Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-06-27 | 01:51:35
Dessa (dadlarna) håller mig borta från paradiset!
"Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden…"


... Den glöd han (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) ingjöt i sina män kunde bevittnas i modet hos den sextonårige ’Umair som slängde iväg några dadlar som han åt och skrek: ”Dessa (dadlarna) håller mig borta från paradiset!” Med de orden kastade han sig i stridens hetta och dog tappert kämpande...


Källa: Quranen 3:133
Källa: Den förseglade nektarn - en biografi av profeten Muhammad (över honom vare Allâhs frid och välsignelser) av Dr. Safi-ur Rahman al-Mubarakpuri (sida. 223)

Publicerat: 2010-05-22 | 03:23:26
Fighting For Jannah

 


Källa: http://www.youtube.com/watch?v=vlLKACZMBFs&NR=1

Publicerat: 2010-05-22 | 02:48:00
The Description of Paradise (Jannah)Källa: http://www.youtube.com/watch?v=KEnDe_23II4