Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2011-08-21 | 06:37:19
as-Suhaymî om filmen ”ar-Risâlah” (The Message)
Fråga: Vad är domen för att se filmen ”ar-Risâlah” (The Message) med vilken människorna kan lära sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv på ett mycket enkelt sätt?

 

Svar: Aldrig! Däri finns ingen kännedom om biografin. Det enda som finns däri är kännedom om otro och kätteri. Filmen ”ar-Risâlah” och andra liknande filmer som handlar om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) roller eller hans följeslagares roller och alla andra skådespel är förbjudna helt och hållet. Det spelar ingen roll om de kallas för ”islamiska skådespel”, ”dramafilmer”, ”kärleksfilmer”, ”romantiska filmer” och så vidare. De är alla förbjudna och de är alla lögner och de är alla lurendrejerier. Pengarna som kommer från dem är förbjudna och det är förbjudet att sälja deras kassettband.

 

Därtill är det förbjudet att titta på kanalerna ”ar-Risâlah” och ”Tuyûr-ul-Djannah” då de består av innovationer, myter, musik och brist på skam med Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

 


Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî
Referens: http://www.ibnbaz.se/528-3660109

Referens: http://darulhadith.com/manhaj/suhaymi_om_filmen_arrisalah.html


Publicerat: 2011-07-03 | 13:05:20
Râfidhah (Shî'ah) är inte våra bröder


Fråga: Vissa kallare och studenter säger när de talar om Shî´ah och Râfidhah att de är våra bröder. Är det tillåtet att säga så och vad är obligatoriskt i den frågan?

 

Svar: Vi avsvär oss dem inför Allâh. Vi avsvär oss detta uttalande inför Allâh. De är inte våra bröder. Jag svär vid Allâh att de inte är våra bröder. De är Satans bröder.

De förtalar de Troendes moder och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru ´Â'ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som Allâh har valt ut till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon är den trovärdiga kvinnan, dotter till den trovärdige mannen.

 

De gör Takfîr på Abû Bakr och ´Umar och förbannar dem.

 

De gör Takfîr på följeslagarna över lag och skonar endast profetens familj, ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh), då de i själva verket är ´Alî bin Abî Tâlibs fiender. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) har inget med dem att göra. ´Alî är vår ledare och inte deras. Han är Ahl-us-Sunnahs ledare och inte de vidriga Râfidhahs.

 

Vi avsvär oss dem inför Allâh. De är inte våra bröder. Den som säger att de är hans bröder skall ångra sig inför Allâh och be Allâh om förlåtelse. Allâh har ålagt oss att avsvära oss de vilsna och att istället ha kärlek till de troende.Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/5412
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/shiah/shiah_ar_inte_vara_broder.html
Videoreferens: http://youtu.be/lm_kmlUxrao

Publicerat: 2011-06-01 | 06:45:51
Varje viktig fråga som inte har börjat med ”Bismillah” (I Allâhs namn) är (avskild från välsignelse).

 Fråga:
Är det tillåtet att skriva Basmalah (d.v.s. Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm) i början av alla skrifter?

Svar: Det är förskrivet i Sunnan att skriva det i början av alla viktiga skrifter eftersom profeten (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) brukade börja sina brev med det.

Det har också rapporterats att Profeten (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) sade: ”Varje viktig fråga som inte har börjat med ”Bismillah” (I Allâhs namn) är (avskild från välsignelse).”Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah  9644
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)

Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)

Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)
Referens: http://fatwabasen.wordpress.com/2011/05/11/ar-skriva-basmalah-i-borjan-av-alla-skrifter

Publicerat: 2011-03-27 | 14:03:36
Är kvinnans röst ´Awrah?Fråga:
Är kvinnans röst ´Awrah och får hon titta på män?

Svar:
Kvinnans normala röst och vid behov är inte ´Awrah. Kvinnorna brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som svarade på deras frågor. De brukade fråga de lärda. Om det inte finns någon prövning och det finns ett behov, är ingen skada skedd.

