Abûl-Hasan al-Ash´arî (d. 330): “Vår troslära och förståelse är att hålla fast vid vår Herres (´azza wa djall) bok, vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som har rapporterats av de mästerliga följeslagarna, efterföljarna och Imâmerna i Hadîth.” (al-Ibânah, sid. 43)

Publicerat: 2010-07-07 | 16:42:43
Wudhu mellan de två samlagen

"Om någon av er kommer [1] till sin familj, (fru) och sedan önskar återvända en till gång, låt honom utföra wudhu mellan dem (i en annan återberättning; samma wudhu som han gör för bönen) för sannerligen kommer det att stärka hans återvändo (för nästa samlag)."

 

(Muslim  1/181, Ibn Abi Shaybah i Musnnaf 1/51/2, Ahmad 3/28, Abu Nu’aym i at-Tibb 2/12/1 och andra)


Note:
[1] Har samlag med.


Av: Imâm al-Muhaddith al-Albâni rahimahullâh

Källa: Förkortat ur Âdâb uz-Zafâf fî Sunnatil-Mutahhara sid 107


KOMMENTARER


Att tänka på innan du kommenterar:

> Publicera inget som du inte kan stå till svars för inför Allâh på domedagen!
> Tänk om en andra gång om det är värt att publicera din kommentar!
> Läs "Faran i att uttala sig utan kunskap" innan du kommenterar!
> Debatter och dialoger inom religionen är fördömda (klicka på länken för att lyssna). - Inlägg publiceras ej!
> Kommenterar du om något som inte tillhör inlägget kommer de inte att publiceras. Du får då istället svar via den
> mail eller webbadress du anget.
> Övriga frågor gällande religionen? Rekommenderar dig att ställa dina frågor hit: http://darulhadith.com/fragor.html
> Övriga frågor? Kontakta mig via "KONTAKTA MIG" längst upp till höger.

> Må Allâh belöna dig för din avsikt och vägleda dig till mer kunskap, ameen!
> Och kom ihåg profetens (sallallâhu alayhi wa sallam) ord av visdom då han sade;
"Den som tror på Allâh och den sista dagen bör tala gott eller vara tyst" [al-Bukhari].


Namn:
Kommenterar du ofta?

E-Mail: [publiceras ej]


Webbadress:


Kommentar:


(Obs! Din kommentar kommer hamna i kö för att bli godkänd innan den publiceras)
Trackback