Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-02-19 | 15:24:26
Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?Fråga: Många barnkläder i affärerna är med bilder och korta. Jag blir tvungen att köpa dem till mina döttrar. Syndar jag om jag gör det?


Svar: Ja, det är inte tillåtet på grund av två synder. Den första är bilderna på levande varelser och den andra är att de är för korta och täcker inte. Kläderna skall vara täckande. Du kan köpa tyg och få kläderna att bli sydda utmed Sharî´ah. Att köpa dessa kläder är inte alls ett nödfall.

 

 


Författare: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Referens: Muslimah.se


Publicerat: 2011-02-17 | 11:54:25
Skillnaden mellan Ahl-us-Sunnahs kall & al-Ikhwân al-Muslimûns kall 

Jag säger: ”Ni har pengar och vi har män.”

 

Det stämmer bröder. Det viktiga är att vi lägger ned energi på att lära folket Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vårt kall skall inte vara som al-Ikhwân al-Muslimûns kall. Vad kallar de människorna till? De kallar dem till val och röstningar medan Ahl-us-Sunnah kallar till Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

 

 


Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: http://muqbil.net/sounds.php?sound_id=28

Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/ikhwan/skillnaden_mellan_aus_o_ikh_kall.html

Video referens: http://www.youtube.com/watch?v=vq3DEQvC7_A


Publicerat: 2011-02-15 | 18:27:37
Den som inte följer Sunnah följer inte heller Qur'ânen

Ibn Abî Dâwûd sade: ”Håll fast vid Allâhs rep och följ vägledningen och var inte en innovatör så att du lyckas. Dyrka med Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah så att du räddas och vinner.”

 

I författarens uppmaning till Sunnah finns en avvisning av en vilsen sekt som kallas för ”Qur'âniyyah”. De säger att de endast följer Qur'ânen. Den som säger det följer inte Qur'ânen heller. Ty Allâh har flera gånger beordrad i Sin skrift att man följer och håller fast vid Sunnah. Därför håller en person inte fast vid Qur'ânen om han inte också håller fast vid Sunnah. Alltså måste man följa dem båda. Allâh (ta´âlâ) sade när han befallde de Troendes mödrar:

 

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

”Och bevara i minnet och återge [för andra], vad som läses upp i ert hem av Allâhs budskap och  visdomen. Allâh är den Outgrundlige som genomskådar allt, är underrättad om allt.” (33:34)

 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

”Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er.” (59:7)
Författare: Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd
Källa: at-Tuhfah as-Saniyyah, sid. 14-15
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/ingen_sunnah_ingen_quran.html

Publicerat: 2011-02-12 | 14:45:51
Invest your time and do not waste even a single moment of it
Titel: Time
Talare: Sheikh Muhammad Saeed Raslan
Info: Lecture on the importance of using time wisely


Referens: http://www.youtube.com/watch?v=Boq4ug0ec34&feature=feedlik

Publicerat: 2011-02-09 | 19:06:50
Den lämpliga hustrunEn hustru skall bland annat uppfylla fem villkor:

1 – Hon skall vara vacker.

2 – Hon skall vara pålitlig i makens frånvaro och närvaro.

3 – Hon skall inte titta på andra män.

4 – Hon skall inte gå ut i marknader.

5 – Hon skall inte tala mycket.

Om ett av villkoren uteblir, är hon olämplig för muslimen att gifta sig med henne.

Dessa egenskaper är sällsynta idag. Det beror på att de flesta kvinnorna har lämnat den religiösa etiketten. Det beror på att kvinnans undervisning inte är tyglad. Helt plötsligt är anställning syftet med undervisningen. En anställning påverkar kvinnan på flera sätt. Hon får bland annat en längre tunga. Hon tar lätt på att titta på män och blandas med dem. Detta står de otrogna bakom som påstår sig vilja befria kvinnan och säger att det är demokrati och att kvinnan skall vara som mannen och att islam förtrycker kvinnan.

Nu finns det muslimer som har dessa tankar och kallar till dem, vilket kommer med i vissa tidningar och tidsskrifter. De vill att kvinnan skall resa sig upp mot de religiösa etiketterna. Därför är det så sällsynt att kvinnor har dessa egenskaper. Detta hör till islams egendomlighet och de svåra prövningarna och det är ett exempel på hur muslimerna har fallit offer för de otrognas propaganda och villfarelse. 


Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 873-874
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-02-09 | 17:53:53
"The keys of Unseen are five which none knows but Allâh"Narrated Ibn Umar (Radi-Allahu 'anhu):

Allah's Apostle (Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam) said,
"The keys of Unseen are five which none knows but Allah: None knows what will happen tomorrow but Allah; none knows what is in the wombs (a male child or a female) but Allah; none knows when it will rain but Allah; none knows at what place one will die; none knows when the Hour will be established but Allah." (See The Quran 31:34.")Källa: Bukhari Vol. 6 : No. 219

Publicerat: 2011-02-05 | 12:03:41
Gäller de lärdas Fatâwâ hela världens muslimer?Fråga: De senaste åren har det dykt upp en Fiqh som är anpassad efter minoriteterna. De säger att det som ges som Fatwâ i exempelvis Saudiarabien, eller vilket islamiskt land som helst, bör inte verkställas på muslimerna som bor i Europa. De skall ha en särskild Fiqh.

Svar: Muslimerna, oavsett plats, skall hänvisa till Qur'ânen och Sunnah. Muslimerna, här och där, skall hänvisa till Qur'ânen, Sunnah och de lärda. Minoriteterna har inte en egen Fiqh och egna domar som skiljer sig från de andra muslimernas domar. Domarna är desamma. Referens är en, Qur'ânen och Sunnah. Muslimernas Fiqh skall inte delas upp så att minoriteterna har en Fiqh och de andra en annan. Vem säger detta? Detta säger endast de okunniga.


Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Min Âdâb-il-Muftî wal-Mustaftî
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/lardas_fatawa.html

Publicerat: 2011-02-04 | 12:42:56
Kunskap är en heder i detta liv och i nästaSufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) sade till en arab:

Ve er! Sök kunskap! Jag fruktar att kunskapen lämnar er och kommer till ett annat folk så att ni förnedras.
Kunskap är en heder i detta liv och i nästa.Källa: Djâmi´ Bayân-il-´Ilm 1/118

Publicerat: 2011-02-03 | 19:19:01
Den som gör narr av den muslimska kvinnans klädsel är otrogenFråga: Vad är domen för den som kallar kvinnan som har på sig en Sharî´ah-baserad klädsel för ”kvinnlig djinn”, ”vandrande tält” och andra gäckande namn?

Svar: Den som gör narr av en muslimsk man eller kvinna för att de håller sig till Sharî´ah är otrogen, oavsett om det handlar kvinnans Hidjâb eller någonting annat. ´Abdullâh bin ´Umar sade:

”En man sade under slaget vid Tabûk: ”Jag har inte sett någon vara så glupsk, lögnaktig och feg vid strid som våra lärda.” Då sade en annan man: ”Du ljuger. Du är en hycklare. Jag skall berätta detta för Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick dock reda på det [tidigare] och Qur'ânen hade uppenbarats för honom. Jag såg hur mannen klängde i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kamel, sägande: ”Allâhs sändebud! Vi bara skämtade!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Då var era skämt alltså riktade mot Allâh, Hans budskap och Hans sändebud. Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har hädat efter att ha trott.” Även om Vi för några av er utplånar deras synder, skall Vi straffa andra eftersom de är obotfärdiga syndare.” (9:65-66)

Härmed låter Allâh narr av de troende utgöra narr av Allâh, Hans budskap och Hans sändebud.Skrivet av:
al-Ladjnah ad-Dâ'imah

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
´Abdur-Razzâq ´Afîfî
´Abdullâh bin Ghudayyân
´Abdullâh bin Qu´ûd

Referens: http://alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=189&PageNo=1&BookID=12
Referens: muslimah.se

Publicerat: 2011-02-03 | 19:02:04
När skall man väcka barnet till bönen?Fråga: När blir det föreskrivet för föräldern att väcka barnet, pojke som flicka, till bönen?

Svar: Angående åldern i vilken barnet skall väckas till bönen, så har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt en klar och tydlig gräns till det. Han sade: ”Befall era barn att be när de är sju år.”

Detta omfattar barnen när de sover och är vakna. Barnet skall alltså befallas till bön, även om det sover. Det enda undantaget är ifall det skulle skada barnet. Det är trots allt inte ansvarigt än för sina handlingar.Författare: Muhammad bin Salih al-Uthaymin
Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (27)
Referens: Muslimah.se