Men om det finns en prövning, flört och skratt, anses det inte vara tillåtet. Allâh sade till Sin profets hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn) som var de renaste kvinnorna:


”Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär, men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.” (33:32)


Ett artigt och vänligt tal språk är ett tal som inte består av prövningar och är vid behov. Det är tillåtet.

Men att hon talar med män utan behov eller skojar, skrattar eller flörtar med honom är inte tillåtet. Det får syndarna att fatta begär.Författare: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-03-18 | 20:23:54
Modern klipper dotterns hår till pojkfrisyrFråga: Jag klippte min femåriga dotters hår till en frisyr som påminner om en pojkfrisyr. Orsaken bakom det är att hon vägrar låta mig knyta hennes hår. Till följd därav ser hennes hår inte accepterat ut. Syndar jag med denna handling? Är det endast förbjudet för en könsmogen kvinna att likna männen eller gäller det även barn?

Svar: Hon är syndig när hon klipper dottern så att hon får en pojkfrisyr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som tar liknelse av männen. Det är obligatoriskt att barnet undviker det vuxna undviker. Barnet syndar inte, men det gör barnets förmyndare om han låter barnet göra något som är förbjudet för den vuxne. Låt flickans hår vara som det är. Man skall inte göra något förbjudet för att fixa till håret.

Kvinnan skall ångra sig inför Allâh och inte gör om det.Författare: Muhammad bin Salih al-Uthaymin
Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî (31)
Referens: Muslimah.se

Publicerat: 2011-02-19 | 15:24:26
Syndar jag om jag köper barnkläder med bilder?Fråga: Många barnkläder i affärerna är med bilder och korta. Jag blir tvungen att köpa dem till mina döttrar. Syndar jag om jag gör det?


Svar: Ja, det är inte tillåtet på grund av två synder. Den första är bilderna på levande varelser och den andra är att de är för korta och täcker inte. Kläderna skall vara täckande. Du kan köpa tyg och få kläderna att bli sydda utmed Sharî´ah. Att köpa dessa kläder är inte alls ett nödfall.

 

 


Författare: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Referens: Muslimah.se


Publicerat: 2010-11-21 | 12:55:49
Kvinnans åtsittande kläder vid festligheterFråga: Vad är domen för kvinnans åtsittande kläder framför släktingar och likaså framför kvinnor vid festligheter?

 

Svar: Det är inte tillåtet för kvinnan att ha på sig åtsittande kläder framför kvinnor, Mahârim eller främmande män. Hon skall ha på sig vida kläder som inte visar något av hennes figur. Så här skall hon vara om (hon) är rädd för Elden. Om hon däremot inte är rädd för Elden, kan hon göra som hon vill. Elden är dock framför henne.

 


Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://alfawzan.ws/node/3009

Referens: http://www.darulhadith.com/systrar/kvinnans_atsittande_klader_vid_festligheter.html


Publicerat: 2010-11-10 | 23:49:27
Skillnaden mellan att stå och gå och ätaFråga: Finns det någon skillnad mellan att äta gående och att äta stående som i hadîthen: ”Vi brukade gå och äta och stå och dricka.”? Äter man stående om det inte är en nödsituation eller är det tillåtet i grund och botten?

 

Svar: Det är tillåtet i grund och botten. Denna hadîth stödjer grunden. Däremot måste man skilja mellan att äta gående och stående.

 

Angående att gå och äta, så gäller den föregående hadîthen. Vad gäller att stå och äta, sade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att det är värre att stå och äta än att stå och dricka. Vi känner inte till att någon följeslagare har sagts motsatsen. Till följd därav är det obligatoriskt att hålla sig till hans uttalande.

 

Man måste alltså skilja mellan att äta stående, vilket inte är tillåtet, och att äta gående, vilket är tillåtet. Detta gäller speciellt med tanke på att det finns en skillnad mellan de båda situationerna och att han som äter stående kan låta bli att äta stående. Således säger man till honom det man säger till personen som dricker stående, nämligen att sätta sig ned.

