Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-04-30 | 19:33:17
Orsakerna bakom klyftan mellan barnen och föräldrarnaFråga: Idag finns det en klyfta mellan vissa barn och deras föräldrar. Vad beror det på och hur skall man behandla det?

Svar: Det finns många orsaker. En av dem är dålig uppfostran. Fadern har försummat dem så att de har blivit olydiga och upproriska mot honom. Om han hade kontrollerat dem och uppfostrat dem och vant dem sen barnsben, skulle de inte ha flytt från honom.

En annan orsak är dåligt umgänge. Om barnen umgås med andra barn som saknar fina karaktärer, påverkas de av dem. Umgänget påverkar och i synnerhet de små vilkas förstånd är omogna. Så som föräldrarna uppfostrar sina barn med förträffliga drag, skall de även hindra dem från att umgås med dåliga umgängen som förstör dem.

En tredje orsak är TV:n som de ser på i hemmen och all den ondska av nakenhet och olämpliga handlingar som den består av. Det orsakar också att barnen vänder föräldrarna ryggen. De vill härma dem som de ser på och inte vara lydiga mot föräldrarna. Föräldrarna måste uppmärksamma dessa faktorer med sina barn.

En fjärde orsak är att fäderna slarvar med att ta med barnen till bönerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Befall barnen att förrätta bönen när de är sju år
och slå dem på grund av den när de är tio.”

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du
[Muhammad] utan att förtröttas.” (20:132)

Det är obligatoriskt att uppmärksamma dessa faktorer med barnen. Man skall inte ta lätt på sakerna i början för att sedan bli bestämd. Det går inte. Om man är bestämd från första början och vänjer dem redan då, blir det enkelt att uppfostra dem. Föräldrarna måste uppmärksamma detta. Fadern är en herde och han är ansvarig för sin flock. Detsamma gäller modern. Även hon är ansvarig för sin flock.Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-04-30 | 19:23:46
Broderade och utsmyckade ´Abâ'ât
Fråga: På den senaste tiden har många broderade, utsmyckade och åtsittande ´Abâ'ât dykt upp. När man råder kvinnorna som klär sig i dem, svarar de att det viktigaste är att de täcker kroppen. Vad anser ni om det?

Svar: Syftet med ´Abâ'ât är inte alls att de bara skall täcka kroppen. De måste likaså vara tomma på försköning. Skulle de bestå av försköning, blir klädesplagget iögonfallande. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

”Dra inte uppmärksamheten till era yttre företräden på det
sätt som var vanligt under den hedniska tiden.” (33:33)

Att dra uppmärksamheten till det yttre görs via försköning på stan. Syftet med ´Abâ'ât är som sagt att de täcker och att de inte är utsmyckade. De är absolut inte tillåtna om de är utsmyckade och broderade.Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-04-21 | 17:43:46
Schemat för Shaykh Hassan al-Banna. Från 22 april 2011.


 

Mer info: http://islam.nu

Info: Färeläsningarna sänds även live via paltalk i rum "Al Medina Studenter" för mer info om hur du hittar till rummet kan du läsa här: http://www.islam.nu/v2/paltalk.php


Publicerat: 2011-04-19 | 14:43:13
Shaykh Hassan Abdul Wahhab al-Bannâ från Egypten kommer till Sverige. Daglig föreläsning från 22 april.

 

Info: Vi välkomnar Shaykh Hassan Abdul Wahhab al-Bannâ från Egypten. Shayken kommer att ge dagliga föreläsningar från fredag den 22 april inshaAllah. Exakta tider och platser kommer inom kort på sidan. Håll er uppdaterade, missa inte detta! Välkomna.


Källa: http://islam.nu

Relaterat:
- Shaykh Hassan al-Banna: Brödraskap och råd till Sveriges muslimer.
- Shaykh Hassan al-Banna: Luqmans råd; Individen och samhället i ljuset av Quranen och sunnah.

Publicerat: 2011-04-12 | 00:35:50
Tre saker hör till Sunnahs känneteckenAbûl-Faydh Dhûn-Nûn (rahimahullâh) sade:

"Tre saker hör till Sunnahs kännetecken: Mash över läderstrumporna, slå vakt om fredagsbönerna och älska Salaf."Källa: Djâmi´ Bayân-il-´Ilm 2/357

Relaterat:
- Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs Troslära
- Alla påstår att de följer Sunnah. Vilka är Ahl-us-Sunnah? Hur vet man det?
- Sunnahns ställning i Islam
- Den som inte följer Sunnah följer inte heller Qur'ânen

Publicerat: 2011-04-02 | 19:54:06
Den som avsiktligt lämnar Salafs vägIbn ´Abdil-Barr (rahimahullâh) sade:

”Den som avsiktligt lämnar Salafs väg, går vilse, och den som gör det oavsiktligt, går fel.”Källa: Djâmi´ Bayân-il-´Ilm 2/319

Relaterat:
- Salafs troslära på ett detaljerat sätt
- Vilka var Salaf-us-Sâlih (de Rättfärdiga Företrädarna)?
- Introduction To The Salafi Da'wah
- The Salafi Da'wah
- Darulhadith.com