Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-05-31 | 19:23:13
Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

 

Ladda ner (Högerklicka + "Spara som...")

Titel:
Vad är Islam?
Talare: Abdul Wadûd, examinerad från det Islamiska Universitetet i al Madinah

Info: Vad är Islam? Vem är en muslim? Vem är Allah? Vem är Mohammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Vad är Koranen? Vad är meningen med livet? Varför finns vi? Vad händer efter döden? Vad är Islams pelare? Vad är trons pelare?Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=308

Publicerat: 2011-05-31 | 19:05:37
De stora lärda lever inte med nutidenFråga: Det finns människor som talar mycket om att hålla sig till Mashâyikh som lever med nutiden för att de är kunnigare om nutiden och dess förståelse än våra stora lärda. Stämmer detta?

 

Svar: Hur är de stora lärda om de inte känner till nutiden? Man kan inte tillhöra de stora lärda om man inte känner till nutiden, dömer händelserna utmed bevisen och har kunskap om domen. Det är den här person som tillhör de stora lärda. Vad gäller som inte förstår sig på nutiden, så tillhör han inte de stora lärda.

 

Det finns en motsägelse i talet. Man är inte från de stora lärda om man inte har kunskap om Qur'ânen och Sunnah och nutiden och tillämpar bevisen på nutiden och har kunskap om domen. Det är han som tillhör de stora lärda.

 

Den som bara har kunskap om nutiden och inte om Qur'ânen och Sunnah har ingen kunskap. Många människor vet vad som händer i världen av krig och människornas tillstånd. De har dock ingen kunskap om den religiösa domen kring frågan. De känner inte till dess fråga. De vet vad som händer utan att ha kännedom om de religiösa kunskaperna. Man skall inte bry sig om den här personens ord. Om han hade haft kunskap skulle han inte ha uttalat sig på detta vis. Han uttalar sig endast på detta vis för att han inte känner till de lärdas status. Enligt honom är de lärda de som sysselsätter sig med dagens nyheter av krig, politik och så vidare istället för att söka kunskap och hänvisa till de Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

 


Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Manhadj-ul-Istiqâmah wal-Wasatiyyah (65)
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Datum: 1428-05-08/2007-05-24

Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/php_stora_larda.html


Publicerat: 2011-05-22 | 08:28:24
När Adhân utropas springer Satan sin väg


Abu Huraira (radiAllâhu ’anh):

 

Allâhs Sändebud (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) sade, ’’När Adhân utropas springer Satan sin väg och släpper bullersamt luft under sin flykt för att inte höra Adhân. När Adhân är avslutad kommer han tillbaka igen och springer iväg när Iqâmah utropas och efter den är avslutad återvänder han igen tills han viskar i hjärtat på den person som ber (för att avleda hans uppmärksamhet från bönen) och får honom att minnas ting som han inte har tänkt på före bönen och det gör att han glömmer hur mycket han har bett.Källa: Sahîh Bukhârîa

Publicerat: 2011-05-16 | 09:14:03
Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.

Ladda ner


Talare:
Shaykh Hassan al-Banna
Info: Shaykh Hassan al-Banna är född i Kairo år 1925 och hör till de lärda. Han har studerat med shaykh Bin Baz, Al-Albani m.fl.

Titel: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.
Innehåll: En mycket vacker föreläsning med goda råd kring brödraskap och hur muslimen i väst skall vara.Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=701
Relaterat: Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.

Publicerat: 2011-05-16 | 08:48:56
Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.

 

 Ladda ner

Talare: Shaykh Hassan al-Banna
Info: Shaykh Hassan al-Banna är född i Kairo år 1925 och hör till de lärda. Han har studerat med shaykh Bin Baz, Al-Albani m.fl.

Datum: 1 maj 2011
Titel: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah. (Översatt till Svenska)
Innehåll: Denna föreläsning handlar om de som är bäst hos Allah, nämligen de som är mest gudfruktiga. Samt hur individen, familjen och samhället skall bli bra. Samt goda råd vad gäller uppfostran. Taget från det som nämns i Koranen om Luqmans råd till sin son.Källa: http://www.islam.nu/v2/view_audio.php?id=700
Relaterat: Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.

Publicerat: 2011-05-02 | 23:35:37
Kvinnan skall färga sina händer med hennaMuhammad bin Muhammad as-Sawrî berättade för oss: Khâlid bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: Mutî´ bin Maymûn underrättade oss, från Safiyyah bint ´Ismah, från ´Â’ishah som sade:

“En kvinna gestikulerade med sin hand bakom ett skynke. I handen hade hon ett brev till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i det och sade: “Är detta en mans hand eller en kvinnas hand?” Hon sade: “Det är en kvinnas hand.” Då sade han: “Om du hade varit en kvinna, skulle du ha ändrat dina naglar” - det vill säga med henna.”FÖRKLARING:

Om du hade varit en kvinna… - Det vill säga om du hade lagt vikt på en kvinnas kännetecken.

…skulle du ha ändrat dina naglar… - Det vill säga färgat dem.

…det vill säga med henna - Detta är antingen ´Â’ishahs ord eller också någon annans bland berättarna. I denna hadîth finns ett bevis på att det är otroligt rekommenderat för kvinnor att använda henna.Författare: Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)
Källa: as-Sunan (4160)
Förklaring: Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî
Källa: ´Awn-ul-Ma´bûd (11/149)
Referens: http://www.darulhadith.com/systrar/kvinnan_skall_farga_hander_med_henna.html