 

Beträffande personen som går och äter, så är det klart och tydligt att han är upptagen. Därför går han och äter. Det finns alltså en skillnad mellan de båda fallen och detta är det starkaste.

 


Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (804)

Referens: http://muslimah.se/index.php?option=com_content&view=article&id=665:skillnaden-mellan-att-sta-och-ga-och-aeta&catid=70:haelsa-och-kost&Itemid=61


Publicerat: 2010-11-10 | 23:42:29
11-årig flicka vill täcka ansiktet mot moderns vilja
Fråga: En 11-årig flicka vill ta på sig Niqâb och låta bli att skaka hand med främmande män. Hennes moder förbjuder henne det. Vad är domen för hennes moders handling?

 

Svar: Det är inte tillåtet för hennes moder att göra det. Det är obligatoriskt för henne att uppmana henne till den handlingen och tacka henne för den. Det finns flickor som blir könsmogna när de är nio år. ´Â'ishah (radhiya Allâhu ´anh) gifte sig när hon var nio år. al-Bahyaqî rapporterade att hon sade: ”När en flicka fyller nio år blir hon en kvinna.” Hon skall tacka Allâh för att ha väglett dottern och skänkt henne framgång och hjälpa henne med det.

 


Källa: http://sahab.net/forums/showthread.php?t=383334

Referens: http://muslimah.se/index.php?option=com_content&view=article&id=661:11-arig-flicka-vill-taecka-ansiktet-mot-moderns-vilja&catid=59:oevrigt&Itemid=58


Publicerat: 2010-10-27 | 17:37:20
Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?Fråga: Anses avvisning av den oliktänkande splittra samfundet?

 

Svar: Avvisning av den oliktänkande enar samfundet. Det klargör sanningen och samfundet kan endast enas om sanningen. Det enas inte om falskhet. Det är obligatoriskt att avvisa den oliktänkande. Allâh har avvisat de oliktänkande. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har avvisat de oliktänkande. De lärda har avvisat de oliktänkande. Det är inte tillåtet att vara tyst om dem som gör fel och de oliktänkande. Det är ett bedrägeri mot muslimerna och ett sätt att låta motstridigheter och falskhet cirkulera.


Det är dock de lärda som avvisar. Ingen annan skall göra det. De som vet hur man skall avvisa. Det är inte alla som skall avvisa den oliktänkande.


Talare: Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://saif.af.org.sa/?q=node/616
Referens: http://www.darulhadith.com/manhaj/splittrar_avvisningen_samfundet.html

Publicerat: 2010-10-24 | 20:45:49
Hur kan man stärka sin Imân?Fråga: Vilka är de sätt man kan stärka sin Imân på mot de många frestelser som vi står inför i dag (på tv, på gatan, och från de västerländska samhällena)?

Svar: Det finns många sätt att stärka sin Imân på, bland dem: att hålla fast vid handlingar av lydnad och avstå från förbud, att umgås med fromma människor, att ofta recitera Koranen och begrunda dess innebörd, att studera Profetens sunnah, att konstant ägna sig åt dhikr, göra Du’a och vara fullständigt beroende av Allah.

Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah 16596
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2010-10-24)

Publicerat: 2010-10-21 | 16:36:11
’Aqîdah (troslära) eller al-Hâkimiyyah (att etablera en islamisk regering)?Fråga: Vad har högre prioritet; ’Aqîdah eller al-Hâkimiyyah (att etablera en islamisk regering)?

Svar: Det första en muslim måste göra är att lära sig korrekt ’aqîdah (troslära) och hålla fast vid den.

