Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-03-27 | 14:03:36
Är kvinnans röst ´Awrah?Fråga:
Är kvinnans röst ´Awrah och får hon titta på män?

Svar:
Kvinnans normala röst och vid behov är inte ´Awrah. Kvinnorna brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som svarade på deras frågor. De brukade fråga de lärda. Om det inte finns någon prövning och det finns ett behov, är ingen skada skedd.

Men om det finns en prövning, flört och skratt, anses det inte vara tillåtet. Allâh sade till Sin profets hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn) som var de renaste kvinnorna:


”Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär, men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.” (33:32)


Ett artigt och vänligt tal språk är ett tal som inte består av prövningar och är vid behov. Det är tillåtet.

Men att hon talar med män utan behov eller skojar, skrattar eller flörtar med honom är inte tillåtet. Det får syndarna att fatta begär.Författare: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-03-26 | 14:28:24
Situationer då den bedjande får avsluta bönen innan imamenFråga:
Finns det lägen då den bedjande får avsluta bönen innan imamen?

Svar: Ja, om han avser att lämna bönen och är tvungen att lämna imamen. I detta fall avser han att fullborda bönen på egen hand. Så gjorde exempelvis mannen som bad bakom Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) när han läste al-Baqarah i ´Ishâ'-bönen. Den här mannen var tvungen att ta hand om sina kameler. Han lämnade dem för att förrätta bönen. När han såg att bönen skulle bli lång och befarade att kamelerna skulle försvinna, avsåg han att fullborda bönen på egen hand för att därefter gå till sina kameler. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det och han fördömde inte honom. I dessa fall är det tillåtet. Ett annat exempel är att han blir sjuk och inte klarar av att fortsätta med imamen. Han får fullborda bönen på egen hand.Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ' Maftûh fîz-Zulfî
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/avsluta_bonen_innan_imamen.html

Publicerat: 2011-03-20 | 18:09:27
Vad är domen för att förrätta bönen i handskar?Fråga: Vad är domen för att förrätta bönen i handskar i moskén i Ramadhân?

 

Svar: Det är bättre att täcka händerna i hemmet såväl som i moskén. Bönen är dock giltig om hon ber med avtäckta händer så länge hon inte ses av männen.

 

Om män inte ser henne, är det Sunnah att be med avtäckt ansikte. Om män ser henne, täcker hon ansiktet och händerna tillsammans med resten av kroppen. Hon skall emellertid avtäcka ansiktet om hon ber hemma, vilket är Sunnah. Detsamma gäller om hon ber med kvinnor eller ensam.

 

Vad gäller händerna, så är det bättre att täcka dem om hon är ensam. Hon kan exempelvis ta på sig handskar. Och om hon endast ber med kvinnor eller ensam, så är ingen skada skedd om hon skulle avtäcka dem.
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: http://binbaz.org.sa/mat/15259

Publicerat: 2011-03-20 | 18:05:09
Kvinnans bön i Niqâb och Burq´Det är föraktfullt för kvinnan att förrätta bönen i Niqâb eller Burq´. Ibn ´Abdil-Barr sade att de lärda är enade om att kvinnan är ålagd att avtäcka ansiktet under bönen och Ihrâm. Likaså hindrar det pannans och näsans hud från att röra vid underlaget samt täcker hennes mun, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd.Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (2/331)

Publicerat: 2011-03-18 | 20:23:54
Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyrFråga: Jag klippte min femåriga dotters hår till en frisyr som påminner om en pojkfrisyr. Orsaken bakom det är att hon vägrar låta mig knyta hennes hår. Till följd därav ser hennes hår inte accepterat ut. Syndar jag med denna handling? Är det endast förbjudet för en könsmogen kvinna att likna männen eller gäller det även barn?

Svar: Hon är syndig när hon klipper dottern så att hon får en pojkfrisyr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som tar liknelse av männen. Det är obligatoriskt att barnet undviker det vuxna undviker. Barnet syndar inte, men det gör barnets förmyndare om han låter barnet göra något som är förbjudet för den vuxne. Låt flickans hår vara som det är. Man skall inte göra något förbjudet för att fixa till håret.

Kvinnan skall ångra sig inför Allâh och inte gör om det.Författare: Muhammad bin Salih al-Uthaymin
Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (31)
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-03-08 | 13:35:56
Debatter och dialoger inom religionen
Ladda ner


Titel: Debatter och dialoger inom religionen
Bok: ash-Sharî´ah
Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Talare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Info: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî förklarar i sitt mästerverk ”ash-Sharî´ah” Salafs troslära på ett detaljerat sätt. I denna del går han igenom bevisen för att debatter och dialoger inom religionen är fördömda.


Källa: http://www.darulhadith.com/audio/ash-shariah%2807%29.MP3

Publicerat: 2011-03-05 | 21:58:19
Demonstrationernas och demokratins frukter

Talare: ´Allâmah Muhammad bin´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî
Källa: http://www.olamayemen.com/show_fatawa726.html
Datum: 1432/03/15-2011/02/18


Referens: http://www.youtube.com/watch?v=XwpwIQ-869c