Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-09-18 | 14:16:56
Maken skall inte glömma hustruns fina sidor på grund av hennes dåliga sidorDet finns tre typer av människor; en som faller i överdrift, en i underdrift och en som är medelmåttig. Han som faller i överdrift är för hård och han som faller i underdrift är försumlig och han som är medelmåttig är mellan dem.

 

En förnuftig person vet hur han skall uppfostra sin familj. Ibland behandlar han dem bestämt och ibland gör han det mjukt, beroende på situationerna. Om han ser att de är hårda, skall han vara mjuk  tillbaka. Om han ser att de är mjuka och tillmötesgående, skall han vara bestämd tillbaka och inte hård. Han skall vara bestämd och se till att inte missa tillfället.

 

Det finns människor som vill försvåra det för sina familjer. De vill att allting skall vara perfekt från deras sida. Det är fel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”

Den troende kvinnan här är hans hustru. Om han hatar en karaktär, gillar han en annan. Så skall den förnuftige, troende mannen balansera mellan goda och dåliga sidor. Han skall inte haka upp sig på det dåliga och ignorera det goda. Mannen som förbiser det goda och endast påpekar det dåliga är som en kvinna. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för kvinnorna att de flesta av helvetets folk är kvinnor, undrade de varför. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

 

”Ni förbannar mycket och är otacksamma mot männen. Om man skulle vara bra mot er hela livet för att ni så småningom skulle se ett fel, säger ni: ”Jag har aldrig sett något gott från dig.”

 

Mannen kanske sänker sig själv till kvinnans läge. Om man är bra mot honom hela livet och sedan gör något som han ogillar, förbiser han alla hennes goda sidor.

 

Var vänlig mot din familj! Om de har någon karaktär som du hatar, har de karaktärer som du behagas av. Var inte för hård eller försumlig.

 


Skrivet av: Muhammad bin Salih al-Uthaymin
Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (28)
Referens: Muslimah.se
Relaterat: Därför är kvinnorna helvetets majoritet och paradisets minoritet

Publicerat: 2011-09-18 | 13:32:17
Därför är kvinnorna helvetets majoritet och paradisets minoritet
Muslim rapporterade via Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag stod vid paradisets port och såg att de flesta som gick in i det var de fattiga. De förmögna hölls kvar bortsett från Eldens folk som hade blivit bortförda till Elden. Jag stod vid Eldens port och såg att de flesta som gick in i den var kvinnorna.”1

 

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag såg Elden och jag har fram till idag aldrig sett något liknande. Jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor.” De sade: ”På grund av vad, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund av deras otacksamhet?” De sade: ”Är de otacksamma mot Allâh?” Han sade: ”De är otacksamma mot makarna och mot den fina behandlingen. Om du skulle behandla en av dem väl hela livet för att hon vid ett tillfälle skulle se något hos dig, skulle hon sagt: ”Jag har aldrig sett något fint hos dig.”2

 

´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Minoriteten av folket i paradiset är kvinnor.”3

 

Våra lärda har sagt att kvinnorna är minoriteten i paradiset för att de överväldigas av och tenderar till detta livs njutningar på grund av sitt bristfälliga intellekt. Det får dem att bli svaga när det kommer till att handla och förbereda sig för nästa liv eftersom de tenderar till detta liv och förskönar sig i det och för det.

 

Därtill är de även den största jordiska orsaken som distraherar männen från nästa liv på grund av den drift som finns i kvinnorna. De flesta kvinnor vänder självmant nästa liv ryggen och får även andra att göra det. De luras snabbt av dem som lockar från religionen och är svåra när det kommer till att besvara dem som kallar dem till nästa liv och de frommas handlingar.

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har inte lämnat efter mig något så skadligt för männen som kvinnorna.”4

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag har inte sett någon med ofullkomligare förstånd och religion som får en skarpsinnig man att förlora förståndet som ni kvinnor.”5

 

Hâfidh Ibn Dihyah sade: ”Allâhs tjänare! Var försiktiga med kvinnorna och undvik dem! Lita inte på deras kärlek. Deras pakt är opålitlig. Att deras intellekt och religion är ofullkomliga räcker för att man inte skall tala mycket om dem.”

 1 Muslim (2736).

2 al-Bukhârî (1004).

3 Ibn Hibbân (7457).

4 al-Bukhârî (4808) och Muslim (2740).

5 al-Bukhârî (298) och Muslim (79).Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 251-252
Referens: http://www.darulhadith.com/aqidah/darfor_kvinnorna_helv_maj_parad_min.html
Relaterat: Maken skall inte glömma hustruns fina sidor på grund av hennes dåliga sidor

Publicerat: 2011-09-05 | 08:06:56
Därför är inte Djihâd en av islams pelareDjihâd är inte islams pelare som islam är byggd på grund av två orsaker:

 

1 – Djihâd är endast obligatoriskt för vissa muslimer, säger majoriteten, och inte för alla, till skillnad från dessa pelare.

 

2 – Djihâd kommer inte att pågå fram till Domedagen. När ´Îsâ (´alayhis-salâm) stiger ned, kommer endast islam att vara kvar. Då upphör allt krig och det kommer inte att finnas något behov av Djihâd. Så är inte fallet med pelarna. De kommer att vara obligatoriska för muslimerna till dess att Allâh låter Domedagen äga rum – och Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre.

 


Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî
Källa: Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 60-61
Referens: http://darulhadith.com/fiqh/darfor_ar_inte_djihad_en_av_islams_pelare.html