Allâh (ta’âla) sade: ”Håll fast vid din kunskap att det inte finns någon sann gud utom Allâh; be Honom om förlåtelse för dina synder och [be om förlåtelse] för alla troende män och kvinnor!” (Muhammad 47:19)

Det var därför som sändebuden lät en korrekt troslära vara det första det kallade folk till, vilket är att endast dyrka Allâh och inte associera någon partner med Honom. Allâh (upphöjd vare Han) sade: ”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Allâh och håll er borta från det onda! (Tâghût)” (an-Nahl 16:36) al-Hâkimiyyah är en del utav trosläran men inte hela i sig.

Må Allâh ge oss framgång! Må frid och välsignelser vara över vår Profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah 17763
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2010-10-21)

Publicerat: 2010-10-02 | 22:23:51
Sortera ditt matavfall, att kasta det i soporna är ett missbruk av välsignelse!

 


Fråga: Det händer ibland att när folk gör sig av med avfall genom att kasta det i soporna att mat då finns bland det. När sopgubbarna (De som håller rent och fint) ska samla skräp, samlar de också denna mat, och det kan innehålla orena ting. Vad är ert råd till medborgare och tjänstemän i kommunen? Vi hoppas att ni kan skicka dem ert råd. Må Allah bevara er och göra så att muslimer och islam gynnas av era kunskaper.

 

Svar: Det är otillåtligt att kasta ätbar mat i soporna. I själva verket bör detta livsmedel sparas för att användas åtminstone som foder till djuren, eftersom att kasta det i soporna är ett missbruk av välsignelse (gällande mat) och slöseri med pengar.

 


Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah 17467
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2010-10-02)

Publicerat: 2010-09-29 | 23:06:30
Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd


Fråga: Om en kvinna tvättade hennes barn när hon var i ett rent tillstånd måste hon tvaga sig då?


Svar: Om en kvinna tvättar sin son eller dotter och rör könsorganet så är hon inte förpliktad att tvaga sig utan det räcker att hon enbart tvättar händerna. Detta då att röra könsorganet utan lust inte obligerar tvagning. Det är välkänt att kvinnan som tvättar hennes barn inte ens tänker på lust. Så när hon tvättar sonen eller dottern så tvättar hon endast bort orenligheten som kommit på henne och hon måste inte tvaga sig.Källa: Majmû’ Fatâwâ Shaykh Ibn ’Uthaymîn. (11/203)
Referens: http://fatwabasen.wordpress.com/2010/06/24/om-en-kvinna-tvattade-hennes-barn-nar-hon-var-i-ett-rent-tillstand-maste-hon-tvaga-sig-da/
Relaterat: Bryter blöjbyte tvagningen?

Publicerat: 2010-09-27 | 16:12:06
TV i hemmetFråga: Vad anser Ni om att skaffa en TV?

 

Svar: Det jag rådgiver mina bröder med är att de inte skall skaffa TV överhuvudtaget, för att det har blivit så i våran tid att dess ondska överväger det goda den kommer med.


Följdfråga: Vissa som skaffar TV säger att de gör det för att kunna lyssna på nyheterna bara?

 

Följdsvar: En tänkande människa borde inte skaffa den till sitt hus, även om det bara skulle vara för att lyssna på nyheter. Om han skulle skaffa den till sitt hem för nyheternas skull bara så kommer han inte att nöja sig med att bara följa nyheterna, han kommer att titta på nyheterna och annat också.

 


Källa: Shaykh Ibn ’Uthaymîn, Liqâ’âtî ma’a ash-Shaykhayn, frågorna frågade av Abdullâh at-Tayyâr (2/135)
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2010-09-26)
Relaterat: Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?
Relaterat: Vad är domen för att gå på bio?

Publicerat: 2010-09-09 | 05:06:24
Dadelutdelning inför ´Îd-bönen. Är detta Sunnah eller en innovation?


Fråga: Den senaste tiden har det blivit utspritt att folk delar ut dadlar innan ´Îd-bönen för att uppnå förträffligheten i det. Är detta Sunnah eller en innovation?

