Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2009-06-12 | 14:38:38
Assalamu Aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Till den Troende!Gårdagen var världigt känslosam då jag fått en viktig påminelse av min muslimska vän. Det fick mig verkligen att tänka på vad de egentligen va jag höll på med... att mina förvirrade tankar var viskningar från Shaitan som ville att jag skulle börja tvivla. Nu i några veckor har jag tänkt på att bli muslim men de som hindrat mig var tanken av hur föräldrar och familj skulle ta de. Orolig för att de skulle hata mig för alltid och att jag inte skulle orka att må dåligt pga de efter alla annat jag gått igenom i mitt liv.

Jag fick frågan: Hur kan du tänka mer på människorna runt omkring dig - om vad de skulle tycka och vad de skulle säga, än på dig själv och på Allâh - den Ende, Han som är den Ende som kan döma dig? Vad kan människorna omkring dig bidra til l dig på Domens dag - vad spelar deras tyckande för roll på Domens dag?

Det gjorde mig extremt rädd och jag brast i tårar eftersom jag såg de som att jag satte andra förre Allâh. Det gjorde mig rädd för jag ville inte vara blind för sanningen jag hade framför mig. Jag vill inte ignorera de svar jag fått när jag bad om vägledning när jag mådde som värst i mitt liv. Jag vill inte bortse att detta räddade mitt liv, jag vill vara tacksam och jag vill göra de rätta. Rädslan av att behöva välja mellan familj och Allah har varit väldigt jobbig men de som tröstar mig står fram för mig i Quranen. Att den Allâh vilseleder kan ingen vägleda och de som är blinda kommer alltid att se de som en lögn och neka den, om inte Gud vägleder dem. De fick mig att inse att de ända jag kan göra är att försöka göra mitt bästa och att ha tålamod med alla hinder jag kommer att stöta på ang. mina föräldrar och min familj.

Jag har redan inom mig accepterat Islam men det är erkänandet genom min mun som är de viktiga och utföra handlingarna som följer - för handlingar säger mer än ord. Jag har därför beslutat att vissa min tacksamhet genom att göra sahadan/trosbekänelsen och underkasta mig Allahs vilja, om Allah tillåter mig. Jag har inget att förlora jag kan bara vinna på de. Han är En och endast den Ende Sanne Guden. Ingen annan gud är värd att dyrkas förutom Allâh. Subhanallah!

Publicerat: 2009-06-04 | 11:49:46
Vem kan leda dem rätt som Allâh har låtit gå vilse?


Svar:
De har ingen hjälpare. [30:29]
[30:21] Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

[30:22] Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla.

[30:23] Och till Hans under hör sömnen, som ni får njuta om natten och [likaså] om dagen, och [den möjlighet ni då har] att söka det som Han i Sin godhet [beviljar er för er försörjning]. I detta ligger sannerligen budskap till dem som vill lyssna.

[30:24] Och bland Sina under visar Han er blixten, som inger både fruktan och hopp, och Han låter regn falla från skyn och ger på så sätt nytt liv åt den jord som varit död. I detta ligger helt visst budskap till människor som använder sitt förstånd.

[30:29] Men de orättfärdiga följer bara sina önskningar; de saknar all kunskap. Vem kan leda dem rätt som Gud har låtit gå vilse? De har ingen hjälpare.

[30:30] GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].

[30:58] VI HAR framställt alla slags liknelser för människorna i denna Koran. Men även om du visar dem ett tecken, kommer förnekarna helt säkert att säga: "Ni är bara lögnare [och bedragare]!"