Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2012-03-04 | 17:33:50
Att vara förbannad av Allah

Ibn Taymiyyah: Att vara förbannad av Allah i de båda liven innebär att man är berövad all hjälp och nåd i de båda liven. (as-Sarim 2/108)