 

Svar: Det hör till ungdomarnas egna initiativ – må Allâh vägleda dem. Salaf handlade inte på detta vis. Vi känner inte till att Salaf brukade delade ut dadlar på böneplatsen. Vad som har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är att han åt dadlar innan han gick ut ur hemmet. Den som vill handla utmed Sunnah skall äta i sitt hem innan han går ut, inte inne i moskén.Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00613-84.ra
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/ramadan/dadelutdelning_infor_id.html

Publicerat: 2010-09-06 | 15:07:46
Vad är makruh?
Fråga: Vad är makruh?Svar: Allt lov och pris tillkommer Allâh ensam och må Hans frid och välsignelser vara över Hans Sändebud, Sändebudets familj och följeslagare. Makruh är det som man belönas för om man låter bli det, och inte straffas för om man gör det .Källa: Fatawa Ladjnat-ud-Dâ´ima vol. 5 Sid 8
Referens: Fatwa.se (Publicerat 2009-02-07)

Publicerat: 2010-08-29 | 07:35:23
Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?


Fråga: Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?

 

Svar: Om det material som finns inspelat på sådana kassetter är något som är harâm (otillåtet) såsom oförskämda låtar, musik, falska historier, förföriska ord, ont tal etc. Att lyssna på dem kommer att anses vara förbjudet. Men om det material som finns inspelat på sådana kassetter är förskrivet och tillåtet  såsom Koranen, korrekta islamiska föreläsningar , och politiska och kommersiella nyheter som inte innebär någon lurendrejeri eller fitnah (frestelser/prövningar), så kommer lyssnandet på dem att anses vara halal (tillåtet).Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah nr.9630
Referens: Fatwa.se (Publicerad: 2010-08-27)
Relaterat: Vad anser Ni om att skaffa en TV?

Publicerat: 2010-08-29 | 07:17:54
Vad är domen för att gå på bio?Fråga: Vad är domen för att gå på bio?


Svar: Att gå på bio är otillåtet, eftersom de flesta av filmerna som visas innehar förföriskt material. Förutom det så är det slöseri på tid i en aktivitet som inte inom Shariah ger någon form av nytta för varken muslimen, hans familj, eller den muslimska nationen som helhet. Det hindrar också en person från att minnas Allah och göra sin plikt, samt beblandningen av män och kvinnor och annat ifrån det som är ont.

 


Källa: Fatawa al-Ladjnah ad-Da´imah nr.4120
Referens: Fatwa.se (Publicerad: 2010-08-27)
Relaterat: Vad anser Ni om att skaffa en TV?
Relaterat: Är det förbjudet att lyssna på audio kassetter?

Publicerat: 2010-08-29 | 06:39:18
Den olärdes förhållande till den lärdes FatwâFråga: Imâm ash-Shâtibî säger i sin bok ”al-Muwâfaqât” att den olärdes förhållande till den lärdes Fatwâ är som den lärdes förhållande till bevis. Vi vill att denna mening klargörs. Syndar den olärde om han skiljer sig från en imams Fatwâ på samma sätt som den lärde syndar om han skiljer sig från beviset?

Svar: Det råder det inga tvivel om. Jag säger det Imâm ash-Shâtibî säger. Om den olärde skiljer sig från den lärdes svar utan någon Sharî´ah-baserad ursäkt, följer han först och främst sin lust och för det andra motstrider han Allâhs ord:

 

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.” (16:43)

 

Finns det någon som förstår från denna vers från vår Herre (´azza wa djall) att det är upp till den olärde ifall han vill följa den lärdes svar eller inte? Eller är den korrekta förståelsen av versen att ni skall handla utmed det de lärda svarar er? Finns det någon oenighet om att denna vers skall förstås på detta vis? Nej, det finns inte.

 

Om den olärde frågar den lärde om ett svar, åläggs han att verkställa svaret. Det enda undantaget är ifall han börjar tvivla och tveka på svaret. Detta händer ofta och speciellt idag då de lärda har blivit som de olärda.Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (382)
Referens: http://www.darulhadith.com/fiqh/olardes_forhallande_till_de_lardes_fatwa.html