Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-10-30 | 21:03:26
Det vackraste på kvinnan är hennes ögon.al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Det vackraste på kvinnan är hennes ögon.
Hör du inte vad poeten säger: 'Kriga inte mot mitt hjärta med dina ögon – två svaga besegrar en stark'?”Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (135)

Publicerat: 2011-10-16 | 01:41:34
Ahl-ul-Hadîth Guard the EarthImâm Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) said:
"The Angels Guard the heavens while Ahl-ul-Hadîth (People of Hadeeth) Guard the Earth."


Källa: Sharaf Ashhâb-il-Hadîth, p. 66, by Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî