bint Abî Bakr (radhiyâ Allâhu `anhunna).

 

Den andra generationen av Salaf var de som träffade Sahâbah, följde dem, och dog med samma troslära som dem. Dessa kallas för Tâbi'ûn. Några av de stora Imâmerna från denna generation är Imâm Muhammad bin Sîrîn, Imâm `Atâ' bin Rabâh, Imâm Sa`îd bin Jubayr och Imâm Hasan al-Basrî (rahimahumullâh).

 

Den tredje generationen av Salaf är de som träffade Tâbi'ûn, följde dem och dog med samma troslära som dem. Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) sade om dessa tre generationer,

 

"Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem." (al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî)Referens: http://darulhadith.com/salaf.html

Relaterat: Vem är Salafi?
Relaterat: Salafs troslära på ett detaljerat sätt

Publicerat: 2010-08-02 | 00:33:48
Ingen skillnad mellan ´Aqîdah och ManhadjFråga: Den senaste tiden har det talats mycket om skillnaden mellan troslära (´Aqîdah) och metodik (Manhadj). Vissa säger exempelvis att en persons troslära är utmed Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, eller Salafiyyah, till skillnad från hans metodik (Manhadj). Detta kan ibland sägas om individer som tillskriver sig Djamâ´at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn eller andra grupper. Vad finns det för regel för att känna till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs, eller Salafiyyahs, metodik?

 

Svar: En muslims troslära och metodik är en och samma sak. De går ut på att tro med hjärtat, uttala med tungan och handla med kroppsdelarna. Med alla dessa tre faktorer skall man tro på Allâhs enhet, dyrka Honom och hålla fast vid Hans föreskrift utmed Qur'ânen, Sunnah och Salafs och imamernas förståelse.

 

Sålunda vet man att det inte finns någon skillnad mellan troslära och metodik. De är en och samma sak som en muslim måste hålla fast vid.Källa: Fatwâ av al-Ladjnah ad-Dâ'imah nr. 18870
Referens: http://darulhadith.com/manhaj/ingen_skillnad_mellan_aqidah_manhadj.html

Publicerat: 2010-08-01 | 00:06:25
Om att lära sig trosläran på ett par minuter

 

 


Titel: Om att lära sig trosläran på ett par minuter
Talare: al-Fawzân
Referens: http://www.youtube.com/watch?v=ilUoTOZtbdg